Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

  1. 2013
  2. Gormley, L. W. (2013). Keeping EU Citizens out is wrong. Journal de droit européen, 202, 316-320.
  3. Beckman, H. (2013). AFM-onderzoek: Accountantscontrole onder de maat. Ondernemingsrecht, 2013(13), 493-495. [2013/99].
  4. Beckman, H. (2013). De nieuwe EU-richtlijn voor jaarrekeningen. Ondernemingsrecht, 2013(10/11), 368-380. [2013/73].
  5. Beckman, H., & van Geffen, C. J. A. (2013). Jaarrekeningregime voor microrechtspersonen. Ondernemingsrecht, 2013(9), 325-332. [2013/66].
  6. Beckman, H. (2013). Onbevoegdheid OK tot dechargeverlening. Ondernemingsrecht, 2013(7), 278. [2013/53].
  7. Boschma, H. E., & Kuijers-Tollenaar, G. K. (2013). Naschrift op reactie Stokkermans. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013(6969), 260-262. [6969/260].
  8. van Zadelhoff, B. G. (2013). Btw-bouwterreinen. Fiscale berichten voor het Notariaat, 2013(52), 9-10.
  9. de Vries, M. J., & Koopmans, J. P. (2013). Dubbele successierechten in EU-verband. Maandblad Belasting Beschouwingen, 82(3), 101-106.
  10. Biesheuvel-Hoitinga, J., Bootsma, A. A., & Hijink, J. B. S. (2013). Het verslag van de RvC: voor verbetering vatbaar? Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, 2013(6), 147-155.

ID: 34971