Activity

NWO-CW LIFT project fund

Prize: Fellowship awarded competitively

Marco Fraaije (Recipient)

Uit het Innovatiefonds Chemie (voorheen Fonds Nieuwe Chemische Innovaties) zijn opnieuw zes LIFT-samenwerkingsprojecten van universitaire onderzoekers en bedrijven toegekend. NWO Chemische Wetenschappen draagt in totaal 1,14 miljoen euro bij aan de verschillende projecten en het bedrijfsleven in totaal 0,37 miljoen euro. De projecten richten zich op lijmen met lucht, blauwe broeken met groene chemie, sponzen voor chemische onzuiverheden, een absorbens voor de zuivering van water, een studie naar metaaloxides en holmiumbolletjes als behandeling tegen kanker. LIFT is een nieuwe publiek private samenwerkingsvorm die dit jaar is geïntroduceerd. In een LIFT-project werken minstens één bedrijf en één kennisinstelling samen aan chemisch onderzoek. Blauwe broeken met groene chemie Prof. dr. Marco Fraaije (RUG) en dr. Jitka Eryilmaz (ISKO) Indigo wordt al eeuwenlang gebruikt als blauwe kleurstof, tegenwoordig vooral voor de welbekende kleur van spijkerbroeken. Vroeger werd deze kleurstof geproduceerd uitgaande van plantaardig materiaal. Tegenwoordig wordt indigo op grote schaal (~80 miljoen kg/jaar) chemisch gesynthetiseerd. In dit project gaan de onderzoekers een enzym aanpassen zodat het geschikt wordt voor het milieuvriendelijk, biotechnologisch produceren van indigo.
Awarded date20-Nov-2015
Granting OrganisationsNWO Chemical Sciences

View graph of relations

ID: 46114169