Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2018
 2. Wolf, R., (2018). Antwoorden n.a.v. schriftelijk overleg BNC fiches over btw en accijns, 1 p., (NLFiscaal; Vol. 2018, No. NLF 2018/).
 3. Wolf, R., (2018). Gamesa: Recht op aftrek voor intracommunautaire verwerving door 'inactieve' belastingplichtige, No. C-69/17 , 1 p., Sep 12, 2018. (NTFR; Vol. 41, No. NTFR 2018/2298).
 4. Voogsgeerd, H., (2018). Hof van Justitie - 20 december 2017, 3 p., (RW, Rechtskundig Weekblad; Vol. 82, No. 4).
 5. Wolf, R., (2018). Conclusie A-G Kokott van 6 september 2018 in zaak C-531/17, Vetsch, 1 p., (NLfiscaal; Vol. 38, No. NLF 2018/1986).
 6. Adema, R., (2018). Case note: ECLI:NL:GHARL:2018:5362: NLF 2018/1644, No. ECLI:NL:GHARL:2018:5362 (NLFiscaal; vol. 3, no. 31), Jun 12, 2018.
 7. Wolf, R., (2018). SEB Bankas: herziening bij onterechte btw-aftrek is aan de lidstaten: NTFR 20/1152, No. C-532/16, 1 p., Apr 11, 2018. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 20).
 8. Voogsgeerd, H., (2018). Case note: ECLI:EU:C:2018:63: TvAO/15042, No. C-359/16, No. ECLI:EU:C:2018:63, 6 p., (Tijdschrift voor Arbeid en Ondernemening; Vol. 2018, No. 2).
 9. Voogsgeerd, H., (2018). Zaak C-442/16, Gusa, 2 p., (SEW, Tijdschrift voor Europees en economisch recht; Vol. 2018, No. 5).
 10. Wolf, R., (2018). Biosafe: recht op aftrek voor btw op herstelfactuur ontstaat op moment uitreiken herstelfactuur: NTFR 20/1151, No. C-8/17, 1 p., Apr 12, 2018. (Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 20).
 11. Wolf, R., (2018). Roemeense btw-teruggaafregeling strijdig met EU-recht, No. C-81/17, 1 p., Apr 26, 2018. (NLFiscaal; Vol. 2018, No. 1016).
 12. Wolf, R., (2018). Pienkowski: Polen mag geen additionele voorwaarden stellen aan btw-nultarief voor leveringen aan reizigers, No. C-307/17, 1 p., Feb 28, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 13).
 13. Wolf, R. A., (2018). Kreuzmayr: levering verliest intracommunautair karakter bij doorverkoop, ondanks onwetendheid bij partij A, No. C-628/16, 1 p., Feb 21, 2018. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2018, No. 11).
 14. Veenstra, J. N., (2018). Case note: ECLI:EU:C:2017:804 (Polbud-Wykonawstwo): Ondernemingsrecht 2018/8, No. C-106/16, No. ECLI:EU:C:2017:804, 5 p., Oct 25, 2017. (Ondernemingsrecht; Vol. 2018, No. 1).
 15. Geerts, P. G. F. A., (2018). Case note: ECLI:EU:C:2017:992 (Acacia): IER 2018/6, No. ECLI:EU:C:2017:992, 14 p., Dec 20, 2018. (Intellectuele Eigendom en Reclamerecht; Vol. 2018, No. 1).
 16. Geerts, P. G. F. A., (2018). Case note: ECLI:EU:C:2018:534 (Mast-Jägermeister/EUIPO): IER 2018/46, No. ECLI:EU:C:2018:534, 10 p., Jul 05, 2018. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2018, No. 5).
 17. Geerts, P. G. F. A., (2018). Case note: ECLI:NL:RBNNE:2017:3480 (Yoghurt Barn/Yoghurt Farm): IER 2018/43, No. ECLI:NL:RBNNE:2017:3480, 11 p., Sep 13, 2017. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2018, No. 5).
 18. 2017
 19. Wolf, R., (2017). Case note: ECLI:EU:C:2017:734 (Mercedes-Benz FSUK): NTFR 2017/2565, No. C-164/16, No. ECLI:EU:C:2017:734, 1 p., Oct 04, 2017. (Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht; Vol. 2017, No. 42).
 20. Wolf, R., (2017). Toestand van vóór verkrijging rechtens hersteld: teruggave overdrachtsbelasting: NLF 2017/2198, No. 16/01427, Aug 30, 2017. (NLFiscaal ; Vol. NLF 2017, No. 38).
 21. Herz, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RBROT:2015:5805, No. ECLI:NL:RBROT:2015:5805, 8 p., Aug 13, 2015. (Domestic Court Decisions).
 22. Herz, M., (2017). Case note: ECLI:NL:RBROT:2015:8610, No. ECLI:NL:RBROT:2015:8610, 8 p., Nov 26, 2015. (Domestic Court Decisions).
 23. van Zadelhoff, B., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:20117:126: BNB 2017/75, No. ECLI:NL:HR:20117:126, 3 p., Feb 03, 2017. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 8).
 24. Adema, R., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:339: NLF 2017/0531, No. ECLI:NL:HR:2017:339, (NLFiscaal; Vol. 2, No. 11).
 25. Adema, R., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:340: NLF 2017/0530, No. ECLI:NL:HR:2017:340, (NLFiscaal; Vol. 2, No. 11).
 26. van Zadelhoff, B. G., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2560: BNB 2017/44, No. ECLI:NL:HR:2016:2560, 1 p., Nov 11, 2016. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 5).
 27. van Zadelhoff, B. G., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2016:2684: BNB 2017/45, No. ECLI:NL:HR:2016:2684, 1 p., Nov 25, 2016. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2017, No. 5).
 28. Geerts, P. G. F. A., (2017). Case note: ECLI:EU:C:2015:680 (Ford/Wheeltrims): IER 2017/16, No. ECLI:EU:C:2015:680, 9 p., Oct 06, 2015. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2017, No. 2).
 29. Geerts, P. G. F. A., (2017). Case note: ECLI:EU:C:2016:800 (Canal Digital Danmark): IER 2017/18, No. ECLI:EU:C:2016:800, 12 p., Oct 26, 2016. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2017, No. 2).
 30. Geerts, P. G. F. A., (2017). Case note: ECLI:EU:C:2017:720 (Easy Sanitary Solutions/Group Nivelles): IER 2017/66, No. ECLI:EU:C:2017:720, 19 p., Sep 21, 2017. (Intellectuele Eigendom en Reclamerecht; Vol. 2017, No. 6).
 31. Geerts, P. G. F. A., (2017). Case note: ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs/Food & Fun): IER 2017/29, No. ECLI:NL:GHARL:2016:10382, Dec 20, 2016. (Intellectuele Eigendom & Reclamerecht; Vol. 2017, No. 3).
 32. Geerts, P. G. F. A., & de Vrey, R., (2017). Case note: ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars): IER 2017/39, No. ECLI:NL:HR:2017:938, 3 p., May 19, 2017. (Intellectuele Eigendom en Reclamerecht; Vol. 2017, No. 4).
 33. Geerts, P. G. F. A., (2017). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2017:2513 (Proplamp/IKEA): IER 2017/40, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:2513, 4 p., Apr 12, 2017. (Intellectuele Eigendom en Reclamerecht; Vol. 2017, No. 4).
 34. Geerts, P. G. F. A., (2017). Ford Motor Co V Wheeltrims Srl (C-500/14): What is the Scope of the Repair Clause under Design Law?, No. C-500/14, 3 p., Oct 06, 2016. (European Intellectual Property Review; Vol. 2017).
 35. 2016
 36. Herz, M., (2016). OCL SMR, No. ECLI:NL:RBGEL:2015:3172, 8 p., May 13, 2015. (Domestic Court Decisions).
 37. Voogsgeerd, H. H., (2016). Case Note: ECLI:EU:C:2016:550: TRA 2016/100, No. C-187/15, No. ECLI:EU:C:2016:550 , 3 p., Jul 13, 2016. (TRA Tijdschrift recht en arbeid; Vol. jaargang 8, No. 11).
 38. van Zadelhoff, B. G., (2016). Case note: ECLI:NL:HR:2016:1866: BNB 2016/207, No. ECLI:NL:HR:2016:1866, 1 p., Aug 12, 2016. (Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak; Vol. 2016, No. 20).
Previous 1 2 3 4 Next

ID: 34971