Public Trust and Public Law

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Public Trust and Public Law

 1. 2021
 2. 2020
 3. van den Berg, P. A. J. (2020). Kolonialisme en codificatie: Hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse rechtsgeschiedenis. (Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) ; Vol. 41). Boom Juridische uitgevers.
 4. Eijsbouts, W. T., Jans, J., Schrauwen, A. A. M., & Senden, L. A. J. (2020). Europees Recht - Algemeen Deel. (6 ed.) Europa Law Publishing.
 5. Top, S., Pattje, W., Bröring, H. E., Jager-Smit, J., Vink, A., & Doevelaar, N. (2020). Boudel op Rieg: Stand van zaken gasdossier Groningen. Groninger Gasberaad.
 6. Tolsma, H., & Blekkenhorst, G. (2020). Factsheet Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie. Nationaal Programma Regionale Energie Strategie.
 7. Cherednychenko, O. O., & Andenas, M. (Eds.) (2020). Financial Regulation and Civil Liability in European Law. Edward Elgar Publishing.
 8. Bijleveld, C., Akkermans, A., Malsch, M., Marseille, B., & Smit, M. (Eds.) (2020). Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies. Boom Juridisch.
 9. Bröring, H. E., Tollenaar, A., Feenstra, M., & Outhuijse, A. (2020). Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes. (Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 19). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 10. Ranchordás, S., & Goanta, C. (Eds.) (2020). The Regulation of Social Media Influencers. (Elgar Law, Technology and Society series ). Edward Elgar Publishing.
 11. Ranchordás, S., & Roznai, Y. (Eds.) (2020). Time, Law, and Change: An Interdisciplinary Study. (1st ed.) Hart Publishing Ltd.
 12. 2019
 13. Vonk, G., & Schoukens, P. (Eds.) (2019). Devolution and Decentralisation in Social Security: A comparative European Perspective. (Governance and Recht NILG; No. 18). Eleven International Publishing.
 14. Winter, H., Bex-Reimert, V. M., Geertsema, B., Hollenberg, S., & Krol, E. (2019). Vervolgevaluatie van de Wet biometrie in de vreemdelingenketen. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
 15. Woestenburg, N. O. M., Frederiks, B. J. M., Dorscheidt, J. H. H. M., Floor, T., Bloemhoff, C. E., & Winter, H. B. (2019). Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. (Reeks Evaluatie Regelgeving; No. 45). ZonMW.
 16. Hertogh, M. L. M., Peters, M. M. C. G., van der Zande, A. N., & de Graaf, G. (2019). Ongemakkelijk onderzoek: Naar een betere balans in de relatie tussen WODC en beleid. Onderzoekscommissie WODC II.
 17. Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., Outhuijse, A., & Wever, M. (2019). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (7 ed.) (Boom juridische studieboeken). Boom Juridisch.
 18. Vols, M., & Schmid, C. U. (2019). Houses, Homes and the Law. (Studies in Housing Law; Vol. 3). Eleven International Publishing.
 19. Stobbs, N., Bartels, L., & Vols, M. (2019). The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence. Carolina Academic Press.
 20. Cherednychenko, O. O. (2019). The Public/Private Divide and European Private Law. University of Groningen. Faculty of Law.
 21. Barkhuysen, T., Marseille, B., den Ouden, W., Peters, H., & Schlössels, R. (Eds.) (2019). 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid. Wolters Kluwer.
 22. 2018
 23. Vols, M., & Sieljes, L. (2018). Gedragsaanwijzingen ingebed in het huurrecht? Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
 24. Veling, K., de Jong, A. H. M., de Lange, S. L., & Voerman, G. (2018). Het publieke belang van politieke partijen: eindrapport van de Evaluatie- en Adviescommissie Wet financiering politieke partijen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Previous 1 2 3 4 5 6 Next

ID: 34995