Publication

Een milieuvergunning systematisch beoordelen

Abma, A-J., Ree, C. M. & Kamminga, K. J., 2001, 1 p.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • rapport

    Final publisher's version, 141 KB, PDF document

Eén van de taken van de Waddenvereniging is het beoordelen van vergunningen voor industriële activiteiten in het Waddengebied. De vraag die in dit onderzoek wordt gesteld, is hoe een milieuorganisatie als de Waddenvereniging op systematische wijze een milieuvergunning kan beoordelen. Het doel is hierbij om een checklist op te stellen die nagelopen kan worden bij het beoordelen van een vergunningsprocedure voor de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Dit rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek en een interview met Johan Vollenbroek van het milieuadviesbureau Mobilisation. In dit rapport wordt eerst een schematisch overzicht gepresenteerd van een vergunningprocedure, zoals het bevoegd gezag die moet doorlopen (2). Aan de hand van het schema voor het doorlopen van een vergunningsprocedure worden vervolgens de verschillende stappen beschreven die een milieuorganisatie kan doorlopen bij het beoordelen van een vergunning (3). Voor het beoordelen van verschillende aspecten van de vergunning moet vaak zo recent mogelijke informatie worden verzameld; om het zoeken te vergemakkelijken is in dit rapport een bronnenlijst opgenomen (4). Daarna wordt ingegaan op alternatieve strategieën die een milieuorganisatie kan kiezen bij het uitoefenen van invloed op industriële activiteiten (5). Op basis van de bevindingen tijdens dit onderzoek worden tot slot aandachtspunten genoemd die een aanvulling kunnen vormen op dit rapport
Original languageDutch
Number of pages1
Publication statusPublished - 2001

Download statistics

No data available

ID: 14483414