Publication

Bemiddelend bestuur: Juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming

Tolsma, H., 2008, s.n.. 267 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

 • 00_titelinh.pdf

  Final publisher's version, 269 KB, PDF document

 • 01_h1.pdf

  Final publisher's version, 237 KB, PDF document

 • 02_h2.pdf

  Final publisher's version, 417 KB, PDF document

 • 03_h3.pdf

  Final publisher's version, 495 KB, PDF document

 • 04_h4.pdf

  Final publisher's version, 473 KB, PDF document

 • 05_h5.pdf

  Final publisher's version, 422 KB, PDF document

 • 06_h6.pdf

  Final publisher's version, 284 KB, PDF document

 • 07_h7.pdf

  Final publisher's version, 154 KB, PDF document

 • 08_summary.pdf

  Final publisher's version, 34.7 KB, PDF document

 • 09_jur_reg.pdf

  Final publisher's version, 89.7 KB, PDF document

 • 10_litopg.pdf

  Final publisher's version, 232 KB, PDF document

 • 11_afk_lijst.pdf

  Final publisher's version, 40.5 KB, PDF document

 • 12_cv.pdf

  Final publisher's version, 167 KB, PDF document

 • 13_thesis.pdf

  Final publisher's version, 1.75 MB, PDF document

Nederlandse abstract: Bestuurlijke besluitvorming zorgt geregeld voor conflicten met burgers. De reden is dat bij overheidsbesluiten vaak tegenstrijdige belangen betrokken zijn. Bestuursorganen maken daarom in toenemende mate gebruik van bemiddeling. Bij de behandeling van zienswijzen of bezwaren wordt geprobeerd met belanghebbenden een oplossing te vinden voor een conflict over het voorgenomen besluit. Zo kunnen juridische procedures worden voorkomen. Het bestaande bestuursrechtelijke systeem is echter niet ontworpen met de gedachte dat het bestuur met burgers onderhandelt over te nemen besluiten. Biedt het bestuursrecht een adequaat instrumentarium voor bemiddeling? In dit proefschrift komen diverse juridische aspecten van bemiddeling bij de bestuurlijke besluitvorming aan de orde. Allereerst wordt nagegaan onder welke omstandigheden het bestuur gehouden is een bemiddelende rol op zich te nemen. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het legaliteitsbeginsel en het specialiteitsbeginsel. Beide bestuursrechtelijke beginselen fungeren als randvoorwaarde bij afspraken die het bestuur met de burger maakt ter oplossing van een conflict. Voorts wordt bezien in hoeverre een conflict over eerder bereikte overeenstemming leidt tot problemen voor rechtsbescherming van burgers en hoe die problemen kunnen worden opgelost. Behalve een juridisch-normatief analyse bevat het proefschrift ook een praktijkverkenning. Daarin wordt beschreven met welke problemen en uitdagingen overheidsorganen worden geconfronteerd als die daadwerkelijk proberen werk te maken van bemiddeling. Hanna Tolsma verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. English abstract: Administrative decision-making frequently leads to disputes with citizens. Since in many cases conflicting interests are involved in the decisions to be made, disputes are inevitable. In the Netherlands, as in other countries such as England, France and Germany, administrative authorities are to an increasing extent turning to mediation to avoid or resolve disputes. The reasoning is that if a dispute can be solved at the decision-making stage, court proceedings can be avoided and decisions can be implemented more quickly. Then the administrative authority and the citizen in question can both be spared the costs of bringing a court action and the time it takes. The restoration of citizens' trust in the government is seen as an additional benefit of mediation. Mediation by administrative authorities is the topic of this study. In this context mediation means that during the decision-making process the administrative authority in question takes a conflict resolution approach. For example, a public servant handling a case or an administrator involved in the case may attempt to find a satisfactory solution. Another possibility is for a mediator to assist the administrative authority and the citizens involved in negotiating a solution. This study focuses on a few legal aspects of mediation in the context of administrative decision-making.. As well as discussing theoretical issues, the study also examines mediation in practice.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Publisher
Print ISBNs9789054548669
Publication statusPublished - 2008

Download statistics

No data available

ID: 1686736