Publication

Engelen in Oudehorne: een nieuwe profetische beweging in het lokaalpostmoderne

Jansma, L. G., 2010, Groningen: Eburon. 346 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  • L.G. Jansma
Steeds wenden mensen zich af van in kerken georganiseerde vormen, van religie. Er is bij hen zeker interesse voor `spiritualiteit', maar dan gaat het niet om het overnemen van een door instituties opgelegde levens¬beschouwing maar om een persoonlijke zoektocht. Zowel in als buiten de kerken zijn mensen op zoek naar God, naar de zin van het Leven of het ware zelf, en er zijn vele inspiratiebronnen waar zij uit kunnen putten. Is voor sommigen de zoektocht zelf de essentie, anderen vinden een religieus onderkomen bij een nieuwe religieuze beweging. Welke mensen sluiten zich bij deze bewegingen aan en waarom? Wat geloven zij? Welke opvattingen hebben zij over God, de kosmos, de mens, de maatschappij? Deze vragen worden in dit boek behandeld aan de hand van een nieuwe religieuze groepering, de Stichting'Uit de Bron van Christus'. Deze beweging, die begin jaren '80 van de vorige eeuw in Noord-Nederland ontstond, words geleid door een profetes die gelooft dat zij in opdracht van engelen de mensheid terug moet voeren naar het zuivere Christendom zoals dat bestond in de tijd van de eerste Christengemeenten. Gebaseerd op langdurig veldwerk (participerende observatie, interviews, bronnenstudie) beschrijft de auteur in detail de geschiedenis, de organisatie, de leer van de beweging en de motieven om zich bij de beweging aan to sluiten. Lammers G. Jansma studeerde sociologic (Rijksuniversiteit Groningen) en theologie (Universiteit Utrecht). Hij publiceerde over profetische en chiliastische bewegingen in heden en verleden en is redactiesecretaris van het tijdschrift Religie & Samenleving.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Bremmer, J.N., Supervisor
Award date6-May-2010
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789059723672
Publication statusPublished - 2010

ID: 2039267