Research Centre Arts in Society

University of Groningen > Faculty of Arts > Groningen Research Institute f.t Study of Culture > Research Centre Arts in Society

 1. 2018
 2. Van den Braber, H., Levie, S., & Sanders, M. (2018). Introduction. In M. De Pourcq, & S. Levie (Eds.), European Literary History: An Introduction (pp. 291-299). Routledge.
 3. Schepers, M. (2018). Lijnzaadpap na het hooien: vegetatie, landgebruik en plantgebruik tijdens de late middeleeuwen en Nieuwe tijd. In J. Nicolay (Ed.), Huisplaatsen in De Onlanden: De geschiedenis van een Drents veenweidegebied (pp. 614-641). Barkhuis Publishing.
 4. van der Waal, M. (2018). Making precarious lives visible: Imagining Europe's marginalized 'others'. In K. Czerska-Shaw, M. Galent, & B. Gierat-Bieroń (Eds.), Visions and (Re-)visions of Europe (pp. 133-145). (Studies in Euroculture; Vol. 4). Universitätsverlag Göttingen.
 5. Van den Braber, H., & Sanders, M. (2018). Marketing Literature. In M. De Pourcq, & S. Levie (Eds.), European Literary History: An Introduction (pp. 323-334). Routledge.
 6. Gogolin, I., & Duarte, J. (2018). Migration und sprachliche Bildung. In I. Gogolin, M. Krüger-Potratz, U. Sandfuchs, V. B. Georgi, & D. Lengyel (Eds.), Handbuch Interkulturelle Pädagogik (pp. 67-72). (Uni-Taschenbücher; No. 8697). Verlag Klinkhardt.
 7. Godioli, A. (2018). Natura non facit saltus: Gadda, Musil, and the Flux of Reality in European Modernism. In H. Veivo, J-P. Montier, F. Nicole, D. Ayers, B. Hjartarson, & S. Bru (Eds.), Beyond Given Knowledge: Investigation, Quest and Exploration in Modernism and the Avant-Gardes (pp. 189-203). (European Avant-Garde and Modernism Studies; Vol. 5). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110569230-014
 8. Gietman, C. (2018). Noblesse. In C. Secretan, & W. Frijhoff (Eds.), Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d'or (pp. 523-525). CNRS Editions.
 9. Dorleijn, G. (2018). 'O krancke troost': Poëzie en rouw in de Nederlandse letterkunde. In B. Ramakers (Ed.), Memento mori: Sterben und Begraben in einem ruralen Grenzgebiet - Sterven en begraven in een rurale grensregio (pp. 293-312). (Historia Agricultura; Vol. 48). Nederlands Agronomisch Historisch Instituut.
 10. Sanders, M., & Winkler, M. (2018). Paperbacks met pretentie: Over de reeks Kartons van uitgeverij Polak & Van Gennep (1961-1968). In Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (pp. 159-172). Uitgeverij Verloren.
 11. van den Oever, A., Fickers, A., Fidotta, G., (TRANS.), & Mariani, A., (TRANS.) (2018). Per un’archeologia dei media sperimentale. Note epistemologiche e metodologiche sugli esperimenti con le tecnologie mediali del passato. In G. Fidotta, & A. Mariani (Eds.), Archeologia dei media: Temporalità, materia, tecnologia. (pp. 199-229). (Plexus ; No. 1). Meltemi Press.
 12. Schepers, M., & de Vries, K. (2018). Potplanten en plantpotten: Een model voor het systematisch categoriseren van relaties tussen aardewerk en botanie. In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. Schokker (Eds.), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie: Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (pp. 221-236). (Jaarverslagen van de Vereniging voor terpenonderzoek; Vol. 99). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 13. Folger, R., & Mierau, K. (2018). Reading (in) Don Quixote: Miguel de Cervantes, Don Quixote. In M. De Pourcq, & S. Levie (Eds.), European Literary History: An introduction (pp. 175-185). Routledge.
 14. van den Oever, A., & de Kuyper , E. (2018). Rewriting Proust: Working with Chantal Akerman on “La Captive”- A Dialogue. In A. van den Oever, & I. Christie (Eds.), Stories: Screen Narrative in the Digital Era (1 ed., pp. 175-180). (The Key Debates: Mutations and Appropriations in European Film Studies; Vol. 7). Amsterdam University Press.
 15. Wagenaar, C. (2018). Sairaala ja kaupunki. In H. Kjisik, C. Nyholm, & S. de Vocht (Eds.), Donitseista Muffineiksi (pp. 104-109).
 16. van den Oever, A., & Christie, I. (2018). Screen Narrative in the Digital Era. In A. van den Oever, & I. Christie (Eds.), Stories: Screen Narrative in the Digital Era (1 ed., pp. 11-24). (The Key Debates: Mutations and Appropriations in European Film Studies; Vol. 7). Amsterdam University Press.
 17. van den Oever, A., & Ellis, J. (2018). Storytelling and Mainstream Television Today - A Dialogue. In A. van den Oever, & I. Christie (Eds.), Stories: Screen Narrative in the Digital Era (1 ed., pp. 155-165). (The Key Debates: Mutations and Appropriations in European Film Studies; Vol. 7). Amsterdam University Press.
 18. Lehmann, A-S. (2018). Taking Fingerprints: The Indexical Affordances of Artworks' Material Surfaces. In H. Haug, & M. Bushart (Eds.), Spur der Arbeit: Oberfläche und Werkprozess (pp. 199-218). (Interdependenzen: Die Künste und ihre Techniken; Vol. 3). Böhlau Verlag.
 19. de Vos, R. (2018). The Monstrosity of the Female Artist in Dept. of Speculation, The Blazing World, and I Love Dick. In M. Boletsi, & T. Sage (Eds.), Subjects Barbarian, Monstrous, and Wild: Encounters in the Arts and Contemporary Politics (pp. 180-198). ( Thamyris/Intersecting: Place, Sex and Race; Vol. 32). Brill/Rodopi.
 20. Ros, V., O'Connell, J. M. J., Kiss, M., & van Noortwijk, A. (2018). Toward a Cognitive Definition of First-Person Documentary. In C. Brylla, & M. Kramer (Eds.), Cognitive Theory and Documentary Film (1 ed., pp. 223-242). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90332-3_13
 21. Schiller, M. (2018). Transmedia Storytelling. In I. Christie, & A. van den Oever (Eds.), Stories : Screen Narrative in the Digital Era (pp. 97-107). (The Key Debates: Mutations and Appropriations in European Film Studies ). Amsterdam University Press.
 22. Lehmann, A-S. (2018). Two Digits: Digital Materials against Dystopias of Replacement and Utopias of Participation. In J. Tresch (Ed.), Bibliotechnica: Humanist Practice in Digital Times (pp. 235-258). Fondazione Giorgio Cini.
 23. Wagenaar, C. (2018). Urbanism, Housing and the City. In C. Hein (Ed.), The Routledge Handbook of Planning History (1 ed., pp. 375-385). Routledge.
 24. van Heusden, B. (2018). Van waarde naar waarheid: literatuuronderwijs op de helling. In T. Witte (Ed.), Lectori salutem: De veelbelovende toekomst van het literatuuronderwijs (pp. 27-34). Expertisecentrum Vakdidactiek Noord.
 25. Kiss, M. (2018). 3D Imaging Technology’s Narrative Appropriation in Cinema. [republication of Kiss 2016]. In C. András, & D. Fenyö (Eds.), Alumni Nova I. (pp. 107-122). University of Pecs.
 26. 2017
 27. Dorleijn, G. (2017). Rote Fäden und Lücken im Gewebe: Überlegungen zur niederländischen Lyrik im institutionellen Kontext. In H. Van Uffelen, D. de Geest, M. de Bont, & H. Christine (Eds.), Literatur in Bewegung: Über die Dynamik von Texten in der niederländischen Literatur (pp. 17-40). (Wiener Schriften zur niederländischen Sprache und Kultur; Vol. 7). Praesens.
 28. den Toonder, J. (2017). Cultural Dialogue in Kamel Daoud's Meursault, contre-enquête: Mirror Images and the Encounter of Strangers. In M. Fahlgren, & A. Williams (Eds.), The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers (Vol. 72, pp. 207-224). Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet.
 29. Broomans, P. (2017). A Cultural Transfer History: Possibilities and Prerequisites: The Case of Henriette Roland Holst, Martha Muusses and Hagar Olsson. In M. Fahlgren, & A. Williams (Eds.), The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers: An Anthology (pp. 79-99). (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala; Vol. 72). Avd. för litteratursociologi. Uppsala universitet.
 30. Broomans, P., Fahlgren, M., & Williams, A. (2017). Introduction. In M. Fahlgren, & A. Williams (Eds.), The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers: An anthology (pp. 7-12). (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala; Vol. 72). Avd. för litteratursociologi. Uppsala universitet.
 31. Sanders, M. (2017). Duurzaam tegenspreken: En ik herinner me Titus Broederland (2016) van Auke Hulst. In J. Muijres, & M. Winkler (Eds.), Tegen de schenen: Opstellen over recente Nederlandse en Vlaamse literatuur (pp. 195-208). Uitgeverij Vantilt.
 32. Sanders, M., van Boven, E., & Verstraeten, P. (2017). Inleiding. In Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw (pp. 7-24). Uitgeverij Verloren.
 33. Keltjens, R. (2017). Jan Rap en z'n maat van Yvonne Keuls (1977). In E. van Boven, M. Sanders, & P. Verstraeten (Eds.), Echte leesboeken: Publieksliteratuur in de twintigste eeuw (pp. 265-286). Uitgeverij Verloren.
 34. Ioannidou, E. (2017). Reinscribing the Other in Contemporary Adaptations of Greek Tragedy and Epic. In K. Reilly (Ed.), Contemporary Approaches to Adaptation in Theatre (pp. 191-194). ( Adaptation in Theatre and Performance ). Palgrave MacMillan.
 35. de Bot, C., & Loerts, H. (2017). Sprache und das mehrsprachige Gehirn. In J-M. Roche, & F. Suñer (Eds.), Sprachenlernen und Kognition: Grundlagen einer kognitiven Sprachdidaktik : Kompendium DaF/DaZ (pp. 30-39). Narr Francke Attempto.
 36. Mecsnóber, T. (2017). National languages and neutral idioms: Joyce among the language laws. In JONATHAN. GOLDMAN (Ed.), Joyce and the Law (pp. 63-83). (The Florida James Joyce Series). University Press of Florida.
 37. Duijvendak, M., & Buursma, A. (2017). Rooms-katholieke zorg in Groningen in de periode 1912-1974 Naar centralisatie. In Caritas in verandering: Vier eeuwen rooms-katholieke social zorg in de stad Groningen (pp. 192-272). Uitgeverij Verloren.
 38. Broomans, P. (2017). Underjordiska stjärnor: En subversiv Aronsonsk litteraturhistoria. In A. Borg, A. Hedberg, M. Karlsson, J. Määttä, & Å. Warnqvist (Eds.), Konstellationer: Festskrift till Anna Williams (pp. 26-36). (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala; Vol. 71). Gidlunds förlag.
 39. de Jonge, R. (2017). Alimentos con raíces hispanas en holandés. In E. Erléndsdóttir, E. Martinell, & I. Sóhrman (Eds.), De América a Europa. Denominaciones de alimentos americanos en lenguas europeas (pp. 205-212). Iberoamericana / Vervuert.
 40. de Jonge, R. (2017). La inmigración y sus efectos culturales en la lengua: ejemplos del italiano. In C. Musa Fay, L. Conedera, & M. Vendrame (Eds.), História e narrativas transculturais entre a Europa mediterrânea e a América Latina. Vol. 2 (Série História; Vol. 77). EdiPUCRS.
 41. Flood, J. (2017). Marian Controversies and Milton's Virgin Mary. In R. Corthell, & T. N. Corns (Eds.), Milton and Catholicism (pp. 169-195). University of Notre Dame Press.
 42. Hanich, J. (2017). Kino, Theater, Fernsehen: André Bazins Publikumstheorie. In F. Mundhenke, & T. Weber (Eds.), Kinoerfahrungen: Theorien, Geschichte, Perspektiven (pp. 209-229). (Beiträge zur Medienkulturforschung; Vol. 2). Avinus.
 43. van Noortwijk, A. (2017). See me, Feel me, Touch me, Heal me, La question de la mémoire dans le documentaire à l'epoque métamoderne = See me, Feel me, Touch me, Heal me, Memory in Documentary in Metamodern Times. In A. Caillet, & F. Pouillade (Eds.), Un Art Dcoumentaire: Enjeux Esthétiques, Politiques et Ethiques (pp. 259-272). (Collection AEsthecia). Presses Universitaires de Rennes.
 44. Lehmann, A-S. (2017). Maria Magdalena und die feministische Kunstgeschichte. In R. Buikema, & K. Thiele (Eds.), Doing Gender in Medien-, Kunst- und Kulturwissenschaften: Eine Einführung (pp. 159-178). (Gender-Diskussion; Vol. 23). Lit Verlag.
 45. Buda, D., Martini, A., & Garcia, L-M. (2017). Qualitative Tourism Research. In L. Lowry (Ed.), The SAGE International Encyclopedia of Travel & Tourism SAGE Publications Inc..
 46. Dorleijn, G. (2017). Studying the Circulation of Dutch Literature: Some Considerations. In E. Brems, O. Réthelyi, & T. van Kalmthout (Eds.), Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries (pp. 29-43). Leuven University Press.
 47. Gibson, C. (2017). Clannish confines: The folk, the proletariat, and the people in modern Scottish literature. In J. Goodridge, & B. Keegan (Eds.), A History of British Working Class Literature (pp. 367-384). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108105392.025
 48. Kolsteeg, J. (2017). Transfer of economic concepts to cultural strategy - and back? In W. Küpers, S. Sonnenburg, & M. Zierold (Eds.), ReThinking Management: Perspectives and Impacts of Cuiltural Turns and Beyond (Management - Culture - Interpretation). Springer VS.
 49. Corporaal, M., Cusack, C., & van den Beuken, R. (2017). Introduction: Transitions and transformations. In Irish Studies and the Dynamics of Memory: Transitions and Transformations (pp. 1-15). P.I.E. - Peter Lang.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Next

ID: 14837801