Publication

De nieuwe schoolgids in zicht

L'Honoré Naber, J., Beukema, M. & Kasel, H., 2009, 55 p.

Research output: Working paperAcademic

Copy link to clipboard

Documents

  • Josephine L'Honoré Naber
  • Miriam Beukema
  • Hilke Kasel
In opdracht van het Noorderpoortcollege, locatie Diamantlaan Groningen heeft een groepje van 6 studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen een onderzoek uitgevoerd naar de schoolgids van deze locatie. De indruk bestond dat de huidige schoolgids door de leerlingen niet gebruikt wordt. In dit wetenschapschapswinkelrapport wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de rol die de schoolgids momenteel speelt in de informatievoorziening en er worden voorstellen gedaan om deze zeer beperkte rol te vergroten en te verbeteren. Een van de adviezen die gegeven wordt, is om een kalenderopzet te gaan gebruiken. Andere adviezen hebben betrekking op consistentie en overzichtelijkheid, zowel in inhoud als in vorm.
Original languageDutch
Number of pages55
Publication statusPublished - 2009

Download statistics

No data available

ID: 14620936