Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2012
 2. Zondag, W. A., & Loonstra, C. J. (2012). Beeindigingsovereenkomst (met L.B. de Graaf). In Sdu Commentaar Arbeidsrecht deel 2 (pp. 1505-1537). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 3. van Zadelhoff, B. G. (2012). Belastingplichtige in de btw. Deventer: Kluwer.
 4. Adema, R. P. C., Bongaarts, P. J. M., Gelderblom, G. J., Kluft, J., Maas, C., Nolta, E. J. H., ... Winter, P. J. C. B. (2012). Beleggingsinstellingen: Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen door een principiële modernisering. Deventer: Kluwer.
 5. Zondag, W. A., & Loonstra, C. J. (2012). CAO (met C.J. Loonstra). In Sdu Commentaar Arbeidsrecht deel 2 (pp. 2715-2772). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 6. Kochenov, D., & Olivas, M. A. (2012). Case C-34/09 Ruiz Zambrano: A respectful Rejoinder. (pp. 1-5). (University of Houston Public Law and Legal Theory Series ; Vol. 2012-W-1). University of Houston Public Law and Legal Theory .
 7. Willems, J. H. M., (2012). Case note: Fortis NV (bestuurdersaansprakelijkheid): JOR 2012/243, Feb 15, 2012. (Jurisprudentie Onderneming & Recht; Vol. 2012, No. 9).
 8. Mathey-Bal, P. P. D., (2012). Case note 2012, Nov 08, 2011. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2012, No. 10).
 9. van Zadelhoff, B. G., (2012). Case note 2012, (BNB; Vol. 2012, No. 14).
 10. Vedder, H. H. B., (2012). Case note 2012, Jun 06, 2012. (Milieu & Recht; Vol. 2012, No. 7).
 11. Burgers, I. J. J., (2012). Case note 2012 (10/01544), No. 10/01544, Oct 28, 2011. (BNB; Vol. 2012).
 12. Bouwman, J. N., (2012). Case note 2012 (10/01719), No. 10/01719, Nov 18, 2011. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2012).
 13. Burgers, I. J. J., (2012). Case note 2012 (10/04135), No. 10/04135, Jul 13, 2012. (BNB; Vol. 2012).
 14. Freudenthal, R. M., (2012). Case note 2012 (11/01089), No. 11/01089, Mar 16, 2012. (BNB; Vol. 2012).
 15. Beckman, H. (2012). Checklist jaarrekening 2012. In Checklist jaarrekening 2012 Deventer: Kluwer.
 16. Lennarts, M. L. (2012). Commentaar bij de artikelen 2:129-147 en 2:239-257. In Tekst & Commentaar Arbeidsrecht Deventer: Kluwer.
 17. Schutte-Veenstra, J. N. (2012). Commentaar bij SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. In P. F. van der Heijden, J. M. van Slooten, & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (pp. 603-646). (zevende druk). Deventer: Kluwer.
 18. Weishaar, S. E. (2012). Competition law and cross roads? The joint application jurisprudence after Lisbon. In J. Oosterhuis, & E. G. D. van Dongen (Eds.), European Traditions: integration or disintegration (pp. 109-131). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 19. Vonk, G. J. (2012). Cross-Border Welfare State: immigration, social security and integration . (Social Europe series; Vol. 29). Cambridge: Intersentia.
 20. Beckman, H. (2012). De besloten vennootschap. In Compendium voor de jaarrekening (aflevering 107). Deventer: Kluwer.
 21. Beckman, H. (2012). De Boekhouder. In De Grenzen Opzoekend (pp. 49-68). (14 september 2012). Deventer: Kluwer.
 22. van Zadelhoff, B. G. (2012). De commissaris en bestuurder in de btw. Weekblad voor Fiscaal Recht, 141(6976), 1472-1474.
 23. Willems, J. H. M. (2012). De deelname aan het recht als een maatschappijwetenschap à la Piet Sanders. In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (pp. 179-187). Boom Juridische uitgevers.
 24. Morijn, J. (2012). De EU als amicus? Hoe en onder welke voorwaarden de EHRM-hervorming kan profiteren van het versterkte systeem van EU-grondrechtenbescherming. In J. Gerards, & A. Terlouw (Eds.), Amici Curiae: Adviezen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (pp. 193-206). Wolf Legal Publishers.
 25. Biesheuvel-Hoitinga, J., & Bootsma, A. A. (2012). De samenstelling en het functioneren van raden van commissarissen in het boekjaar 2011 alsmede het verslag van de raad van commissarissen. Den Haag: Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
 26. Beckman, H. (2012). De Uitkeringstoets. Ondernemingsrecht, 2012(14), 632-636.
 27. Beckman, H. (2012). Depot en publikatie. In Compendium voor de jaarrekening (aflevering 108). Deventer: Kluwer.
 28. Boschma, H. E., & Lennarts, M. L. (2012). Een rijbewijs voor bestuurders van NV’s en BV’s? In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (2012). Boom Juridische uitgevers.
 29. Lennarts, M. L., & Roest, J. (2012). Europees vennootschapsrecht: waar staan we en waar moeten we naar toe? In Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst (pp. 1-60). (Preadvies Vereeniging Handelsrecht). Deventer: Kluwer.
 30. Vletter-van Dort, H. M. (2012). Europese corporate governance: één voor allen, allen voor één. In Piet Sanders: Een honderdjarige vernieuwer (pp. 141-146). Boom Juridische uitgevers.
 31. Beckman, H. (2012). Financieel verslag Titel 9 Boek 2 BW (paragrafen 3.3.4-3.4.9). In Compendium voor de jaarrekening (aflevering 109). Deventer: Kluwer.

ID: 34971