Research Centre Arts in Society

University of Groningen > Faculty of Arts > Groningen Research Institute f.t Study of Culture > Research Centre Arts in Society

 1. 2002
 2. Brouwer, E. J. (2002). West Frisian Literature in the 19th Century/Die westfriesische Literatur des 19. Jahrhunderts. In O. Vries, V. F. Faltings, A. G. H. Walker, O. Wilts, N. Århammar, J. F. Hoekstra, & H. H. Munske (Eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (pp. 183 - 203). Niemeyer.
 3. Vries, O. (2002). Zeitschriften und Reihenwerke der Frisistik: Westfriesisch/Periodicals and Series within Frisian Studies: West Frisian. In O. Vries, V. F. Faltings, A. G. H. Walker, O. Wilts, N. Århammar, J. F. Hoekstra, & H. H. Munske (Eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (pp. 64 - 68). Niemeyer.
 4. 2001
 5. Herzog, K. E. (2001). A Correspondence. In K. E. Herzog (Ed.), Radoslaw Slawomir Miroslaw Dabrowski, Final Presentation MFA Painting 2001 (pp. 18-24). Frank Mohr Instituut.
 6. Martens, M. P. J. (2001). Approaches to the heuristics of early Netherlandish art. In MW. Ainsworth (Ed.), Early Netherlandish painting at the crossroads: a critical look at current methodologies (pp. 26-39). METROPOLITAN MUSEUM OF ART NEW YORK.
 7. Kok, N. M. S. (2001). Confession et perversion. Peeters.
 8. Herzog, K. E. (2001). Die Reise nach überall. In K. E. Herzog, & T. Mars (Eds.), Ab Uno/Ad Unum (Africa) (pp. 25-33). Museum am Ostwall.
 9. Vries, O. (2001). Een afwisselend taallandschap. In J. M. M. Hermans, E. Knol, & M. Driebergen (Eds.), Hel en hemel (pp. 196-205). Groninger Museum, NAi Uitgevers.
 10. Collette, P. M. J. L. P. (2001). Een halve eeuw woningwet. In J. Loeffen (Ed.), Groningen@home Platform GRAS.
 11. Herzog, K. E. (2001). Een kwestie van inhoud. In J. van Es, & M. Kyrova (Eds.), Jaarboek Gemeentemuseum Den Haag 1999-2000 (pp. 66-73). Gemeentemuseum.
 12. Collette, P. M. J. L. P. (2001). Een nationale mijlpaal. In J. Loeffen (Ed.), Groningen@home Platform GRAS.
 13. Vries, O. (2001). Friesland. In J. M. Jeep (Ed.), Medieval Germany (pp. 252-256). Garland Publishing.
 14. Herzog, K. E. (2001). Het "leergesprek" in het hedendaags kunstonderwijs. In F. van Peperstraten (Ed.), Jaarboek voor Esthetica 2001 (pp. 212-230). Het Nederlandse Genootschap voor Esthetica.
 15. Breuker, P. (2001). In skets foar fernijde eksamenprogramma's HAVO/VWO Frysk. In K. Zondag (Ed.), Fierder mei Frysk (2) (pp. 35-45). Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
 16. Taverne, E., Wagenaar, C. (Ed.), & de Vletter, M. (2001). J.J.P. Oud: poetisch functionalist 1890-1963 compleet werk. NAi Publishers.
 17. Brouwer, E. J. (2001). Literatuurgeschiedenis, Argumenten voor een contrapuntische literatuurgeschiedschrijving. Vragen bij 'Veelstemmig akkoord', een discussie over een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis. In B. P. van Heusden, & L. Duijvendak (Eds.), Literaire cultuur: Casusboek, vol. 3 (pp. 101-112). Open University Press.
 18. Herzog, K. E. (2001). Processes and Procedures. In K. E. Herzog (Ed.), Draw and Quarter, Final Presentation MFA Painting Frank Mohr Institute 2001 (pp. 10 - 17). Frank Mohr Instituut.
 19. Breuker, P. (2001). The Development of Standard West Frisian. In O. Vries, V. F. Faltings, A. G. H. Walker, O. Wilts, N. Århammar, J. F. Hoekstra, & H. H. Munske (Eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (pp. 711 - 721). Niemeyer.
 20. Herzog, K. E. (2001). The Journey to Everywhere. In K. E. Herzog, & T. Mars (Eds.), Ab Uno/Ad Unum (Africa) (pp. 55 - 62). Museum am Ostwall.
 21. Collette, P. M. J. L. P. (2001). Verdwenen scholen. In C. Boekraad (Ed.), Vensterscholen (pp. 85 - 98). NAi Publishers.
 22. Breuker, P. (2001). West Frisian in Language Contact. In O. Vries, V. F. Faltings, A. G. H. Walker, O. Wilts, N. Århammar, J. F. Hoekstra, & H. H. Munske (Eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (pp. 121-129). Niemeyer.
 23. 2000
 24. van der Ploeg, K. (2000). De ontwikkeling van een stedelijke architectuur in de Middeleeuwen. In bundel werkstukken doctoraal projectgroep ‘De ontwikkeling van de stedenbouw in de Middeleeuwen’ Radboud University Nijmegen.
 25. Wagenaar, C. (2000). Jaap Bakema and the Fight for Freedom. In M. Casciato, M. Eleb-Vidal, S. W. Goldhagen, R. Legault, & B. Fifield (Eds.), Anxious modernisms : experimentation in postwar architectural culture (pp. 261-277). MIT Press.
 26. Wagenaar, C., & Bosma, K. (2000). Oost-Europa als mentale constructie. Archis, (2), 24-26.
 27. van der Ploeg, K. (2000). Ter inleiding. In Johan Dijkstra 1896-1978: Schilder van Stad en Ommeland. een route door de stad Groningen (pp. 1). Stichting Johan Dijkstra.
 28. van Maanen, J. J. (2000). Toneel, muziek en dans in de jaren vijftig en zestig. In K. Schuyt, & E. Taverne (Eds.), 1950 Welvaart in zwart-wit (pp. 495 - 521). Sdu Uitgevers.
 29. 1999
 30. Herzog, K. E. (1999). A selective hunt for images. In B. Silkens (Ed.), Jan van der Pol (pp. 73 - 77). Galerie Nouvelles Images.

ID: 14837801