Activity

VIVIS project grant

Prize: Fellowship awarded competitivelyAcademic

Martijn Wieling (Recipient)

EUR 50.000 for the project: "spraakherkenning voor blinden"
Awarded date2015
Granting OrganisationsVereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking

ID: 42996679