Publication

De ratio voor de randweg Heeg

Sijtsma, F. J., 2006, s.n., 8 p.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

Op verzoek van de Stichting Van Ommenpolder heeft de Wetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen zich verdiept in de besluitvorming (tot dusver) over de randweg Heeg. De Stichting had met name gevraagd het onderzoek onder de bevolking en het verkeerskundig onderzoek tegen het licht te houden. De Wetenschapswinkel heeft een kort verkennend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek behelsde voornamelijk het bestuderen van aangeleverde geschreven stukken, gekoppeld aan de ruimtelijk-economische expertise van de winkel. Na bestudering van de stukken heeft de wetenschapswinkel de volgende zaken geconstateerd: Ten aanzien van het verkeerskundig onderzoek: cruciale informatie over herkomst en routes verkeer ontbreekt. Ten aanzien van het onderzoek onder de bevolking: de waarde van de enquête onder de bevolking van Heeg is beperkt. Algemeen commentaar vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief: De plannen voor de lange omleiding zijn een risico voor de economische positie van de Heger middenstand. Is een korte éénrichtingsring niet ook een goed alternatief? Tenslotte geeft het rapport een voorzet voor een betere afweging.
Original languageDutch
Publishers.n.
Number of pages8
Publication statusPublished - 2006

View graph of relations

Download statistics

No data available

ID: 2868615