Publication

De archieven van Nederlandse politieke partijen

Voerman, G., Sep-1991, In : Archievenblad. 95, 3, p. 244-253

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Het Nederlandse pluralistische partijpolitieke bestel weerspiegelt zich in het aantal depots waarin de partijarchieven zijn ondergebracht. Uit een enquête welke werd verricht door de 'Association des archivistes français' - en die de aanleiding vormde tot dit onderzoek naar de stand van zaken ten onzent - bleek dat zowel de Franse partijen zelf als de archiefbewaarplaatsen de partijarchieven nogal verwaarlozen. Als belangrijkste conclusies gold ten eerste '...l'intérêt très relatif des partis, et encore plus des groupes parlementaires, pour leurs archives, dont l'état de conservation et de classement est rarement satisfaisant...' Daarnaast was ook gebleken '... l'intérêt inégal des archivistes, sans doute sollicités par trop de tâches, et donc la minceur de leur collecte.' Juist door de aanwezigheid van een aantal instellingen die zich specifiek op een bepaalde ideologisch-politieke stroming of op partijen in het algemeen richten, lijkt de Nederlandse situatie rooskleuriger dan de Franse.
Original languageDutch
Pages (from-to)244-253
JournalArchievenblad
Volume95
Issue number3
Publication statusPublished - Sep-1991

Download statistics

No data available

ID: 13752393