Protecting European Citizens and Market Participants

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance > Protecting European Citizens and Market Participants

 1. 2020
 2. Donnelly, S., & Wessel, R. A. (2020). The International Dimension of EMU: The Interplay between the Global Financial Stability Architecture and the European Union. In F. Amtenbrink, & C. Herrmann (Eds.), The EU Law of Economic and Monetary Union (pp. 99-133). Oxford University Press.
 3. Wessel, R. (2020). Common, Foreign, Security and Defence Policy. In R. A. Wessel, & J. Larik (Eds.), EU External Relations Law: Text, Cases and Materials (2 ed., pp. 283-326). Hart Publishing / Bloomsbury Publishing Plc.
 4. Wessel, R., & Larik, J. (2020). Instruments of External Action. In R. A. Wessel, & J. Larik (Eds.), EU External Relations Law: Text, Cases and Materials (2 ed., pp. 101-137). 9781509926763 : Hart Publishing / Bloomsbury Publishing Plc.
 5. Wessel, R. (2020). The EU and International Law. In R. A. Wessel, & J. Larik (Eds.), EU External Relations Law: Text, Cases and Materials (2 ed., pp. 139-173). 9781509926763: Hart Publishing / Bloomsbury Publishing Plc.
 6. Wessel, R., & Larik, J. (2020). The European Union as a Global Actor. In R. A. Wessel, & J. Larik (Eds.), EU External Relations Law: Text, Cases and Materials (2 ed., pp. 1-28). 9781509926763 : Hart Publishing / Bloomsbury Publishing Plc.
 7. Jendrośka, J., Squintani, L., & Reese, M. (2020). The Courts as Guardians of the Environment – New Developments in Access to Justice and Environmental Litigation. In S. Tilling (Ed.), ICLG - Environment & Climate Change Law 2020 (pp. 6-11). European Environmental Law Forum.
 8. Kochenov, D., & Lindeboom, J. (2020). Laying Down the Base. In D. Kochenov, & J. Lindeboom (Eds.), Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index: Nationalities of the World in 2018 (pp. 9-35). Oxford: Hart Publishing Ltd.
 9. Burgers, I. (2020). Wegwijs in het Internationaal en Europees Belastingrecht. In I. Burgers (Ed.), Wegwijs in het Europees en Internationaal Belastingrecht (10 ed., Vol. 2020). (Wegwijs). Den Haag: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 10. Voogsgeerd, H. (2020). A legal approach for trade issues and a diplomatic approach for non-trade and sustainability issues? From the EUSFTA via the Singapore opinion of the court of justice of the EU to the JEFTA. In C-H. Wu, & F. Gaenssmantel (Eds.), Law and Diplomacy in the Management of EU-Asia Trade and Investment Relations: UACES Contemporary European Studies (pp. 194-211). London and New York: Routledge.
 11. Lennarts, L. (2020). Meer vrouwen in de bestuurskamer via Boek 2 BW? Over streefcijfers, quota en de beperkingen van wetgeving. In C. D. J. Bulten, C. F. Perquin-Deelen, M. H. C. Sinninghe Damsté, & K. J. Bakker (Eds.), Diversiteit : Een multidisciplinaire terreinverkenning (pp. 155-193). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; Vol. 161). Wolters Kluwer.
 12. Burgers, I. (2020). Belastingen en Europa. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (9 ed., pp. 261-285). (Fed Fiscale Studieserie; Vol. 38). Wolters Kluwer.
 13. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (2020). commentaar bij Titel I Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Algemene en institutionele bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 14. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Merken). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 15. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Ed.) (Accepted/In press). commentaar bij Titel III Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Tekeningen of Modellen). In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 16. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overige bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 17. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overgangsbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 18. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel VI Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Slotbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 19. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 20. Schutte-Veenstra, H. (2020). Grensoverschrijdende mobiliteit: Het Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting. In H. Boschma, & L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren? (pp. 111-142). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 117). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Burgers, I. (2020). Internationaal Belastingrecht. In I. J. J. Burgers (Ed.), Belastingrecht in Hoofdlijnen (9 ed., pp. 287-313). (Fed fiscale studieseri; Vol. 38). Deventer: Wolters Kluwer.
 22. 2019
 23. Lennarts, L. (2019). De bestuurder: waakhond van de crediteuren of schoothond van de aandeelhouders? In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 335-342). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. Bouwman, J. (2019). De liquidatieverliesregeling van de vennootschapsbelasting onder vuur. In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 63-72). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Wolters Kluwer.
 25. Burgers, I. (2019). Chapter Article 7 OECD. In I. Burgers, & G. Gallo (Eds.), Permanent Establishments IBFD.
 26. Adema, R. (2019). Commentaar ter zake van de wijziging van het vaste inrichtingsbegrip in de vennootschapsbelasting. In Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.
 27. Wolferen, van, M., & Eliantonio, M. (Accepted/In press). Access to Justice in Environmental Matters: The EU’s Difficult Road Towards Non-Compliance With the Aarhus Convention. In M. Peeters, & M. Eliantonio (Eds.), Research Handbook on EU Environmental Law (Research Handbooks in European Law series ). Edward Elgar.
 28. Burgers, I., & de Koning, D. (2019). Semi-annual update Chapter The Netherlands. In I. Burgers, & G. Gallo (Eds.), Permanent Establishments IBFD.
 29. Peters, S. S. M., & Pennings, F. J. L. (2019). An Introduction to European Labour Law. In T. Jaspers, F. Pennings, & S. Peters (Eds.), European Labour Law (pp. 1-43). Cambridge: Intersentia.
 30. Peters, S. S. M., Pennings, F. J. L., & Jaspers, A. P. C. M. (2019). Preface. In T. Jaspers, F. Pennings, & S. Peters (Eds.), European Labour Law (pp. v-viii). Cambridge: Intersentia.
 31. Squintani, L., Darpö, J., Lavrysen, L., & Stoll, P-T. (2019). Conclusions: facts and feelings as catalysts for environmental administration 3.0facts and feelings as catalysts for environmental administration 3.0. In L. Squintani, J. Darpö, L. Lavrysen, & P-T. Stoll (Eds.), Managing Facts and Feelings in Environmental Governance (pp. 201-211). (New Horizons in Environmental and Energy Law series ). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788976176.00018
 32. Squintani, L., Darpö, J., Lavrysen, L., & Stoll, P-T. (2019). Introduction. In L. Squintani, J. Darpö, L. Lavrysen, & P-T. Stoll (Eds.), Managing Facts and Feelings in Environmental Governance (pp. 1-8). (New Horizons in Environmental and Energy Law series ). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788976176.00006
 33. Squintani, L., & Schoukens, H. (2019). Towards equal opportunities in public participation in environmental matters in the European Union. In L. Squintani, J. Darpö, L. Lavrysen, & P-T. Stoll (Eds.), Managing Facts and Feelings in Environmental Governance (pp. 22-52). (New Horizons in Environmental and Energy Law series ). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788976176.00009
 34. Poelmann, E. (2019). Algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In J. H. P. M. Raaijmakers, W. A. P. van Roij, F. H. H. Sijbers, & M. M. de Werd (Eds.), Formeel belastingrecht : studenteneditie 2019 - 2020 (2019 ed., pp. 165-248). (Cursus Belastingrecht, studenteneditie). Deventer: Wolters Kluwer.
 35. Poelmann, E. (2019). Onrechtmatige wetgeving, (internationale) discriminatie en bezitsbescherming. In Formeel Belastingrecht: studenteneditie 2019-2020 (pp. 251-287). (Cursus Belastingrecht, studenteneditie). Wolters Kluwer.
 36. Poelmann, E. (2019). Onrechtmatige wetgeving, (internationale) discriminatie en bezitsbescherming. In Cursus Belastingrecht: Formeel Belastingrecht (2019 ed.). Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Poelmann, E. (2019). The Netherlands. In F. Başaran Yavaşlar, & J. Hey (Eds.), Tax Transparency: 2018 EATLP congress Zürich, 7-9 June 2018 (pp. 753-769). (EATLP International Tax Series; Vol. 17). Amsterdam: IBFD.
 38. Poelmann, E. (2019). Wijze van heffing. In Loonbelasting: studenteneditie 2019-2020 (pp. 283). (Cursus Belastingrecht, studenteneditie). Deventer: Wolters Kluwer.
 39. Squintani, L. (2019). Conclusions. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. 204-210). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.006
 40. Squintani, L. (2019). Foreword. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. xix-xx). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.009
 41. Squintani, L. (2019). Gold-Plating: A Misleading Overarching Concept. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. 13-71). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.002
 42. Squintani, L. (2019). Green-Plating and Economic Development. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. 167-203). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.005
 43. Squintani, L. (2019). Green-Plating and Environmental Protection. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. 72-115). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.003
 44. Squintani, L. (2019). Green-Plating and Legal Certainty. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. 116-166). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.004
 45. Squintani, L. (2019). Introduction. In L. Squintani (Ed.), Beyond Minimum Harmonisation: Gold-Plating and Green-Plating of European Environmental Law (pp. 1-12). (Beyond Minimum Harmonisation). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108646055.001
 46. Bouwman, J. (2019). Vijftig jaren ficties voor binnenlandse belastingplichtigen in de Wet VPB 1969. In T. Stevens, & J. van de Streek (Eds.), De toekomst van de vennootschapsbelasting: Lessen uit 50 jaar Wet VPB 1969 (pp. 147-158). Wolters Kluwer.
 47. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel I Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Algemene en institutionele bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 48. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Merken). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 49. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel III Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Tekeningen of modellen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 50. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overige bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
 51. Geerts, P. G. F. A. (2019). Commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overgangsbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (6 ed., Vol. 2019). Wolters Kluwer.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Next

ID: 34971