Activity

Huizinga medal

Prize: National/international honourAcademic

Marjolijn Lub-de Hooge (Recipient)

To acknowlegde achievements in research as a hospital pharmacist.
(Eenmaal per 5 jaar uitgereikt door de NVZA aan een jonge ziekenhuisapotheker als blijk van erkenning voor wetenschappelijk werk van hoge kwaliteit).
Awarded date7-Nov-2019
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Awarded at eventZiekenhuisfarmaciedagen

ID: 101843659