Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2017
 2. Vonk, G. (2017, Nov 19). Privatisering en decentralisatie als kinderen van één vader. Vereniging voor Bestuursrecht
 3. Wolf, R. (2017). De koepel geïmplodeerd? NTFR Beschouwingen, 2017(11), [NTFR Beschouwingen 2017/44].
 4. Lianos, I., Lindeboom, J., Lombardi, C., & Darr, A. (2017). An Holistic Perspective on the Relevant Legal Framework. In I. Lianos (Ed.), Global Food Value Chains and Competition Law BRICS Report (pp. 188-252). (Centre for Law, Economics and Society Research Paper Series). University College London.
 5. Lianos, I., Strader, M., Darr, A., Lindeboom, J., Kanakari, C., Lubambo, M., ... Cortat de Campos Melo, M. (2017). Competition Law Enforcement Activity in BRICS and the Food Value Chain. In I. Lianos (Ed.), Global Food Value Chains and Competition Law BRICS Report (pp. 253-365). (Centre for Law, Economics and Society Research Paper Series). University College London.
 6. Lianos, I., Lombardi, C., Lindeboom, J., & Kanakari, C. (2017). Superior Bargaining Power and the Boundaries of Competition Law. In I. Lianos (Ed.), Global Food Value Chains and Competition Law BRICS Report (pp. 366-450). (Centre for Law, Economics and Society Research Paper Series). University College London.
 7. Wolf, R., (2017). Case note: ECLI:EU:C:2017:734 (Mercedes-Benz FSUK): NTFR 2017/2565, No. C-164/16, No. ECLI:EU:C:2017:734, 1 p., Oct 04, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2017, No. 42).
 8. Wolf, R. (2017). Heeft de btw het gered met telecom en internet? In J. Bouwman, N. Groefsema, & W. Grooten (Eds.), Ode aan Bart : Van Zadelhoff-bundel (pp. 191-199). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Boschma, H. E., Lennarts, M. L., Veenstra, J. N., & van Veen, K. (2017). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (WODC rapport; No. 2730). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
 10. Vonk, G. (2017). Homo senex economicus. UWV Magazine, 2017(3), 20-21.
 11. Adema, R. (2017). UCITS and tax risk management - A survey on the disclosure of tax affairs from the perspective of investors. In J. Bouwman, N. Groefsema, & W. Grooten (Eds.), Ode aan Bart: Van Zadelhoff-bundel (pp. 1 - 6). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Lindeboom, J. (2017). The Quality of Nationalities in the Gulf Cooperation Council. In D. Kochenov, & Henley & Partners (Eds.), Quality of Nationality Index (2 ed., pp. 215-219). Zürich: Ideos.
 13. Wolf, R., (2017). Toestand van vóór verkrijging rechtens hersteld: teruggave overdrachtsbelasting: NLF 2017/2198, No. 16/01427, Aug 30, 2017. (NLFiscaal ; Vol. NLF 2017, No. 38).
 14. Bouwman, J. (2017). Vastgoedperikelen in de vennootschapsbelasting. In J. Bouwman, N. Groefsema, & W. Grooten (Eds.), Ode aan Bart: Van Zadelhoff-bundel (pp. 37-43). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Bouwman, J. N., & Boer, M. J. (2017). Wegwijs in de Vennootschapsbelasting. (15 ed.) (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 16. Poelmann, E., Raaijmakers, J., van Roy, W., Sijbers, F., & de Werd, M. (2017). Formeel belastingrecht: studenteneditie 2017-2018. (Cursus Belastingrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Poelmann, E. (2017). Heffing van de inhoudingsplichtige. In M. L. M. van Kempen, A. C. Rijkers, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Loonbelasting/Premieheffing: Studenteneditie 2017-2018 (pp. 449-517). (Cursus Belastingrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Poelmann, E. (2017). Wijze van heffing. In M. L. M. van Kempen, A. C. Rijkers, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Loonbelasting/Premieheffing : Studenteneditie 2017-2018 (pp. 407-447). (Cursus Belastingrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Poelmann, E. (2017). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In M. L. M. van Kempen, A. C. Rijkers, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Formeel belastingrecht (2017 ed.). (Cursus Belastingrecht; Vol. 14). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Poelmann, E. (2017). Heffing van de inhoudingsplichtige. In A. C. Rijkers, M. L. M. van Kempen, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Loonbelasting (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Poelmann, E. (2017). Onrechtmatige wetgeving, (internationale) discriminatie en bezitsbescherming. In M. L. M. van Kempen, A. C. Rijkers, & S. A. J. W. Strik (Eds.), Formeel belastingrecht (2017 ed.). (Cursus Belastingrecht; Vol. 14). Deventer: Wolters Kluwer.
 22. Poelmann, E. (2017). Wijze van heffing. In A. C. Rijkers, M. L. M. van Kempen, & S. A. W. J. Strik (Eds.), Loonbelasting (2017 ed.). (Cursus Belastingrecht; Vol. 4). Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Geerts, P. G. F. A. (2017). Bescherming van de intellectuele eigendom. (12 ed.) Deventer: Wolters Kluwer.
 24. Veenstra, J. (2017). Formeel of feitelijk bestuurder: maakt het verschil? In G. Van Solinge, J. Van Bekkum, N. Kreileman, & B. A. Schuijling (Eds.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied (pp. 129-156). (Serie vanwege het Van der Heyden Instituut; Vol. 140). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. Burgers, I. (2017). Solving the AOA-Mystery and Does the Taxman Agree? In C. Hoyos Jimenez, C. Garcia Novoa, & J. Fernandez C. (Eds.), Nueva Fiscalidad - New Taxation : Estudios en homenaje a Jacques Malherbe - Studies in Honor of Jacques Malherbe (pp. 231-245). Bogota, Colombia: Instituto Colombiano de Derecho Tributario.
 26. Vonk, G. (2017). Werk, Werk, Werk. UWV Magazine, 2017(2), 20-21.
 27. Morijn, J. (2017). Personal conviction and strategic litigation in Wijsenbeek. In F. Nicola, & B. Davies (Eds.), EU Law Stories: Contextual and Critical Histories of European Jurisprudence (pp. 178-200). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316340479.010
 28. Herz, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RBROT:2015:5805, No. ECLI:NL:RBROT:2015:5805, 8 p., Aug 13, 2015. (Domestic Court Decisions).
 29. Herz, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RBROT:2015:8610, No. ECLI:NL:RBROT:2015:8610, 8 p., Nov 26, 2015. (Domestic Court Decisions).
 30. Kochenov, D., & Lindeboom, J. (2017). Breaking Chinese Law – Making European One: The Story of Chen, Or: Two Winners, Two Losers, Two Truths. In B. Davies, & F. Nicola (Eds.), EU Law Stories: Comparative and Contextual Histories of European Jurisprudence (Law in Context). Cambridge University Press.
 31. Lennarts, M. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 2, Titel 4, Afdeling 4,5 en 6 (art. 107-174a). In J. D. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (11 ed., pp. 1142-1287). (Tekst & Commentaar - Burgerlijk recht). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. Lennarts, M. (2017). 'Piercing the corporate director': Over de (on)zin van art. 2:11 BW en art. 106a lid 2 BW. In G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman, & B. Schuijling (Eds.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied (pp. 157-199). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 140). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Adema, R. (2017). Aanpassing art. 2, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, aantekening 13: Fonds voor gemene rekening - recente jurisprudentie. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 34. Kochenov, D. (2017). Preface. In D. Kochenov (Ed.), EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights (pp. xxi-xxiii). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139680714.001
 35. van Zadelhoff, B., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:20117:126: BNB 2017/75, No. ECLI:NL:HR:20117:126, 3 p., Feb 03, 2017. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 8).
 36. Adema, R., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:339: NLF 2017/0531, No. ECLI:NL:HR:2017:339, (NLFiscaal; Vol. 2, No. 11).
Previous 1...6 7 8 9 10 11 12 13 ...29 Next

ID: 34971