Publication

De 'v' van vwo: Voorbereiding op de transitie naar de universiteit

van Rooij, E., Nov-2018, In : Tijdschrift voor Hoger Onderwijs. 36, 3, p. 23 22 p.

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De naam ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’ suggereert dat het vwo aandacht besteedt aan het optimaal voorbereiden van leerlingen op de universiteit, maar beschikken leerlingen met een vwo-diploma daadwerkelijk over de benodigde eigenschappen en vaardigheden om succesvol te zijn in het eerste jaar op de universiteit? Het proefschrift ‘Secondary school students’ university readiness and their transition to university’ onderzocht met kwantitatieve studies welke academische vaardigheden en houdingsaspecten studenten nodig hebben op de universiteit en in hoeverre vwo-leerlingen hier al over beschikken. Daarnaast werden de opvattingen en praktijken van vwo-leraren met betrekking tot universiteitsvoorbereiding onderzocht in een kwalitatieve studie. Belangrijke bevindingen waren dat zowel aspecten als motivatie en nieuwsgierigheid als effectief studiegedrag bijdragen aan een vlotte transitie. Vooral zelfregulatie had een grote invloed. Vwo-leraren besteden weinig expliciete en bewuste aandacht aan universiteitsvoorbereiding. Als barrières hiervoor noemden veel leraren dat ze niet goed weten wat de universiteit van eerstejaarsstudenten verwacht en dat de examenvoorbereiding veel tijd en aandacht kost. In dit artikel worden de aanleiding, achtergrond en resultaten van dit proefschrift gepresenteerd, waarna er wordt gereflecteerd op enkele interessante kwesties die aan het licht kwamen tijdens het onderzoek. Tot slot worden kort de aanbevelingen voor vervolgonderzoek en de onderwijspraktijk besproken.
Original languageDutch
Pages (from-to)23
Number of pages22
JournalTijdschrift voor Hoger Onderwijs
Volume36
Issue number3
Publication statusPublished - Nov-2018

ID: 71933376