Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2013
 2. Kochenov, D., & Amtenbrink, F. (2013). Conclusion: Messianism, Mission, or Realpolitik? Some Concluding Observations on the Union's Role in Shaping the International Legal Order. In D. Kochenov, & F. Amtenbrink (Eds.), European Union's Shaping of the International Legal Order (pp. 349-361). Cambridge University Press.
 3. Mathey-Bal, P. P. D., (2013). C‑244/11, (Europese commissie vs. Helleense Republiek), Nov 08, 2012. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2013, No. 7).
 4. van Zadelhoff, B. G., (2013). C-392/11, No. C-392/11, Sep 27, 2012. (BNB; Vol. 2013).
 5. Beckman, H. (2013). De jaarrekening, het jaarrekeningenrecht c.s. In P. J. Dortmond, E. J. J. van der Heijden, & W. C. L. van der Grinten (Eds.), Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap (13 ed., pp. 665-752). (nrs. 318-333.1). Kluwer.
 6. Bouwman, J. N., & Boer, M. J. (2013). De objectvrijstelling. In Wegwijs in de Vennootschapsbelasting (13e druk ed., pp. 902-913). Sdu Uitgevers.
 7. Bouwman, J. N., & Boer, M. J. (2013). De onzakelijke geldlening. In Wegwijs in de Vennootschapsbelasting (13e druk ed., pp. 196-207). Sdu Uitgevers.
 8. de Búrca, G., Kochenov, D., & Williams, A. (2013). Debating Europe's Justice Deficit: The EU, Swabian Housewives, Rawls, and Ryanair. (LAW Working Paper; No. 2013/11). European University Institute (EUI).
 9. Heida, R. A. (2013). Deskundigenoordeel. In SDU Commentaar Arbeidsrecht (pp. 459). Sdu Uitgevers.
 10. Gielen, C. E. F. M., (2013). DHL/Chronopost, Apr 12, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 209).
 11. de Vries, M. J., & Koopmans, J. P. (2013). Dubbele successierechten in EU-verband. Maandblad Belasting Beschouwingen, 82(3), 101-106.
 12. Mathey-Bal, P. P. D., (2013). Dunopark ECLI:NL:RBZWB:2013:7000, Jun 12, 2013. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2013, No. 82).
 13. Boer, M. J. (2013). Eigenkapital und Fremdkapital im Steuer- und Gesellschaftsrecht der Niederlande. In W. Schön (Ed.), Eigenkapital und Fremdkapital (pp. 483-540). (MPI Studies in Tax Law and Public Finance; Vol. 3). Springer.
 14. Milaj-Weishaar, J., & Weishaar, S. (2013). Emissions trading transaction logs and Data Protection? Bars to linking?. Paper presented at Environment taxation and green fiscal reform for a sustainable future, Kyoto, Japan.
 15. Kochenov, D., & Amtenbrink, F. (2013). European Union's Shaping of the International Legal Order. Cambridge University Press.
 16. Schutte-Veenstra, J. N. (2013). Europese dimensie. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 901-910). Walburg Pers.
 17. Beckman, H. (2013). Financieel verslag. In B. F. Assink, & W. J. Slagter (Eds.), Compendium Ondernemingsrecht (Deel 2), hoofdstuk 15 (pp. 2557-2718). Kluwer.
 18. Beckman, H. (2013). Financiële sector. In Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstuk 2.8) (113 ed.). Kluwer.
 19. Beckman, H. (2013). Financiële sector en Banken. In H. P. de Haan (Ed.), Compendium voor de jaarrekening (herziening hoofdstukken 8.1 en 8.5) (111 ed.). Kluwer.
 20. Beckman, H. (2013). Financiële sector en Banken. In H. P. de Haan (Ed.), Compendium voor de jaarrekening (herziening paragraaf 8.1.1) (112 ed.). Kluwer.
 21. Reich, N. (2013). General Principles of EU Civil Law. Intersentia.
 22. Beckman, H., (2013). Grenzen aan de toetsing door accountantsrecht/het wettelijk vereiste inzicht/keuze vorming voorziening, Mar 14, 2013. (Ondernemingsrecht; Vol. 2013, No. 8).
 23. Beckman, H., (2013). Grenzen aan de toetsing door accountantstuchtrechter, No. (11/2072 Wtra/AK), Nov 12, 2012. (Ondernemingsrecht; Vol. 2013, No. 4).
 24. Nethe, M. Y. (2013). Herziening van het commentaar bij art. 2:19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 24, 74 en 185 BW. In B. Bier, M. J. van Ginneken, M. J. Kroeze, J. B. Wezeman, & D. F. M. M. prof. mr. Zaman (Eds.), Sdu Commentaar Ondernemingsrecht 2013-2014 (pp. 103-138). Sdu Uitgevers.
 25. Beckman, H. (2013). Het jaarrekeningenrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 732-789). Walburg Pers.
 26. Biesheuvel-Hoitinga, J., Bootsma, A. A., & Hijink, J. B. S. (2013). Het verslag van de RvC: voor verbetering vatbaar? Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, 2013(6), 147-155.
 27. Beckman, H., & Marseille, E. A. (2013). Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland, tweede druk. Kluwer.
 28. Burgers, I. J. J., van Amsterdam, A. M., Ettema, C. M., Haas, F. P. J. M., Lamens, J., van Schie, P. M., Vording, H., de Kam, C. A., & van der Wiel-Rammeloo, D. V. E. M. (2013). Hoofdstuk 10 Belastingen in Europa, Hoofdstuk 11 Internationaal Belastingrecht. In Compendium belastingrecht in hoofdlijnen (pp. 10 (349-365), 11 (367–390)). Kluwer.
 29. Paapst, M., (2013). HR 26-03-2013, LJN BY9718, No. LJN BY9718, Mar 26, 2013. (Tijdschrift voor Internetrecht; Vol. 2013, No. 3).
 30. Geerts, P. G. F. A., & van der Kooij, P. A. C. E. (2013). Intellectuele eigendom. (Sdu Wettenverzameling; Vol. 4). Sdu Uitgevers.
 31. Burgers, I. J. J., van Amsterdam, A. M., Ettema, C. M., Haas, F. P. J. M., Lamens, J., van Schie, P. M., Vording, H., de Kam, C., & van der Wiel-Rammeloo, D. V. E. M. (2013). Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht. In C. A. de Kam (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (pp. 8 (235-249), 9 (250-272)). Kluwer.
 32. Kochenov, D., & Amtenbrink, F. (2013). Introduction: The Active Paradigm of the Study of the EU's Place in the World. In D. Kochenov, & F. Amtenbrink (Eds.), European Union's Shaping of the International Legal Order (pp. 1-18). Cambridge University Press.
 33. Kochenov, D. (2013). Jevropejskij Sojuz i ètnopolitika: primer Baltijskih gosudarstv. In V. Poleshchuk, & V. Stepanov (Eds.), Ètnopolitika v stranakh Baltii (pp. 279-308). Nauka.
 34. Kochenov, D. (2013). Justifying EU Citizenship. In A. Silveira, P. Froufe, & M. Canotilho (Eds.), Citizenship and Solidarity in the European Union -- from the Charter of Fundamental Rights to the Crisis: The State of the Art (pp. 383-398). P.I.E. - Peter Lang.
 35. Schutte-Veenstra, J. N. (2013). Kapitaalbescherming. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2013/2014 (pp. 553-666). Walburg Pers.
 36. Beckman, H. (2013). Koersen tussen Europese en nationale jaarrekeningregels voor beursvennootschappen. In D. Busch, & M. P. Nieuwe Weme (Eds.), Cristels Koers (pp. 69-88). (Onderneming en Recht; Vol. 79). Kluwer.
 37. de Valk, S. N. (2013). Kroniek medezeggenschapsrecht. In M. Holtzer, A. F. J. A. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2012-2013 (pp. 3-33). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 115). Kluwer.

ID: 34971