Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2014
 2. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 3. Keijzer, F. E., (2014). Wenk bij: ECLI:NL:RBOBR:2014:866: RO 2014/41, Feb 26, 2014. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2014, No. 6).
 4. Keijzer, F. E., (2014). Wemnk bij: ECLI:NL:GHSHE:2014:185: RO 2014/31, Jan 28, 2014. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2014, No. 5).
 5. Burgers, I. J. J. (2014). Semi-annual update The Taxation of Permanent Establishments in the Netherlands. In I. J. J. Burgers, & A. Cracea (Eds.), Permanent Establishments IBFD.
 6. Burgers, I., & Bakker, A. (2014). Semi-annual update Transfer Pricing Business Restructuring chapter 4 EU Policy Framework. In A. Bakker (Ed.), Transfer Pricing and Business Restructuring IBFD. http://ibfd.org
 7. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:145: BNB 2014/71, No. ECLI:NL:HR:2014:145, 2 p., Jan 31, 2014. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 7).
 8. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 9. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:20123:1440: BNB 2014/24, No. ECLI:NL:HR:20123:1440, 2 p., Dec 06, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 10. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1015: BNB 2014/19, No. ECLI:NL:HR:2013:1015, 2 p., Nov 01, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 11. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1438: BNB 2014/22, No. ECLI:NL:HR:2013:1438, 1 p., Dec 06, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 12. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1489: BNB 2014/23, No. ECLI:NL:HR:2013:1489, 1 p., Dec 06, 2013. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 13. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:838: BNB 2014/6, No. ECLI:NL:HR:2013:838, 2 p., Oct 11, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 2).
 14. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 15. Verstappen, L. (Ed.), Wezeman, J-B., Kolkman, W. (Ed.), Boschma, H., Gepken-Jager, E., Burgerhart, W., Borgesius, J., Beckman, H., Bosse, W., Bogaard, H., Grapperhaus, J. J. M., Holscher, J., Koppert-Van Beek, M. S., Snijder-Kuipers, B., Stollenwerck, A. H. N. F., van der Velden, J. W. P. M., Schutte-Veenstra, H., Zaman, D. F. M. M., van der Zanden, P. M., ... Mol-Verver, S. J. (2014). Handboek ondernemingsrecht. Walburg Pers.
 16. Wezeman, J-B. (2014). Aansprakelijkheidsverzekeringen. In P. H. J. G. van Huizen, J. N. Wezeman, & J. C. van Eijk-Graveland (Eds.), Grondslagen van het verzekeringsrecht (6e druk ed., Vol. 2014, pp. 195-224). Sdu Uitgevers.
 17. Gormley, L. (2014). Access to Justice and Public Interest Litigation: Getting Nowhere Quickly? In K. Purnhagen, & P. Rott (Eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation: Liber Amicorum for Hans Micklitz (pp. 781-792). (Studies in European Economic Law and Regulation, Vol. 3; Vol. 3). Springer.
 18. Geerts, P. (2014). Auteursrecht. In Wichers Hoeth (Ed.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (pp. 445-559). Kluwer.
 19. Burgers, I. (2014). Belastingen en Europa. In Belastingrecht in hoofdlijnen (4 ed.). Wolters Kluwer.
 20. Weishaar, S. (2014). Bid rigging: tensions between competition law and public procurement law. Paper presented at Academisch Genootschap Aanbesteden, Amsterdam, Netherlands.
 21. Lennarts, L. (2014). Burgerlijk Wetboek Boek 2. Titel 4, Afdeling 4, 5 en 6; Titel 5, Afdeling 4,5 en 6. In Tekst en Commentaar Ondernemingsrecht (pp. p. 285-429 en p. 552-670). Kluwer.
 22. Morijn, J., (2014). Cae note: C-206/13 (Siragusa): EHRC 2014/135, No. C-206/13, 5 p., Mar 06, 2014. (Sdu European Human Rights Cases; Vol. 2014, No. 7).
 23. de Valk, S. N., & Zondag, W. A. (2014). Cao. In Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch (2015 ed., pp. 3079-3136). Sdu Uitgevers.
 24. Morijn, J., (2014). Case note: C-276/12 (Sabou): EHRC 2014/7, No. C-276/12, 4 p., Oct 22, 2013. (Sdu European Human Rights Cases; Vol. 2014, No. 1).
 25. Geerts, P., & Verschuur, A. M. E., (2014). Case note: ECLI:EU:C:2013:741 (Wolf): IER 2014/38, No. ECLI:EU:C:2013:741, 9 p., Nov 14, 2013. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2014, No. 38).
 26. Geerts, P. G. F. A., & Verschuur, A. M. E., (2014). Case note: ECLI:EU:C:2013:741 (Wolf): GRUR Int. 2014, No. ECLI:EU:C:2013:741, 6 p., Nov 14, 2013. (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht; Vol. Internationaler Teil 2014).
 27. Geerts, P. G. F. A., (2014). Case note: ECLI:EU:C:2014:130 (Backaldrin/Pfahnl): IER 2014/50, No. ECLI:EU:C:2014:130, 8 p., Mar 06, 2014. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2014, No. 50).
 28. Geerts, P. G. F. A., (2014). Case note: ECLI:EU:C:2014:2013 (Karen Millen): IER 2014/61, No. ECLI:EU:C:2014:2013, Jun 19, 2014. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2014, No. 61).
 29. Geerts, P. G. F. A., (2014). Case note: ECLI:EU:C:2014:75 (Gautzsch/Duna): IER 2014/49, No. ECLI:EU:C:2014:75, Feb 13, 2014. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2014, No. 49).
 30. Geerts, P., (2014). Case note: ECLI:NL:GHARL:2013:9011 (Blackstone/Brainwave): IER 2014/30, No. ECLI:NL:GHARL:2013:9011, 9 p., Nov 26, 2013. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2014, No. 30).
 31. Geerts, P., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1036 (S&S Import/Esschert): IER 2014/6, No. ECLI:NL:HR:2013:1036, Oct 25, 2013. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2014, No. 6).
 32. Lennarts, L. (2014). Commentaar bij de artikelen 2:129-147 en 2:239-257. In Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (pp. 463-530). (Tekst en Commentaar). Kluwer.
 33. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Europese vennootschap. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (pp. 1225-1334). (Tekst & Commentaar). Kluwer.
 34. Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. In J. Van Slooten, M. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (8 ed., pp. 819-863). (Tekst & Commentaar). Kluwer.

ID: 34971