Publication

A fragmented history: a methodological and artefactual approach to the study of ancient settlement in the territories of Satricum and Antium

Tol, G. W., 2012, Groningen: [s.n.]. 405 p.

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Copy link to clipboard

Documents

  • Gijs Willem Tol
Beter inzicht in nederzettingsgeschiedenis Pontijnse regio Het promotieonderzoek van Gijs Tol leidt tot een beter inzicht in de nederzettingsgeschiedenis van de Pontijnse regio, ten zuiden van Rome. Tussen 2003 en 2005 verrichtte het Groninger Instituut voor Archeologie archeologische veldverkenningen in het kader van het Pontine Region Project. Tijdens dergelijke veldverkenningen, zogeheten surveys, wordt een gebied belopen waarbij alle aan het oppervlak aanwezige resten van antieke bewoning (meestal aardewerk en bouwmaterialen) in kaart worden gebracht. Een aantal factoren, zoals methodologische keuzes, variatie in de kennis en herkenbaarheid van de materiële resten tussen periodes, menselijk ingrijpen in het landschap, beperkt echter het analytische en interpretatieve potentieel van de verzamelde data. Tol probeert in zijn proefschrift dit potentieel te vergroten door middel van vier probleemgerichte casestudies. Tol gaat in op het verzamelen van aanvullende materialen op eerder gekarteerde sites; het bestuderen van de archeologische collectie van een lokaal museum; het uitvoeren van intensieve vlakdekkende surveys op vier sites en het karteren en bemonsteren van een site uit een periode die uit eerder onderzoek slecht bekend is. Gezamenlijk resulteren deze vier casestudies in een beter inzicht in de schaal en aard van bewoning van het gebied, voornamelijk voor periodes die het slechts gedocumenteerd waren op basis van eerder onderzoek. Tevens verschaffen zij een betere kwantitatieve basis voor het onderzoeken van sociaal-economische thema’s (antieke demografie, economische groei, relaties tussen stad en ommeland). Het onderzoeksgebied bevindt zich 60 kilometer ten zuiden van Rome en omvat een deel van het achterland van de antieke urbane centra Satricum en Antium. In chronologische zin concentreert het onderzoek zich op het tijdvak tussen de Archaïsche (6e eeuw v.Chr) en vroegmiddeleeuwse (7e eeuw n.Chr) periode.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
Award date22-Mar-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789491431036
Publication statusPublished - 2012

    Keywords

  • Casestudies (vorm), Proefschriften (vorm), Nettuno, Le Ferriere, Materièele cultuur, Nederzettingspatronen, Archeologische vindplaatsen, Landschapsarcheologie, klassieke archeologie

Download statistics

No data available

ID: 2413236