Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2014
 2. Burgers, I. J. J. (2014). Semi-annual update Art. 7 OECD. In I. J. J. Burgers, & A. Cracea (Eds.), Permanent Establishments IBFD.
 3. Weishaar, S. (2014). Striking an uneasy balance between competition and market integration: the case of EU public procurement. Paper presented at Market Integration: The EU experience and implications for regulatory reform in China, Beijing, China.
 4. Geerts, P., & van der Kooij, P. A. C. E. (2014). Studenteneditie Wetgeving intellectuele eigendom. (2 ed.) Sdu Uitgevers.
 5. Geerts, P. (2014). Tekeningen en modellen. In Wichers Hoeth (Ed.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (pp. 153-217). Kluwer.
 6. Vedder, H., & Amtenbrink, F. (2014). The European Union Legal Order: An Introduction to its Nature and Scope. In A. S. Hartkamp a.o. (Ed.), The Influence of European Law on Dutch Private Law (pp. 13-38). Kluwer Law International.
 7. Basheska, E. (2014). The good neighbourliness principle in EU law. [S.n.].
 8. Kochenov, D., Petrov, R., & Van Elsuwege, P. (2014). The Issue of Values. In R. Petrov, & P. Van Elsuwege (Eds.), The Application of EU Law in the Eastern Neighbourhood of the European Union (pp. 46-62). Routledge. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2295154
 9. Burgers, I. J. J. (2014). The taxation of permanent establishments in the Netherlands. In I. Burgers, & A. Cracea (Eds.), Permanent Establishments IBFD. http://ibfd.org
 10. Wezeman, J-B. (2014). Vorm en sanctionering van tegenstrijdig belangregelingen. In Congres "Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht" (pp. 1-10)
 11. Geerts, P., & van der Kooij, P. A. C. E. (2014). Wetgeving intellectuele eigendom. (15 ed.) Sdu Uitgevers.
 12. 2013
 13. Heida, R. A., & de Laat, I. J. (2013). Privacy en de zieke werknemer: de gespannen verhouding tussen theorie en praktijk. ArbeidsRecht, 2013(12), 3-7. [2013/57].
 14. Gormley, L. W. (2013). Keeping EU Citizens out is wrong. Journal de droit européen, 202, 316-320.
 15. Beckman, H. (2013). AFM-onderzoek: Accountantscontrole onder de maat. Ondernemingsrecht, 2013(13), 493-495. [2013/99].
 16. Beckman, H. (2013). De nieuwe EU-richtlijn voor jaarrekeningen. Ondernemingsrecht, 2013(10/11), 368-380. [2013/73].
 17. Paapst, M., & van Bekkum, M. (2013). Expertadvies juriconnect standaarden. Forum standaardisatie.
 18. Beckman, H., & van Geffen, C. J. A. (2013). Jaarrekeningregime voor microrechtspersonen. Ondernemingsrecht, 2013(9), 325-332. [2013/66].
 19. Beckman, H. (2013). Onbevoegdheid OK tot dechargeverlening. Ondernemingsrecht, 2013(7), 278. [2013/53].
 20. Boschma, H. E., & Kuijers-Tollenaar, G. K. (2013). Naschrift op reactie Stokkermans. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013(6969), 260-262. [6969/260].

ID: 34971