1. 2019
 2. Feng, K., Hubacek, K., & Yu, Y. (2019). Local Consumption and Global Environmental Impacts: Accounting, Trade-offs and Sustainability. (1 ed.) (Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315739595
 3. 2015
 4. Andersson, E., Bussu, S., Davis, H., Mulder, H., Kluver, L., Jorgenson, M. L., ... Damianova, Z. (2015). What the Future Holds for Societal Engagement: Future Engagement Report. Copenhagen: Engage2020.
 5. Swart, J. (2015). Annual report 2014-2015 SOCBIOAfri / ERAfrica. Science & Society Group, University of Groningen.
 6. van der Molen, F., van der Windt, H., Puente Rodriguez, D., Floor, J., Van Enst, W., Seijger, C., ... Runhaar, H. (2015). From frustration to integration: Action strategies for a better fit between knowledge and policy on the Wadden Sea. Utrecht: Deltares.
 7. Swart, J., & Zevenberg, J. (2015). Societal aspects of the fight against desertification. Science & Society Group, University of Groningen.
 8. 2014
 9. Kuhn, R., Mbungu, G., Anderson, E., Chonkova, B., Damianova, Z., Davis, H., ... Pfersdorf, S. (2014). Report on Current Praxis of Policies and Activities Supporting Societal Engagement in Research and Innovation. Copenhagen: Engage2020.
 10. van der Molen, F., Floor, J., Van Enst, W., Seijger, C., Giebels, D., Puente Rodriguez, D., ... van der Windt, H. (2014). Van frustratie naar integratie: Handelingsperspectieven om kennis en beleid over de Waddenzee beter op elkaar aan te laten sluiten. Utrecht: Deltares.
 11. 2013
 12. Vargiu, A., van der Windt, H., Kaiser, D., & Trench, B. (2013). Evaluation guidelines and instruments. European Commission.
 13. 2009
 14. Swart, J., & Keulartz, J. (2009). De intrinsieke waarde van dieren in performance praktijken. Wageningen Universiteit / Rijksuniversiteit Groningen.
 15. Keulartz, J., & Swart, J. (2009). Dieren om te plezieren. Wageningen Universiteit / Rijksuniversiteit Groningen.
 16. van der Windt, H., & de Kraker, A. J. M. (2009). Klimaat en atmosfeer in beweging. Academia Press.
 17. Slingenberg, A., Leon, B., van der Windt, H., K, R., L, E., & Kerry, T. (2009). Study on understanding the causes of biodiversity loss and the policy assessment framework. brussels: European Commission.
 18. 2008
 19. 2007
 20. Swart, J. (2007). Dieren in context. Over de waarde van dieren. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek.
 21. 2006
 22. 2005
 23. van der Windt, H., & van Zon, H. (2005). Mensen en dieren in het verleden. Academia Press.
 24. 2001
 25. Mulder, H. A. J., Auf der Heyde, T., Goffer, R., & Teodosiu, C. (2001). Success and failure in starting science shops. (SCIPAS-reports; No. 2). Utrecht: Science Shop for Biology, Utrecht University.
 26. Herweijer, M., Schilstra, A. J., van der Windt, H. J., Lievegoed, M. E., Hensema, A., & Luijkx, I. T. (2001). Natuur en Landschap onder de Loep: Onderzoek naar de effecten van het natuur- en lanschapsbeleid in de Provincie Groningen. Groningen: Provincie Groningen.
 27. 2000
 28. 1999
 29. 1998
 30. van Rhijn , J. G., van der Windt, H., Ivens, W. P. F., Corvers, R. J. M., Bakker, J., Bijlsma, R., ... Prins, H. H. T. (1998). Natuurbeheer en natuurontwikkeling. Open University Press.
 31. 1997
 32. van der Windt, H., & van Duinhoven, G. A. J. (1997). Natuurbeleid. Euroforum Uitgeverij.
 33. 1993
 34. Mulder, H. A. J., Van Elburg, G. M., Moll, H. C., & Biesiot, W. (1993). Transitie naar duurzaamheid in de 21e eeuw: Beperkingen vanwege geologische, energetische en milieuhygiënische randvoorwaarden. (Publikatiereeks Milieustrategie; No. 1992/19). Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
 35. 1992
 36. de Bruin, J., van Hees, B., Praat, P., Swart, J., van der Windt, H., & Winter, H. (1992). De amoebe en onzekerheden: Omgaan met onzekerheid geilustreerd aan de hand van het visserijbeleid voor het waddengebied. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 37. 1991
 38. Bruin, J., van Hees, B. W. M., Praat, P. J. A., Swart, J., van der Windt, H., & Winter, H. B. (1991). Amoebe in de Waddenzee, toepassing en beoordeling van een methode in het milieubeleid. Rijksuniversiteit Groningen.
 39. 1989
 40. van Berkel, B., Boerrigter, E. J. M., & van der Windt, H. (1989). Het internationaal waterkwaliteitsbeheer van de Waddenzee. Rijksuniversiteit Groningen.
 41. 1988

ID: 33037