Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2020
 2. Jendrośka, J., Squintani, L., & Reese, M. (2020). The Courts as Guardians of the Environment – New Developments in Access to Justice and Environmental Litigation. In S. Tilling (Ed.), ICLG - Environment & Climate Change Law 2020 (pp. 6-11). European Environmental Law Forum.
 3. Kochenov, D., & Lindeboom, J. (2020). Laying Down the Base. In D. Kochenov, & J. Lindeboom (Eds.), Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index: Nationalities of the World in 2018 (pp. 9-35). Oxford: Hart Publishing Ltd.
 4. Case note: ECLI:NL:RBNHO:2020:530, 2020 In : NLFiscaal (Rechtbank Noord Holland 15/01/2020)
 5. Burgers, I. (2020). Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht. In I. Burgers (Ed.), Wegwijs in het Europees en Internationaal Belastingrecht (10 ed., Vol. 2020). (Wegwijs). Den Haag: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 6. Voogsgeerd, H. (2020). A legal approach for trade issues and a diplomatic approach for non-trade and sustainability issues? From the EUSFTA via the Singapore opinion of the court of justice of the EU to the JEFTA. In C-H. Wu, & F. Gaenssmantel (Eds.), Law and Diplomacy in the Management of EU-Asia Trade and Investment Relations: UACES Contemporary European Studies (pp. 194-211). London and New York: Routledge.
 7. Lennarts, L. (2020). Meer vrouwen in de bestuurskamer via Boek 2 BW? Over streefcijfers, quota en de beperkingen van wetgeving. In C. D. J. Bulten, C. F. Perquin-Deelen, M. H. C. Sinninghe Damsté, & K. J. Bakker (Eds.), Diversiteit : Een multidisciplinaire terreinverkenning (pp. 155-193). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 161). Wolters Kluwer.
 8. Burgers, I. (2020). Belastingen en Europa. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (9 ed., pp. 261-285). (Fed Fiscale Studieserie; Vol. 38). Wolters Kluwer.
 9. Burgers, I. (Ed.), Bresser, H. J., Grooten, W., Haas, F. J. P. M., Hogendoorn, M. H., & Wolf, R. (2020). Belastingrecht in Hoofdlijnen. (9 ed.) (Fed fiscale studieserie; Vol. 38). Wolters Kluwer.
 10. Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (DFW/Ziggo), In : Tijdschrift voor Internetrecht 21-24 (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05/11/2019)
 11. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (2020). commentaar bij Titel I Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Algemene en institutionele bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 12. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Merken). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 13. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Ed.) (Accepted/In press). commentaar bij Titel III Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Tekeningen of Modellen). In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 14. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overige bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 15. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overgangsbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 16. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel VI Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Slotbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 17. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 18. Schutte-Veenstra, H. (2020). Grensoverschrijdende mobiliteit: Het Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting. In H. Boschma, & L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren? (pp. 111-142). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 117). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Burgers, I. (2020). Internationaal Belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (9 ed., pp. 287-313). (Fed fiscale studieseri; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Burgers, I. J. J. (Ed.), Adema, R., Boulonge, G. F., Grooten, W. H. M., van Herwaarden, A. J., Kosters, L. F., & Pit, H. M. (2020). Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht. (10 ed.) Den Haag: Sdu Uitgevers.
 21. Geerts, P. G. F. A., & van der Kooij, P. A. C. E. (Accepted/In press). Wetgeving intellectuele eigendom. (21 ed.) Sdu Uitgevers.
 22. 2019
 23. Kochenov, D. (2019). Citizenship. (The MIT Press Essential Knowledge series ). The MIT Press.
 24. Lennarts, L. (2019). De bestuurder: waakhond van de crediteuren of schoothond van de aandeelhouders? In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 335-342). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. Bouwman, J. (2019). De liquidatieverliesregeling van de vennootschapsbelasting onder vuur. In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 63-72). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Wolters Kluwer.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...29 Next

ID: 34971