Publication

Chunks in L2 development: a usage-based perspective

Smiskova-Gustafsson, H., 2013, Groningen: s.n.. 162 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

  • Hana Smiskova-Gustafsson
Dit proefschrift gaat over het leren van “chunks” in Engels als vreemde taal (T2-Engels) in twee condities: VWO leerlingen met veel input (tweetalig onderwijs) of weinig input (regulier onderwijs) . Chunks zijn uitdrukkingen die uit een relatief vaste combinatie van meerdere woorden bestaan zoals of course, to grow up, the sky is the limit, en komen vaak voor in taal. Vanuit een usage-based perspectief wordt een chunk gezien als een geconventionaliseerde correspondentie tussen een vorm en een betekenis. Om een hoog niveau te bereiken in de T2 moeten leerders een groot aantal van deze chunks verwerven. Het doel was belangrijke aspecten van chunks in de ontwikkeling van T2-Engels te onderzoeken. De voornaamste bevindingen zijn: (1) Het verwervingsproces van chunks is niet lineair. (2) Er is een significant verschil tussen high-input en low-input leerlingen in het gebruik van verschillende types chunks, maar voornamelijk in langere woordgroepen die vaak niet als chunk gezien worden (zoals when I grow up in plaats van when I am a grown up adult). Deze woordgoepen worden als “conventionalized ways of saying things” (CWOSTs) gedefinieerd. (3) In tegenstelling tot wat er gebeurt in de T1, de constructie van CWOSTs kan worden gezien als een analytisch proces, dat sterk wordt beïnvloed door diepgewortelde T1 constructies en beschikbare middelen in de T2.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
Award date17-Jun-2013
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036763028
Electronic ISBNs9789036763011
Publication statusPublished - 2013

    Keywords

  • Proefschriften (vorm), Zinsconstructies, Engels, Tweedetaalverwerving, tweedetaalverwerving

Download statistics

No data available

ID: 14408763