Publication

De ontknoping van de zilveren koorde: de geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk

Ouden, W. H. D., 2009, Zoetermeer: s.n. 245 p.

Research output: Book/ReportBookAcademic

  • W.H. den Ouden
De zilveren koorde is een bijbelse uitdrukking voor de financiële relatie tussen kerk en staat: pensioenen, salarissen, kinderbijslag enzovoort. Eerder beschreef Den Ouden de financiële geschiedenis van de hervormde kerk vanaf de reformatie tot 1801, in zijn proefschrift 'Kerk onder patriottenbewind' (1994). In deze vervolgstudie beschrijft hij de periode vanaf 1801 tot heden. Aan de hand van gedegen historisch onderzoek beschrijft hij de ontwikkeling van zowel de scheiding tussen kerk en staat, als de vervanging van de oorspronkelijk losse kerkverbanden door een hiërarchische kerk, die immers door de staat beter te beheersen is. Na de beëindiging van de financiële relatie tussen staat en kerk in 1983 krijgen de Nederlandse kerken als enige in Europa geen financiële ondersteuning van de staat en zijn zij volledig aangewezen op de vrijwillige bijdrage van hun kerkleden. Dit historisch onderzoek is goed gedocumenteerd met voetnoten, geraadpleegde bronnen en literatuur, en registers van persoonsnamen en geografische namen, en een verantwoording van de opgenomen illustraties.
Original languageDutch
Place of PublicationZoetermeer
Publishers.n.
Number of pages245
ISBN (Print)9023912861
Publication statusPublished - 2009

Download statistics

No data available

ID: 14622150