Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2019
 2. Case Note: ECLI:EU:C:2016:683, 11 In : TRA: Tijdschrift Recht en Arbeid 16-20 (Arrest van het Hof 14/09/2016)
 3. case note: ECLI:NL:HR:2018:2082, 2019 In : Fiscaal tijdschrift FED 3-5 (Hoge Raad 09/11/2018)
 4. Burgers, I. (2019). Belastingen en Europa. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (8 ed.). (Edit Fed Fiscale Studieserie; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. Burgers, I. (2019). Internationaal Belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (8 ed.). ( Fed Fiscale Studieserie; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Case note: ECLI:NL:HR:2018:1839, 2019 In : Fiscaal tijdschrift FED 23-26 (Hoge Raad 05/11/2018)
 7. Adema, R. (2019). Commentaar ter zake van uitbreiding binnenlandse belastingplicht met 'reverse hybrids' (implementatie ATAD 2). In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 8. Wolf, R. (2019). Over het betalen met data, BTW en DST. Den Haag : Sdu Uitgevers.
 9. Case note: ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, 2018 In : Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens 688-696 (Europees Hof voor de Rechten van de Mens 13/09/2018)
 10. Lennarts, L., & Roest, J. (2019). Netherlands: Protection of Investors and the Compensation of their Losses. In P-H. Conac, & M. Gelter (Eds.), Global Securities Litigation and Enforcement (pp. 469-516). Cambridge: Cambridge University Press.
 11. Boschma, H., & Wezeman, J. (2019). Aansprakelijkheid. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., pp. 718-786). Zutphen: Walburg Pers.
 12. Kochenov, D., & Klamert, M. (2019). Article 2 TEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 22-30). Oxford University Press.
 13. Kochenov, D. (2019). Article 25 TFEU. In M. Kellerbaum, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 462-463). Oxford University Press.
 14. Kochenov, D. (2019). Article 255 TFEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 2083-2091). Oxford University Press.
 15. Kochenov, D. (2019). Article 349 TFEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 2058-2062). Oxford University Press.
 16. Kochenov, D. (2019). Article 354 TFEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 2081-2082). Oxford University Press.
 17. Kochenov, D. (2019). Article 52 TEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 334-336). Oxford University Press.
 18. Kochenov, D. (2019). Article 7 TEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 88-98). Oxford University Press.
 19. Kochenov, D. (2019). Article 8. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 99-102). Oxford University Press.
 20. Kochenov, D., & Lock, T. (2019). Article 9 TEU. In M. Kellerbauer, M. Klamert, & J. Tomkin (Eds.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary (pp. 105-123). Oxford University Press.
 21. Valk, de, S., & Zondag, W. (2019). Cao. In A. R. Houweling, P. G. Vestering, & W. A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (2019 ed., Vol. II, pp. 2239-2308). (Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 22. Case note: ECLI:EU:C:2019:498, 2019 In : Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens 462-473 (Hof van Justitie Europese Unie 13/06/2019)
 23. Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:909, 2019 In : Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05/02/2019)
 24. Case note: ECLI:NL:RBMNE:2018:4388, 2019 In : Intellectuele eigendom en reclamerecht 21-28 (Rechtbank Midden-Nederland 19/09/2018)
 25. Geerts, P. (2019). Commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom: Tekeningen of Modellen. In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Intellectuele Eigendom (6 ed.). (Tekst & commentaar). Wolters Kluwer.
 26. Geerts, P. (2019). Commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom: Tekeningen of Modellen. In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2018). (Tekst & commentaar). Wolters Kluwer.
 27. Geerts, P. (2019). Commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom: Tekeningen of Modellen. In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Intellectuele Eigendom (6 ed.). (Tekst & Commentaar ). Wolters Kluwer.
 28. Geerts, P. (2019). Commentaar bij Titel VI Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom: Tekeningen of Modellen. In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Intellectuele Eigendom (6 ed.). (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
 29. Boschma, H. (2019). commentaar op art. 2:91a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d, 104, 105, 205, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 215 en 216. In M. J. van Ginneken, M. Olaerts, P. P. de Vries, J. B. Wezeman, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Sdu Commentaar Ondernemingsrecht (2019-2020 ed., pp. p. 370-371, p. 412-414, p. 428-443, p. 456-463, p. 801-802, p. 811-826, p. 837-848). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 30. Boschma, H. (2019). De bestuurder-aandeelhouder en de (gezins)beschermende bepalingen van art. 1:88 BW en art. 7:857 e.v. BW. In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 45-61). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 31. Schutte-Veenstra, H. (2019). De toepassing van werknemersparticipatierechten bij grensoverschrijdende fusie. In W. J. M. Van Veen, & A. F. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 489-501). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...29 Next

ID: 34971