Activity

GUF subsidie

PrizeAcademic

Merit Hondelink (Recipient)

Wat schafte de pot nog meer? Aanvullend palynologisch onderzoek aan vroegmoderne beerputten uit Delft.
Het GUF subsidieert het onderzoek naar de voedselconsumptie van vroegmoderne Delftenaren. Door middel van aanvullend pollenonderzoek aan beerputmonsters wordt getracht het archeobotanisch onderzoek te complementeren.
Awarded date2018
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsUniversity of Groningen

ID: 62239976