Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2014
 2. Keijzer, F., & Lennarts, L. (2014). Het civielrechtelijk bestuursverbod: geen medicijn maar een placebo. In D. Busch (Ed.), Wet continuïteit van ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod (Preadviezen Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2014) (pp. 123-155). (Preadviezen uitgebracht voor de Vereeniging "Handelsrecht"). Paris. http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/203/Wet-continu-teit-ondernemingen-delen-I-en-II-en-het-bestuursverbod
 3. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 4. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HT:2014:1315: BNB 2014/196, No. ECLI:NL:HT:2014:1315, 2 p., Jun 06, 2014. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 18).
 5. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:1375: BNB 2014/189, No. ECLI:NL:HR:2014:1375, Jun 13, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 17).
 6. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HT:2014:1374: BNB 2014/188, No. ECLI:NL:HT:2014:1374, 1 p., Jun 13, 2014. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 17).
 7. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 8. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:980: BNB 2014/159, No. ECLI:NL:HR:2014:980, 2 p., Apr 25, 2014. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 15).
 9. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:838: BNB 2014/151, No. ECLI:NL:HR:2014:838, 2 p., Apr 11, 2014. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 14).
 10. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 11. Keijzer, F. E., (2014). Wenk bij: ECLI:NL:RBOBR:2014:866: RO 2014/41, Feb 26, 2014. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2014, No. 6).
 12. Keijzer, F. E., (2014). Wemnk bij: ECLI:NL:GHSHE:2014:185: RO 2014/31, Jan 28, 2014. (Rechtspraak Ondernemingsrecht; Vol. 2014, No. 5).
 13. Burgers, I. J. J. (2014). Semi-annual update The Taxation of Permanent Establishments in the Netherlands. In I. J. J. Burgers, & A. Cracea (Eds.), Permanent Establishments IBFD.
 14. Burgers, I., & Bakker, A. (2014). Semi-annual update Transfer Pricing Business Restructuring chapter 4 EU Policy Framework. In A. Bakker (Ed.), Transfer Pricing and Business Restructuring IBFD. http://ibfd.org
 15. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:145: BNB 2014/71, No. ECLI:NL:HR:2014:145, 2 p., Jan 31, 2014. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 7).
 16. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 17. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:20123:1440: BNB 2014/24, No. ECLI:NL:HR:20123:1440, 2 p., Dec 06, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 18. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1015: BNB 2014/19, No. ECLI:NL:HR:2013:1015, 2 p., Nov 01, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 19. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1438: BNB 2014/22, No. ECLI:NL:HR:2013:1438, 1 p., Dec 06, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 20. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1489: BNB 2014/23, No. ECLI:NL:HR:2013:1489, 1 p., Dec 06, 2013. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 3).
 21. van Zadelhoff, B., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:838: BNB 2014/6, No. ECLI:NL:HR:2013:838, 2 p., Oct 11, 2013. (BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak; Vol. 2014, No. 2).
 22. Boer, M. (2014). Aanpassing art. 7 en 10, Wet VPB 1969. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 23. Verstappen, L. (Ed.), Wezeman, J-B., Kolkman, W. (Ed.), Boschma, H., Gepken-Jager, E., Burgerhart, W., Borgesius, J., Beckman, H., Bosse, W., Bogaard, H., Grapperhaus, J. J. M., Holscher, J., Koppert-Van Beek, M. S., Snijder-Kuipers, B., Stollenwerck, A. H. N. F., van der Velden, J. W. P. M., Schutte-Veenstra, H., Zaman, D. F. M. M., van der Zanden, P. M., ... Mol-Verver, S. J. (2014). Handboek ondernemingsrecht. Walburg Pers.
 24. Wezeman, J-B. (2014). Aansprakelijkheidsverzekeringen. In P. H. J. G. van Huizen, J. N. Wezeman, & J. C. van Eijk-Graveland (Eds.), Grondslagen van het verzekeringsrecht (6e druk ed., Vol. 2014, pp. 195-224). Sdu Uitgevers.
 25. Gormley, L. (2014). Access to Justice and Public Interest Litigation: Getting Nowhere Quickly? In K. Purnhagen, & P. Rott (Eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation: Liber Amicorum for Hans Micklitz (pp. 781-792). (Studies in European Economic Law and Regulation, Vol. 3; Vol. 3). Springer.

ID: 34971