Public Trust and Public Law

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Public Trust and Public Law

 1. 2020
 2. Case Note: ECLI:NL:RVS:2019:2912, 2020 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 28/08/2019)
 3. Case note: ECLI:NL:RVS:2019:3417, 2020 In : Bouwrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 09/10/2019)
 4. Case note: ECLI:NL:RVS:2019:3628, 2020 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 30/10/2019)
 5. De Vries, D., & Tolsma, H. D. (2020). Case note: ECLI:NL:RVS:2020:1071. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(35), 2224-2225. [AB 2020/330].
 6. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:NL:RVS:2020:2210. Milieu en Recht, 47(9), 688-689. [M en R 2020/95].
 7. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:NL:RVS:2020:260. Milieu en Recht, 47(3/4), 241-246. [M en R 2020/31].
 8. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:NL:RVS:2020:74. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(21), 1283-1290. [AB 2020/204].
 9. Veen, van der, G. A., & de Graaf, K. J. (2020). Climate Litigation, Climate Act and Climate Agreement in the Netherlands. In M. M. Roggenkamp, & C. Banet (Eds.), European Energy Law Report (Vol. XIII, pp. 457-469). Intersentia.
 10. Mulder, T., & Ranchordás, S. (2020). Data Poverty: The Trojan Horse of Data Monetization. Abstract from 2020 Privacy Law Scholars Conference, Washington D.C., United States.
 11. Wever, M. (2020). De Awb bezwaarprocedure: gebruik, inrichting en functioneren vanuit empirisch perspectief. In C. Bijleveld, A. Akkermans, M. Malsch, B. Marseille, & M. S. (Eds.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (pp. 471-496). Boom Juridisch.
 12. Ranchordás, S. (Accepted/In press). Digitale platformen: globale staten naast de staat? In L. Besselink (Ed.), De economische constitutie. Staatsrechtsconferentie 2019 University of Amsterdam Press.
 13. Marseille, A. T., Smit, M., Akkermans, A. J., Bijleveld, C. C. J. H., & Malsch, M. (2020). Empirical Legal Studies in Nederland: Tussenstand en toekomst. NJB, 2020(36), 2767-2773. [NJB 2020/2406].
 14. Cherednychenko, O. O., & Wallinga, M. (2020). Europese consumentenbescherming op financiële markten. In E. H. Hondius, & V. Mak (Eds.), Handboek Consumentenrecht: Een overzicht van de rechtspositie van de consument (5 ed., pp. 363-389). Paris.
 15. Tolsma, H., & Blekkenhorst, G. (2020). Factsheet Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie. Nationaal Programma Regionale Energie Strategie.
 16. Cherednychenko, O. O. (2020). Financial Regulation and Civil Liability in European Law: Towards a More Coordinated Approach? In O. O. Cherednychenko, & M. Andenas (Eds.), Financial Regulation and Civil Liability in European Law (pp. 2-46). Edward Elgar Publishing.
 17. Cherednychenko, O. O., & Andenas, M. (Eds.) (2020). Financial Regulation and Civil Liability in European Law. Edward Elgar Publishing.
 18. de Winter, P. (2020). Handhaving van de bijstandsregels: Uitvoerders zoeken ruimte voor eigen keuzes. In T. Kampen, M. Sebrechts, T. Knijn, & E. Tonkens (Eds.), Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen (pp. 115-128). (Tijdschrift voor de sociale sector. Jaarboek; Vol. 2020). Uitgeverij en boekhandel van Gennep bv.
 19. Venderbos, M., Bruggeman, K-W., & Tollenaar, A. (2020). Het geüniformeerde afstemmingsregime in de Participatiewet – vijf jaar na invoering. De Gemeentestem, 2020(7511), 582-594. [Gst. 2020/117].
 20. Capkurt, F., van Heusden, L., Ippel, M., Marseille, A. T., van de Sande, S., & Wever, M. (2020). Het NTB in 2020 en verder. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2020(1), 1-2. [2020/1].
 21. Brink, B., & Vonk, G. (2020). Hoe het verheffingsidee van de bijstand uit beeld verdween: En hoe het tij kan worden gekeerd . In T. Kampen, M. Sebrechts, T. Knijn, & E. Tonkens (Eds.), Streng maar onrechtvaardig: De bijstand gewogen (pp. 43-60). (Tijdschrift voor de sociale sector. Jaarboek; Vol. 2020). Uitgeverij en boekhandel van Gennep bv.
 22. Kovac, P., Tolsma, H., & Dragos, D. C. (2020). In Search of an Effective Model: A Comparative Outlook on Administrative Silence in Europe. In D. C. Dragos, P. Kovač, & H. D. Tolsma (Eds.), The Sound of Silence in European Administrative Law (pp. 3-29). Palgrave MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45227-8_1
 23. Braaksma, L., & Tolsma, H. (2020). Integrated Pollution Prevention and Control: A Critical Legal Perspective on All-inclusive Integration. In M. Peeters, & M. Eliantonio (Eds.), Research Handbook on EU Environmental Law (pp. 313-327). Edward Elgar.
 24. Ranchordás, S., & Roznai, Y. (2020). Introduction: How Time Shapes Law and Regulation. In S. Ranchordas, & Y. Roznai (Eds.), Time, Law, and Change: An Interdisciplinary Study (pp. 1-10). Hart Publishing Ltd.
 25. Medvedeva, M., Xu, X., Wieling, M., & Vols, M. (2020). JURI SAYS: An Automatic Judgement Prediction System for the European Court of Human Rights. In S. Villata, J. Harašta, & P. Křemen (Eds.), Legal Knowledge and Information Systems: JURIX 2020: The Thirty-third Annual Conference, Brno, Czech Republic, December 9–11, 2020 (pp. 277-280). IOS Press.
 26. Hertogh, M. (2020). Klachtrecht en de Nationale ombudsman. In C. Bijleveld, A. Akkermans, M. Malsch, B. Marseille, & M. Smit (Eds.), Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies (pp. 533-561). Boom Juridisch.
 27. Bijleveld, C., Akkermans, A., Malsch, M., Marseille, B., & Smit, M. (Eds.) (2020). Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies. Boom Juridisch.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...63 Next

ID: 34995