Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2012
 2. Kochenov, D., & Olivas, M. A. (2012). Case C-34/09 Ruiz Zambrano: A respectful Rejoinder. (pp. 1-5). (University of Houston Public Law and Legal Theory Series ; Vol. 2012-W-1). University of Houston Public Law and Legal Theory .
 3. Willems, J. H. M., (2012). Case note: Fortis NV (bestuurdersaansprakelijkheid): JOR 2012/243, Feb 15, 2012. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; Vol. 2012, No. 9).
 4. van Zadelhoff, B. G., (2012). Case note 2012, (BNB; Vol. 2012, No. 14).
 5. Vedder, H. H. B., (2012). Case note 2012, Jun 06, 2012. (Milieu & Recht; Vol. 2012, No. 7).
 6. Mathey-Bal, P. P. D., (2012). Case note 2012, Nov 08, 2011. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2012, No. 10).
 7. Burgers, I. J. J., (2012). Case note 2012 (10/01544), No. 10/01544, Oct 28, 2011. (BNB; Vol. 2012).
 8. Bouwman, J. N., (2012). Case note 2012 (10/01719), No. 10/01719, Nov 18, 2011. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2012).
 9. Burgers, I. J. J., (2012). Case note 2012 (10/04135), No. 10/04135, Jul 13, 2012. (BNB; Vol. 2012).
 10. Freudenthal, R. M., (2012). Case note 2012 (11/01089), No. 11/01089, Mar 16, 2012. (BNB; Vol. 2012).
 11. Beckman, H. (2012). Checklist jaarrekening 2012. In Checklist jaarrekening 2012 Kluwer.
 12. Lennarts, M. L. (2012). Commentaar bij de artikelen 2:129-147 en 2:239-257. In Tekst & Commentaar Arbeidsrecht Kluwer.
 13. Schutte-Veenstra, J. N. (2012). Commentaar bij SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (pp. 603-646). (zevende druk). Kluwer.
 14. Weishaar, S. E. (2012). Competition law and cross roads? The joint application jurisprudence after Lisbon. In J. Oosterhuis, & E. G. D. van Dongen (Eds.), European Traditions: integration or disintegration (pp. 109-131). Wolf Legal Publishers.
 15. Vonk, G. J. (2012). Cross-Border Welfare State: immigration, social security and integration . (Social Europe series; Vol. 29). Intersentia.
 16. Beckman, H. (2012). De besloten vennootschap. In Compendium voor de jaarrekening (aflevering 107). Kluwer.
 17. Beckman, H. (2012). De Boekhouder. In De Grenzen Opzoekend (pp. 49-68). (14 september 2012). Kluwer.
 18. van Zadelhoff, B. G. (2012). De commissaris en bestuurder in de btw. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6976), 1472-1474.
 19. Willems, J. H. M. (2012). De deelname aan het recht als een maatschappijwetenschap à la Piet Sanders. In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (pp. 179-187). Boom Juridische uitgevers.
 20. Morijn, J. (2012). De EU als amicus? Hoe en onder welke voorwaarden de EHRM-hervorming kan profiteren van het versterkte systeem van EU-grondrechtenbescherming. In J. Gerards, & A. Terlouw (Eds.), Amici Curiae: Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (pp. 193-206). Wolf Legal Publishers.
 21. Biesheuvel-Hoitinga, J., & Bootsma, A. A. (2012). De samenstelling en het functioneren van raden van commissarissen in het boekjaar 2011 alsmede het verslag van de raad van commissarissen. Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
 22. Beckman, H. (2012). De Uitkeringstoets. Ondernemingsrecht, 2012(14), 632-636.
 23. Beckman, H. (2012). Depot en publikatie. In Compendium voor de jaarrekening (aflevering 108). Kluwer.
 24. Boschma, H. E., & Lennarts, M. L. (2012). Een rijbewijs voor bestuurders van NV’s en BV’s? In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (2012). Boom Juridische uitgevers.
 25. Lennarts, M. L., & Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar toe? In Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst (pp. 1-60). (Preadvies Vereeniging Handelsrecht). Kluwer.
 26. Vletter-van Dort, H. M. (2012). Europese corporate governance: één voor allen, allen voor één. In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (pp. 141-146). Boom Juridische uitgevers.
 27. Beckman, H. (2012). Financieel verslag Titel 9 Boek 2 BW (paragrafen 3.3.4-3.4.9). In Compendium voor de jaarrekening (aflevering 109). Kluwer.
 28. Gormley, L. W. (2012). Free movement of goods and EU legislation in the Court of Justice. In P. Syrpis (Ed.), The Judiciary, the Legislature and the EU Internal Market (pp. 49-61). Cambridge University Press.
 29. Gormley, L. W., & Nic Shuibhne, N. (Eds.) (2012). From Single Market to Economic Union: Essays in Memory of John A. Usher. Oxford University Press.
 30. Beckman, H., (2012). Grenzen aan de toetsing door accountstuchtrecht, May 02, 2012. (Ondernemingsrecht; Vol. 2012, No. 2012).
 31. Zondag, W. A. (2012). Het loondoorbetalingsbeding. In J. H. Even (Ed.), Arbeidsrechtelijke bedingen: Themabundel Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (pp. 63-90). Sdu Uitgevers.
 32. Vonk, G. J. (2012). Het woonlandbeginsel revisited once more. In G. Essers, & P. van Overmeiren (Eds.), De zegeningen van het Europese burgerschap: 60 arresten vrij verkeer van personen (pp. 35-39). Kluwer.

ID: 34971