Research Centre Arts in Society

University of Groningen > Faculty of Arts > Groningen Research Institute f.t Study of Culture > Research Centre Arts in Society

 1. 2001
 2. Vries, O. (2001). Friesland. In J. M. Jeep (Ed.), Medieval Germany (pp. 252-256). Garland Publishing.
 3. Herzog, K. E. (2001). Het "leergesprek" in het hedendaags kunstonderwijs. In F. van Peperstraten (Ed.), Jaarboek voor Esthetica 2001 (pp. 212-230). Het Nederlandse Genootschap voor Esthetica.
 4. Breuker, P. (2001). In skets foar fernijde eksamenprogramma's HAVO/VWO Frysk. In K. Zondag (Ed.), Fierder mei Frysk (2) (pp. 35-45). Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
 5. Brouwer, E. J. (2001). Literatuurgeschiedenis, Argumenten voor een contrapuntische literatuurgeschiedschrijving. Vragen bij 'Veelstemmig akkoord', een discussie over een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis. In B. P. van Heusden, & L. Duijvendak (Eds.), Literaire cultuur: Casusboek, vol. 3 (pp. 101-112). Open University Press.
 6. Herzog, K. E. (2001). Processes and Procedures. In K. E. Herzog (Ed.), Draw and Quarter, Final Presentation MFA Painting Frank Mohr Institute 2001 (pp. 10 - 17). Frank Mohr Instituut.
 7. Breuker, P. (2001). The Development of Standard West Frisian. In O. Vries, V. F. Faltings, A. G. H. Walker, O. Wilts, N. Århammar, J. F. Hoekstra, & H. H. Munske (Eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (pp. 711 - 721). Niemeyer.
 8. Herzog, K. E. (2001). The Journey to Everywhere. In K. E. Herzog, & T. Mars (Eds.), Ab Uno/Ad Unum (Africa) (pp. 55 - 62). Museum am Ostwall.
 9. Collette, P. M. J. L. P. (2001). Verdwenen scholen. In C. Boekraad (Ed.), Vensterscholen (pp. 85 - 98). NAi Publishers.
 10. Breuker, P. (2001). West Frisian in Language Contact. In O. Vries, V. F. Faltings, A. G. H. Walker, O. Wilts, N. Århammar, J. F. Hoekstra, & H. H. Munske (Eds.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies (pp. 121-129). Niemeyer.
 11. 2000
 12. van der Ploeg, K. (2000). De ontwikkeling van een stedelijke architectuur in de Middeleeuwen. In bundel werkstukken doctoraal projectgroep ‘De ontwikkeling van de stedenbouw in de Middeleeuwen’ Radboud University Nijmegen.
 13. Wagenaar, C. (2000). Jaap Bakema and the Fight for Freedom. In M. Casciato, M. Eleb-Vidal, S. W. Goldhagen, R. Legault, & B. Fifield (Eds.), Anxious modernisms : experimentation in postwar architectural culture (pp. 261-277). MIT Press.
 14. van der Ploeg, K. (2000). Ter inleiding. In Johan Dijkstra 1896-1978: Schilder van Stad en Ommeland. een route door de stad Groningen (pp. 1). Stichting Johan Dijkstra.
 15. van Maanen, J. J. (2000). Toneel, muziek en dans in de jaren vijftig en zestig. In K. Schuyt, & E. Taverne (Eds.), 1950 Welvaart in zwart-wit (pp. 495 - 521). Sdu Uitgevers.
 16. 1999
 17. Herzog, K. E. (1999). A selective hunt for images. In B. Silkens (Ed.), Jan van der Pol (pp. 73 - 77). Galerie Nouvelles Images.
 18. Peeters, N. (1999). Brothers in art: Hieronymus and Frans Francken I and their family: portraits and crypto-portraits in the second half of the sixteenth century. In E. Griffey (Ed.), Envisioning self and status: Self-representation in the Low Countries 1400-1700 (pp. 80 - 102). Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland (ALCS).
 19. van der Ploeg, K. (1999). Eldering Hindrik. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 229). Regio- PRojekt.
 20. van der Ploeg, K. (1999). Kerkbouw, Gereformeerde. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 435-436). Regio- PRojekt.
 21. van der Ploeg, K. (1999). Kuiler en Drewes. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 473). Regio- PRojekt.
 22. van der Ploeg, K. (1999). Kuipers, Tjeerd. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 474-475). Regio- PRojekt.
 23. van der Ploeg, K. (1999). Muur- en gewelfschilderingen. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 585-587). Regio- PRojekt.
 24. van der Ploeg, K. (1999). Reitsma, Egbert. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 719-720). Regio- PRojekt.
 25. van der Ploeg, K. (1999). Veen, Ytzen van der. In P. Brood, & A. H. Huussen (Eds.), Nieuwe Groninger Encyclopedie (pp. 899). Regio- PRojekt.
 26. 1998
 27. van der Ploeg, K. (1998). Een beeldje van Jan Wiegers. In Twintig jaar meeverzamelen, Jubileumbulletin (pp. 14-16). (Bulletin Vereniging Vrienden van het Groninger Museum; No. 50).
 28. Taverne, E. (1998). Havens in a heartless world. In CC. Davidson (Ed.), ANYHOW (pp. 80-87). M I T PRESS.
 29. van der Ploeg, K. (1998). Lemma 'Overijssel'. In A. M. Romanini, & A. M. D'Achille (Eds.), Enciclopedia dell’arte medievale (pp. 35-38). Istituto della Enciclopedia Italiana.
 30. van der Ploeg, K. (1998). Portret van Job Hansen door Jan Altink. In Twintig jaar meeverzamelen, Jubileumbulletin (pp. 11-13). (Bulletin Vereniging Vrienden van het Groninger Museum; No. 50).
 31. van der Ploeg, K. (1998). Questo simpatico e allegro pittore olandese: Johan Dijkstra in Italië. In IJ. Botke, G. C. Huisman, H. Maring, & L. A. de Vries (Eds.), Ziedaar Italië! : : Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië (pp. 191-201). Uitgeverij Van Wijnen.
 32. van der Ploeg, K. (1998). Reno basso: Reno medio. In A. M. Romanini, & A. M. D'Achille (Eds.), Enciclopedia dell’arte medievale (pp. 914-933). Istituto della Enciclopedia Italiana.
 33. 1996
 34. van der Ploeg, K. (1996). Het monumentale werk. In M. van der Wal (Ed.), Johan Dijkstra 1896-1978 (pp. 152-185). Waanders.
 35. van der Ploeg, K. (1996). Schrijver en criticus. In M. van der Wal (Ed.), Johan Dijkstra 1896-1978 (pp. 187-199). Waanders.
 36. van der Ploeg, K. (1996). The Altar and the Column: Symbolism in St. Michael’s Church at Hildesheim. In R. I. A. Nip, H. van Dijk, E. M. C. van Houts, C. H. Kneepkens, & G. A. A. Kortekaas (Eds.), Media Latinitas: A Collection of Essays to Mark the Occasion of the Retirement of L.J. Engels (pp. 309-316). (Studia Patristica; No. XXVIII). Brepols Publishers.
 37. 1995
 38. van der Ploeg, K. (1995). Johan Dijkstra, Ranuccio Bianchi Bandinelli en Italië. In J. W. Boersma, & C. J. A. Jörg (Eds.), Ere-Saluut. Opstellen voor mr. G. Overdiep (pp. 103-121).
 39. de Jong, J. L. (1995). “Per seguir virtute e conoscenza”: De omzwervingen van Aeneas in de Italiaanse wandschilderkunst. In Winnaars en verliezers: een bundel artikelen over het werk van P. Vergilius Maro (pp. 281-299). Dimensie.
 40. 1994
 41. de Vries, R. (1994). Literaire kwaliteit: Het oordeel van een organisatie. In H. O. van den Berg, H. van Maanen, & M. Boorsma (Eds.), De kwaliteit van kunst en de organisatie van het oordeel (pp. 131-169). Uitgeverij Passage.
 42. de Jong, J. L. (1994). Staatsvorming en beeldvorming: Pauselijke propaganda in de Engelenburcht en het Conservatorenpaleis in Rome omstreeks 1500. In A. H. Huussen jr., & B. Kempers (Eds.), In opdracht van de Staat: Opstellen over mecenaat en kunst van de Griekse polis tot de Nederlandse natie (pp. 65-79). Egbert Forsten.
 43. van der Ploeg, K. (1994). Tussen bouwvoorschrift en autonomie: Het kwaliteitsoordeel in de architectuur. In H. O. van den Berg (Ed.), De kwaliteit van kunst en de organisatie van het oordeel (pp. 93-116).
 44. 1993
 45. van der Ploeg, K. (1993). De paltskapel in Aken: Overwegingen bij architectuur-iconologisch onderzoek. In W. Denslagen (Ed.), Bouwkunst: Studies in vriendschap voor Kees Peeters (pp. 417-426).
 46. 1990
 47. de Jong, J. L. (1990). Aan tijd gebonden problemen: De eenheden van Aristoteles in een frescoschilde­ring van Perino del Vaga in de Uffizi te Florence. In J. L. de Jong, V. M. Schmidt, & R. H. C. Vos (Eds.), Werk: Opstellen voor Hans Locher (pp. 44-51). Instituut voor Kunst­geschiede­nis - Rijksuniversiteit Groningen.
 48. de Jong, J. L. (1990). Aspecten van de Italiaanse schilderkunst in de veertiende en vijftiende eeuw. In Italiaanse schilderkunst van hoog-renaissance en maniërisme: Werkboek (pp. 19-68). Open University Press.
 49. de Jong, J. L. (1990). “Locus plenus Troiani laboris”: Gli affreschi di Enea a Palazzo Leoni a Bologna. In Studi Belgi e Olandesi per il IX centenario dell’Alma Mater bolognese: Gli ultramontani (pp. 35-48). Luigi Parma.
 50. de Jong, J. L. (1990). Nieuwe visies. In Art in Italy 1480-1580. Italiaanse schilderkunst van hoog-renaissan­ce en maniërisme: Werkboek (pp. 199-227). Open University Press.
 51. 1989
 52. Kuiper, Y., & Zwier, G. J. (1989). Over veldwerk en antropologie als wetenschap: Nawoord. In G. J. Zwier (Ed.), Antropologen te velde: De cultuurschok van de veldwerker (third ed., pp. 161-178). Bornmeer.
 53. de Jong, J. L. (1989). Religieuze hervormingen en religieuze kunst. In Visuele kunsten: Cursusdeel 3, Kunstge­schiedenis van de nieuwe tijd (pp. 111-137). Open University Press.
 54. de Jong, J. L. (1989). Renaissance Representations of Cupid and Psyche: Apuleius versus Fulgentius. In H. Hofmann (Ed.), Groningen Colloquia on the Novel, II (pp. 75-87). Forsten.
 55. de Jong, J. L. (1989). “Tot meerder naeukeurigheit”: De ruïnes van Persepolis in prent gebracht. In H. Sancisi-Weerdenburg (Ed.), Persepolis en Pasargadae in wisselend perspectief: Iraanse oudheden beschreven en getekend door Europese reizigers (pp. 43-61). Groningen/Leiden.
 56. 1988
 57. de Jong, J. L. (1988). Portraits of Condottieri. In K. Enenkel, B. de Jong-Crane, & P. Liebregts (Eds.), Modelling the Individual. Biography and Portrait in the Renaissance (pp. 75 - 91). (DQR Studies in Literature; No. 23). Rodopi.
 58. 1987
 59. van der Ploeg, K. (1987). A Note on Rossellino’s Design for Pienza Cathedral. In W. Tronzo (Ed.), Italian Church Decoration of the Middle Ages and Early Renaissance: Functions, Forms and Regional Traditions: Ten Contributions to a Colloquium Held at the Villa Spelman, Florence (pp. 215-219). (Villa Spelman Colloquia; Vol. 1)..
 60. 1986
 61. van der Ploeg, K. (1986). Van Gouvernementsgebouw tot museum. In A. J. M. den Teulingen, & K. van der Ploeg (Eds.), Van Klooster tot Museum: De geschiedenis van het gebouwencomplex van het Drents Museum (pp. 58-120). Drents Museum.
 62. 1985
 63. Smit, F. R. H., & Jensma, G. T. (1985). Universiteiten van Friesland en Groningen, 1585-1811: een dubbelportret. In Academisch onderwijs in Franeker en Groningen, 1585-1843: ijver en wedijver (pp. 13-32). Universiteitsmuseum Groningen.

ID: 14837801