Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2018
 2. Wolf, R., (2018). Antwoorden n.a.v. schriftelijk overleg BNC fiches over btw en accijns, 1 p., (NLFiscaal; Vol. 2018, No. NLF 2018/).
 3. Lennarts, M. L. (2018). Groener gras. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2018(7), 303-307. [TvI 2018/48].
 4. Wolf, R., (2018). Gamesa: Recht op aftrek voor intracommunautaire verwerving door 'inactieve' belastingplichtige, No. C-69/17 , 1 p., Sep 12, 2018. (NTFR; Vol. 41, No. NTFR 2018/2298).
 5. Lennarts, M. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4, 5 en 6. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 284-431/551-672). (Tekst & Commentaar - Burgerlijk recht). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Adema, R. (2018). Commentaar ter zake van de 'Controlled Foreign Company' (CFC) regelgeving (art. 13ab & 23e Wet op de Vennootschapsbelasting). In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 7. Voogsgeerd, H., (2018). Hof van Justitie - 20 december 2017, 3 p., (RW, Rechtskundig Weekblad; Vol. 82, No. 4).
 8. Wolf, R., (2018). Conclusie A-G Kokott van 6 september 2018 in zaak C-531/17, Vetsch, 1 p., (NLfiscaal; Vol. 38, No. NLF 2018/1986).
 9. Lennarts, M. (2018). Preventive Restructuring and Directors' Duties and Liabilities in the Twilight Zone: the Dutch Perspective. In Directors' liability in the twilight zone: Preadviezen/Reports 2017 (pp. 1-28). (Reports NACIIL/Preadviezen NVRII ). The Hague: Eleven International Publishing.
 10. Adema, R., (2018). Case note: ECLI:NL:GHARL:2018:5362: NLF 2018/1644, No. ECLI:NL:GHARL:2018:5362 (NLFiscaal; vol. 3, no. 31), Jun 12, 2018.
 11. Kochenov, D., Gstrein, O., & Veraldi, J. (2018). The Naturalisation–Privacy Interface: Publication of Personal Data of New Citizens vs European Privacy Standards. (Jean Monnet Working Paper Series; No. 08/18). New York: New York University School of Law.
 12. Wolf, R., (2018). SEB Bankas: herziening bij onterechte btw-aftrek is aan de lidstaten: NTFR 20/1152, No. C-532/16, 1 p., Apr 11, 2018. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 20).
 13. Voogsgeerd, H., (2018). Case note: ECLI:EU:C:2018:63: TvAO/15042, No. C-359/16, No. ECLI:EU:C:2018:63, 6 p., (Tijdschrift voor Arbeid en Ondernemening; Vol. 2018, No. 2).
 14. Voogsgeerd, H., (2018). Zaak C-442/16, Gusa, 2 p., (SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht; Vol. 2018, No. 5).
 15. Lindeboom, J., & Herz, M. (2018). Mededingingsrecht. (4 ed.) (Boom Basics). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 16. Wolf, R., (2018). Biosafe: recht op aftrek voor btw op herstelfactuur ontstaat op moment uitreiken herstelfactuur: NTFR 20/1151, No. C-8/17, 1 p., Apr 12, 2018. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 20).
 17. Wolf, R. (2018). Omzetbelasting. In S. Douma, R. Freudenthal, & A. Rijkers (Eds.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (7 ed., pp. 187-209). (FED Fiscale Studieserie; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Wolf, R., (2018). Roemeense btw-teruggaafregeling strijdig met EU-recht, No. C-81/17, 1 p., Apr 26, 2018. (NLFiscaal; Vol. 2018, No. 1016).
 19. Lindeboom, J. (2018). The Quality of Nationalities of Countries That Don’t Exist: Measuring the Value of Unrecognized Nationalities. In D. Kochenov, & J. Lindeboom (Eds.), QNI : Quality of Nationality Index: nationalities of the world in 2017 (3 ed., pp. 60-68). Zürich: Ideos.
 20. Wolf, R., (2018). Pienkowski: Polen mag geen additionele voorwaarden stellen aan btw-nultarief voor leveringen aan reizigers, No. C-307/17, 1 p., Feb 28, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 13).
Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...29 Next

ID: 34971