Public Trust and Public Law

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Public Trust and Public Law

 1. 1999
 2. Herweijer, M. (1999). De relaties tussen rijk, provincies en gemeenten. In T. Du Plessis (Ed.), Compendium politiek en samenleving Samsom.
 3. Herweijer, M. (1999). Problematiek grote steden domineert debat gemeentelijke herindeling. In J-J. van den Berg (Ed.), Openbaar bestuur: de grenzen van decentralisatie (pp. 39 - 41). Sdu Uitgevers.
 4. Lucardie, A., van Schuur, W., & Voerman, G. (1999). Verloren illusie, geslaagde fusie? GroenLinks in historisch en politicologisch perspectief. (Politiek Bestuurlijke Studiën ; Vol. 22). DSWO Press.
 5. 1998
 6. Voerman, G., & De Graaf, J. D. (1998). De websites van de Nederlandse politieke partijen, 1994-1998. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 1997 (pp. 238-269). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Herweijer, M. (1998). Effecten van plannen. In A. B. Ringeling, & F. van der Meer (Eds.), Bestuurskunde en praktijk (pp. 111 - 120). Samsom.
 8. Voerman, G. (1998). Inleiding. In I. Lipschits (Ed.), Verkiezingsprogramma's 1998 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 mei 1998: bijeengebr. door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ; en van een reg. voorz. door I. Lipschits (pp. x-xii). DNPP / SDU.
 9. Herweijer, M. (1998). Schaal en gemeente. In A. F. A. Korsten, & P. W. Tops (Eds.), Lokaal bestuur in Nederland (pp. 135 - 156). Samsom.
 10. Herweijer, M. (1998). Veronderstellingen over de effecten van algemene regels. In A. B. Ringeling, & J. van Geest (Eds.), Evalueren met beleid (pp. 77 - 95). Sdu Uitgevers.
 11. 1997
 12. Herweijer, M. (1997). Die Zusammenlegung von Kommunen. In H-J. Busse, & U. Mix (Eds.), Praktische Beispiele der Verwaltungsreform in Europa (pp. 92 - 99)
 13. Voerman, G. (1997). The relationship between the Dutch and the Russian communists, 1909-1991. In C. Horstmeier (Ed.), Around Peter the Great: three centuries of Russian-Dutch relations (pp. 58 - 64). (Baltic studies; Vol. 4). Instituut voor Noord- en Oosteuropese Studies.
 14. Herweijer, M. (1997). Tussen het bezwaar en de beslissing op dat bezwaar. In M. Herweijer, K. F. Schuiling, & H. B. Winter (Eds.), In wederkerigheid (pp. 199 - 210). Kluwer.
 15. 1996
 16. Herweijer, M. (1996). Interprovinciale samenwerking. In M. van Dam (Ed.), Het onzichtbare bestuur: over provincies en regio's (pp. 67 - 89). Eburon.
 17. Herweijer, M. (1996). Keine Verwaltung ohne Kontrolle. In U. Mix (Ed.), Modernisierung der offentlichen Verwaltung (pp. 49 - 53). Hochschule fur Offentliche Verwaltung.
 18. Herweijer, M. (1996). Te paard of te voet? In S. Top (Ed.), Bestuurlijke integriteit (pp. 1 - 8). Dorknoper.
 19. Herweijer, M. (1996). Verslaafd aan schaalvergroting? In J. Berkouwer, & A. Hoogerwerf (Eds.), Markt, ongelijkheid, solidariteit: op zoek naar een herkenbare PvdA (pp. 133 - 140). Barjesteh, Meeuwes & Co Historische Uitgeverij.
 20. Herweijer, M., & Mix, U. (1996). Zehn Jahre Tilburger Modell. Kellner Sachbuch Verlag.
 21. 1995

ID: 34995