1. 1996
 2. Muntinga, H. J., van der Vring, J., Niemeijer, M. G., van der Berg, F., Knol, M., Bernink, P. J., ... Lie, K. I. (1996). Effect of mibrefradil on left ventricular diastolicfunction in patients with congestive heart failures. Journal of Cardiovascular Pharmacology, 27, 652 - 656.
 3. Gadourek, I. (1996). Gedrag en handeling in de sociologie. In H. Ganzeboom, & S. M. Lindenberg (Eds.), Verklarende Sociologie (pp. 45 - 64). Amsterdam: Thesis.
 4. Lindenberg, S. M. (1996). Gevolgen van verweduwing voor het welbevinden van mannen en vrouwen. In J. Ormel, & G. I. J. M. Kempen (Eds.), Dagelijks functioneren van ouderen (pp. 136 - 155). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 5. van der Zweep, A. G., & Knol, M. (1996). Gezondheid, een baken voor leven? In M. Mootz, & S. Kooiker (Eds.), Patient en professie (pp. 97 - 127)
 6. van Goor, H. (1996). Het lijk uit de kast. Sociologische Gids, 3, 166 - 170.
 7. Mulder, H. C. (1996). Het medisch kunnen.
 8. Waslander, S., & Bosman, M. (1996). Historische vergissing? Trouw.
 9. van Goor, H. (1996). Internationaal vergelijkend onderzoek. Beleidswetenschap, 2, 208 - 210.
 10. Bosman, M. (1996). Kind en echtscheiding. Jeugd en Samenleving, 2/3, 119 - 121.
 11. Popping, R. (1996). Knowledge graphs in collective learning. In Y. Waern (Ed.), Coordination of process management (pp. 144 - 158)
 12. Wittek, R. P. M., & Carroll, C. (1996). Managing misbehavior at the workplace. In L. Brusati (Ed.), Business, government and society CUEM, Milaan.
 13. Wittek, R. P. M., & Carrroll, C. (1996). Managing misbehavior in the workplace: strategies of informal social control and networks in organizations. In L. G. Brusati (Ed.), Business, Government, and Society, Proceedings of the second AIDEA Giovani International Conference, Milano, June 6-8
 14. van Goor, H. (1996). Milieubeleid onder dak? Sociologische Gids, 1, 70 - 71.
 15. Hak, D. H. (1996). Mondig, bondig, zondig: Sociologische Gids, 4, 293 - 296.
 16. Hak, D. H. (1996). Nation and migration: Sociologische Gids, 4, 299 - 301.
 17. Waslander, S., & Bosman, M. (1996). Onderwijsvrijheid of discriminatie? NRC Handelsblad.
 18. Snijders, T., Stokman, F., & Zeggelink, E. (1996). Parameterschatting In Actor-Georiënteerde Besluitvormingsmodellen. In H. Ganzeboom, & S. M. Lindenberg (Eds.), EPRINTS-BOOK-TITLE (pp. 129 - 143). Amsterdam: Thesis.
 19. Cancrinus-Matthijsse, A. M., Lindenberg, S. M., Bakker, A., & Groenewegen, P. P. (1996). Professionele versus commerciële belangen. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 2, 47 - 50.
 20. Stokman, F. N., Hoogeveen, C., & Rellum, C. H. (1996). Publicerende sociologen: Mens en Maatschappij, 71, 343 - 354.
 21. Stokman, F. N., & Zeggelink, E. P. H. (1996). 'Self-Organizing' Friendship Networks. In EPRINTS-BOOK-TITLE s.n..
 22. Stokman, F. N., & Zeggelink, E. P. H. (1996). Self-organizing friendship networks. In D. M. Messick, & W. B. G. Liebrand (Eds.), Frontiers in social dilemmas research (pp. 385 - 418). New York: Springer.
 23. Hacquebord, L., Stokman, F. N., & Wasseur, F. W. (1996). The Directors Of The Chambers Of The 'Noordse Compagnie', 1614-1642, And Their Networks In The Company. In C. Lesger, & L. Noordegraaf (Eds.), Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times (pp. 245 - 251). s.n..
 24. Stokman, F. N. (1996). The directors of the chambers of the 'Noordse Compagnie', 1614-1642 and their networks in the company. In C. Lesger, & L. Noordegraaf (Eds.), Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times: (pp. 245 - 251)

ID: 34220