1. 2019
 2. ten Boom, A., Wittebrood, K., Alink, L. R. A., Cruyff, M., Downes, R., van Eijkern, E., van Gils, G., Heijden, P. G. M. V. D., Prevoo, M., Ramakers, C., Schellingerhout, R., Snippe, J., & Veenstra, D. R. (2019). De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) . https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202019-1_2668i%20_Volledige%20tekst_tcm28-374137.pdf
 3. 2018
 4. de Castro, B. O., Mulder, S., van der Ploeg, R., Onrust, S., van den Berg, Y., Stoltz, S., Buil, M., de Wit, I., Buitenhuis, L., Cillessen, T., Veenstra, R., van Lier, P., Dekovic, M., & Scholte, R. (2018). Wat Werkt Tegen Pesten? Effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf
 5. 2017
 6. van Niejenhuis, C., Huitsing, G., Veenstra, D., Anthonijsz, I., & Abrahamse, S. (2017). Samen met ouders werken aan een fijne school: Effectiviteitsonderzoek en praktijkvalidatie. Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen.
 7. Jager, W., Verbrugge, R., Flache, A., de Roo, G., Hoogduin, L., & Hemelrijk, C. (Eds.) (2017). Advances in Social Simulation 2015. (Advances in Intelligent Systems and Computing; Vol. 528). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47253-9
 8. 2016
 9. Holzhacker, R., Wittek, R., & Woltjer, J. (Eds.) (2016). Decentralization and Governance in Indonesia. (2016 ed.) (Development and Governance). Springer.
 10. Pantao, J., Hooijsma, M., Nicart, J., & Robles, A. (2016). Effectiveness of Respect Education Program in Mindanao, Philippines. Cordaid.
 11. 2015
 12. Klaassen-Vermaat, M., Evenboer, K. E., Veerman, J. W., Scholte, R. H. J., Zoon, M., Knot-Dickscheit, J., van Yperen, T., Jansen, D. E. M. C., & Reijneveld, M. (2015). Rapportage Consortium Zware opvoedproblematiek en multiprobleemgezinnen – Fase 1. ZonMw/UMCG/Rijksuniversiteit Groningen/Raboud Universiteit/Praktikon/SEJN/NJi.
 13. van Niejenhuis, C., Abrahamse, S., Bloemberg, R., Anthonijsz, I., Arts, W., Huitsing, G., & Veenstra, R. (2015). Samen met ouders werken aan een fijne school: Toolkit met ideeën, werkvormen en tips. Nederlands Jeugdinstituut / Rijksuniversiteit Groningen.
 14. 2014
 15. Praeg, P., & Mills, M. (2014). Family-related working schedule flexibility across Europe. (Short Statistical Report; No. 6), (Research Reports; No. RR-365-EC). RAND Corporation. https://doi.org/10.2838/54302
 16. Mills, M., Tsang, F., Praeg, P., Ruggeri, K., Miani, C., & Hoorens, S. (2014). Gender equality in the workforce: Reconciling work, private and family life in Europe. (Research Reports; No. RR-462-EC). RAND Corporation. https://doi.org/10.2838/54302
 17. Mills, M., & Praeg, P. (2014). Gender inequalities in the school-to-work transition in Europe. (Short Statistical Report; No. 4), (Research Reports; No. RR-363-EC). RAND Corporation.
 18. Mills, M., Praeg, P., Tsang, F., Begall, K., Derbyshire, J., Kohle, L., Miani, C., & Hoorens, S. (2014). Use of childcare services in the EU Member States and progress towards the Barcelona targets. RAND Corporation. https://doi.org/10.2838/54302
 19. 2013
 20. Begall, K. (2013). Occupational Hazard? Ridderprint BV.
 21. Veenstra, R., van Yperen, T., van der Meulen -van Dijk, M., & Dijkshoorn, P. (2013). Signalen van Fleur Bloemen: Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan? Commissie Veenstra.
 22. Mills, M., Tanturri, M. L., Rotkirch, A., Sobotka, T., Takacs, J., Miettinen, A., Kantsa, V., Nasiri, D., Djundeva, M., Faludi, C., Mandemakers, J., & Barban, N. (2013). State of the art report – The changing role of children: Assisted reproduction, late fertility and childlessness. European Commission.
 23. Wittek, R., Snijders, T., & Nee, V. (2013). The Handbook of Rational Choice Social Research. Stanford University Press.
 24. 2012
 25. van Niejenhuis, C., Naayer, H., & Verkade, A. (2012). Evaluatie stimuleringsprogramma Taalontmoetingen II. s.n.
 26. Bouwmans, C. A. M., Schawo, S. J., Jansen, D. E. M. C., Vermeulen, K., Reijneveld, M., & Hakkaart-van Roijen, L. (2012). Handleiding Vragenlijst Intensieve Jeugdzorg: Zorggebruik en productieverlies. Erasmus MC.
 27. Tesfaw, T. A., & Hofman, R. H. (2012). Instructional Supervision and Professional Development: Teachers' perception of their relationship. LAP LAMBERT Academic Publishing.
 28. Aberer, K., Flache, A., Liu, L., Tang, J., Gueret, C., & Jager, W. (2012). Social Informatics. 4th International Conference - Proceedings. (Lecture Notes in Computer Science; Vol. 7710). SocInfo 2012.
 29. 2011
 30. van Eijkern, L., Baan, L., & Veenstra, R. (2011). Een onderzoek naar de effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009-2010. Rijksuniversiteit Groningen / Gemeente Groningen.
Previous 1 2 3 4 Next

ID: 34220