1. 1996
 2. van Goor, H. (1996). Internationaal vergelijkend onderzoek. Beleidswetenschap, 2, 208 - 210.
 3. Bosman, M. (1996). Kind en echtscheiding. Jeugd en Samenleving, 2/3, 119 - 121.
 4. Popping, R. (1996). Knowledge graphs in collective learning. In Y. Waern (Ed.), Coordination of process management (pp. 144 - 158)
 5. Wittek, R. P. M., & Carroll, C. (1996). Managing misbehavior at the workplace. In L. Brusati (Ed.), Business, government and society CUEM, Milaan.
 6. Wittek, R. P. M., & Carrroll, C. (1996). Managing misbehavior in the workplace: strategies of informal social control and networks in organizations. In L. G. Brusati (Ed.), Business, Government, and Society, Proceedings of the second AIDEA Giovani International Conference, Milano, June 6-8
 7. van Goor, H. (1996). Milieubeleid onder dak? Sociologische Gids, 1, 70 - 71.
 8. Hak, D. H. (1996). Mondig, bondig, zondig: Sociologische Gids, 4, 293 - 296.
 9. Hak, D. H. (1996). Nation and migration: Sociologische Gids, 4, 299 - 301.
 10. Waslander, S., & Bosman, M. (1996). Onderwijsvrijheid of discriminatie? NRC Handelsblad.
 11. Snijders, T., Stokman, F., & Zeggelink, E. (1996). Parameterschatting In Actor-Georiënteerde Besluitvormingsmodellen. In H. Ganzeboom, & S. M. Lindenberg (Eds.), EPRINTS-BOOK-TITLE (pp. 129 - 143). Thesis.
 12. Cancrinus-Matthijsse, A. M., Lindenberg, S. M., Bakker, A., & Groenewegen, P. P. (1996). Professionele versus commerciële belangen. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 2, 47 - 50.
 13. Stokman, F. N., Hoogeveen, C., & Rellum, C. H. (1996). Publicerende sociologen: Mens en Maatschappij, 71, 343 - 354.
 14. Stokman, F. N., & Zeggelink, E. P. H. (1996). 'Self-Organizing' Friendship Networks. In EPRINTS-BOOK-TITLE s.n..
 15. Stokman, F. N., & Zeggelink, E. P. H. (1996). Self-organizing friendship networks. In D. M. Messick, & W. B. G. Liebrand (Eds.), Frontiers in social dilemmas research (pp. 385 - 418). Springer.
 16. Hacquebord, L., Stokman, F. N., & Wasseur, F. W. (1996). The Directors Of The Chambers Of The 'Noordse Compagnie', 1614-1642, And Their Networks In The Company. In C. Lesger, & L. Noordegraaf (Eds.), Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times (pp. 245 - 251). s.n..
 17. Stokman, F. N. (1996). The directors of the chambers of the 'Noordse Compagnie', 1614-1642 and their networks in the company. In C. Lesger, & L. Noordegraaf (Eds.), Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times: (pp. 245 - 251)
 18. Glebbeek, A. C., & Van Bruggen, A. C. (1996). The regional employment board: Management or directorship? In CHA. Verhaar, PM. deKlaver, MPM. deGoede, JAC. vanOphem, & A. deVries (Eds.), ON THE CHALLENGES OF UNEMPLOYMENT IN A REGIONAL EUROPE (pp. 283 - 301). Avebury.
 19. Snijders, T. A. B., & Maas, C. J. M. (1996). Using MLn for repeated measures with missing data. Multilevel Modelling Newsletter, 2, 7 - 10.
 20. Ganzeboom, H., & Lindenberg, S. M. (1996). Verklarende Sociologie. Thesis.
 21. Lindenberg, S. M., & Verbrugge, L. M. (1996). Welbevinden en de theorie van de sociale productie functies. In J. Ormel, & G. I. J. M. Kempen (Eds.), Dagelijks functioneren van ouderen (pp. 117 - 135). Koninklijke Van Gorcum.

ID: 34220