Publication

Detection system to study fundamental interactions in β decay of ²¹Na

van der Hoek, D. J., 2013, [S.l.]: [S.n.]. 112 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)Academic

Copy link to clipboard

Documents

  • Duurt Johan van der Hoek
Op zoek naar nieuwe fysica In de TRIμP-groep op het Kernfysische Versneller Instituut wordt met precisie-experimenten gezocht naar nieuwe natuurkunde. Het Standaardmodel van de elementaire deeltjes beschrijft de natuur op de kleinste schaal; welke elementaire deeltjes zijn er en hoe is hun interactie. Het Standaardmodel is een zeer succesvolle theorie, maar er zijn redenen om aan te nemen dat er meer achter schuil gaat. Daarom zijn er experimenten die voorbij deze theorie kijken. In het TRIμP-experiment wordt instabiel 21Na in een laseratoomval gevangen en bestudeerd. Wanneer een atoom in de val vervalt, worden de correlaties tussen de snelheden en richtingen van de reactieproducten gemeten. Met deze meting bestuderen we 'tijdsomkeringssymmetrie' in de natuur. Als er enige mate van tijdsomkering gemeten wordt, zou dat iets nieuws zijn. Binnen het Standaardmodel is dit effect onmeetbaar klein.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date1-Mar-2013
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9789036760874
Electronic ISBNs9789036760881
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Radionucliden, Natrium, Radioactief verval, Betastraling, Spiegelsymmetrie, Interactie, Detectoren, specifieke eigenschappen van kernen, radioactiviteit, elektromagnetische overgangen

Download statistics

No data available

ID: 14516237