1. 1995
 2. Swart, J. (1995). Duurzaamheid als normatief kader bij technologie ontwikkeling. In Plantenbiotechnologie en Duurzame Landbouw: Verslag van de workshop ‘Biotechnologie & Duurzaamheid’, gehouden op 18 november 1994, RUG, Groningen
 3. 1994
 4. Swart, J. (1994). Natuur als techniek. Zeno, 2(2), 15-16.
 5. 1993
 6. Mulder, H. A. J. (1993). Fysieke grenzen aan de transitie naar een duurzame samenleving. In A. J. M. Schoot Uiterkamp, & W. Biesiot (Eds.), Transitie naar duurzaamheid en milieukwaliteit (pp. 127-138). Groningen: University of Groningen. IVEM, Centre for Energy and Environmental Studies.
 7. Mulder, H. A. J., Van Elburg, G. M., Moll, H. C., & Biesiot, W. (1993). Transitie naar duurzaamheid in de 21e eeuw: Beperkingen vanwege geologische, energetische en milieuhygiënische randvoorwaarden. (Publikatiereeks Milieustrategie; No. 1992/19). Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
 8. 1992
 9. Swart, J., Zandstra, P., van Brakel, H., & Vos, R. (1992). Computer ontmaskert de alwetende arts; de paradox van kennistechnologie. Wetenschap & Samenleving, 44(5).
 10. de Bruin, J., van Hees, B., Praat, P., Swart, J., van der Windt, H., & Winter, H. (1992). De amoebe en onzekerheden: Omgaan met onzekerheid geilustreerd aan de hand van het visserijbeleid voor het waddengebied. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 11. 1991
 12. Bruin, J., van Hees, B. W. M., Praat, P. J. A., Swart, J., van der Windt, H., & Winter, H. B. (1991). Amoebe in de Waddenzee, toepassing en beoordeling van een methode in het milieubeleid. Rijksuniversiteit Groningen.
 13. Korf, J., Louwerens, J. W., Swart, J., & Zijlstra, S. (1991). Dopamine receptoren en schizofrenie. In Ontwikkelingen in en rond de verblijfspsychiatrie (pp. 373-378). Read healthcare. Leiderdorp.
 14. van der Windt, H. (1991). Regional planning in the Dutch Wadden Sea area. In The Common Future of the Wadden Sea (pp. 403-412). Husum: WWF.
 15. 1989
 16. Swart, J., Paans, A., Rutgers, A. W. F., COPPENS, HJJ., Bannink, A., WIEGMAN, T., ... Korf, J. (1989). Brain dopamine receptors in relation to clinical PET-studies: modelling, quantification and experimental validation in vivo. In Positron Emission Tomography in Clinical Research and Clinical Diagnosis (pp. 9-24). Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 17. WIERSINGA, WA., Looijen, R. C., Oosterveld, E., Wams, T. J., & van der Windt, H. (1989). De soort centraal: de natuurbeschermingsstrategie voor de jaren negentig? In Nieuwe strategieën voor natuurbescherming (pp. 77-93). Utrecht: Jan van Arkel.
 18. van Berkel, B., Boerrigter, E. J. M., & van der Windt, H. (1989). Het internationaal waterkwaliteitsbeheer van de Waddenzee. Rijksuniversiteit Groningen.
 19. 1988
 20. Swart, J., Paans, A., Rutgers, A. W. F., van der Werf, J. F., Wiegman, T., Lakke, J. P. W. F., ... Korf, J. (1988). Multiple binding sites for spiperone at cerebral dopamine D2 receptors in vivo: implications for PET scanning. In Progress in Catecholamine Research, part C: clinical Aspects (pp. 163-168). Liss, New York.
 21. 1987
 22. 1986
 23. 1985
 24. 1984
 25. van der Windt, H., van Berkel, B., Dekker, J. H. M., Wams, T. J., & Woudstra, A. (1984). Kleine boeren en milieu slachtoffer melktankl. Natuur en Milieu.
 26. 1983
 27. 1982
 28. 1979
Previous 1...3 4 5 6 7 Next

ID: 33037