Pre- and Protohistory of NW Europe

University of Groningen > Faculty of Arts > Groningen Institute of Archaeology > Pre- and Protohistory of NW Europe

 1. 2017
 2. Schepers, M. (2017). Stilte en Duisternis in Vervlogen Tijden: oerverhalen?. Paper presented at Feel the Night, Kollumerpomp, Netherlands.
 3. Arnoldussen, S., Müller, A., & Norde, E. (Eds.) (2017). Metaaltijden 4: Bijdragen in de studie van de Metaaltijden. (Metaaltijden; Vol. 4). Sidestone press.
 4. Nieuwhof, A. (2017). Migration and the importance of networks during the 3rd-5th centuries: the evidence from the terp region of the northern-Netherlands. Paper presented at Annual Meeting European Association of Archaeologists, Maastricht, Netherlands.
 5. Nieuwhof, A. (2017). Session organiser People of the North Sea. Annual Meeting European Association of Archaeologists, Maastricht, Netherlands.
 6. Raemaekers, D. (2017). Landscapes Past Perfect: Landscapes Past Perfect. Groningen: University of Groningen/Groningen Institute of Archaeology and Barkhuis Publishing.
 7. Beckerman, S., & Arnoldussen, S. (2017). Aardewerk. In A. Müller (Ed.), Steentijdactiviteiten onder een oude baksteenfabriek. : Een archeologische opgraving op het voormalig greswarenfabriekterrein te Oppe Brik, in Reuver. (Vol. 4356, pp. 29-40). (ADC rapport). Amersfoort: ADC ArcheoProjecten.
 8. Nieuwhof, A. (2017). Back to Ezinge: The habitation history of a terp settlement. Poster session presented at Annual Meeting European Association of Archaeologists, Maastricht, Netherlands.DOI: 10.13140/RG.2.2.19395.50725
 9. Dresscher, S. (2017). Een waarderend booronderzoek van een middeleeuwse huiswierde aan het Koerspad in de gemeente Groningen. (24 ed.) (Grondsporen; No. 24). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 10. van Holk, A. F. L. (2017). Een Wijdschip, Watergeuzen en Wolfsklingen: Opgraving van een scheepswrak aan de Vogelweg (gem. Lelystad), vergaan in 1572. (26 ed.) (Grondsporen; No. 26). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 11. Çilingiroğlu, Ç., Uhri, A., Dincer, B., Çakirlar, C., Ozcolak, G., & Sezgin, E. (2017). Karaburun Arkeolojik Yüzey Araştırması (KAYA) 2015. Araştırma Sonucları Toplantısı, 34(1), 151-174.
 12. Horowitz, M., & Çakirlar, C. (2017). Novel Uses of Wild Faunal Resources at Transitional Middle-Late Bronze Age Tell Atchana. In Ç. Maner, M. T. Horowitz, & A. S. Gilbert (Eds.), Overturning Certainties in Near Eastern Archaeology : A Festschrift in Honor of K. Aslihan Yener (pp. 222-244). [15] Leiden/Boston: Brill. DOI: 10.1163/9789004353572_016
 13. Aalbersberg, G., Boersma, S., & Schepers, M. (Eds.) (2017). Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge. Eelde: Barkhuis Publishing.
 14. Çakirlar, C., & Atici, L. (2017). Patterns of animal exploitation in western Turkey: from Palaeolithic molluscs to Byzantine elephants. In U. Albarella, H. Russ, K. Vickers, & S. Viner-Daniels (Eds.), Oxford Handbook of Zooarchaeology Oxford: Oxford University Press.
 15. Momber, G., & Peeters, J. (2017). Postglacial human dispersal and submerged landscapes in North-West Europe. In G. N. Bailey, J. Harff, & D. Sakellariou (Eds.), Under the Sea: Archaeology and Palaeolandscapes of the Continental Shelf (pp. 321-334). (Coastal Research Library; Vol. 20). Cham: Springer.
 16. Arnoldussen, S. (2017). The Iron Age iron slags of Maastricht – Randwyck: processing or production? In S. Arnoldussen, A. Müller, & E. Norde (Eds.), Metaaltijden: Bijdragen in de studie van de metaaltijden (Vol. 4, pp. 149-163). Sidestone press.
 17. Scheele, E. E., & Arnoldussen, S. (2017). Valthe - Spaanweg: Nederzettings(g)ruis van de Trechterbekercultuur en uit de IJzertijd. (Grondsporen; Vol. 24). Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
 18. Nieuwhof, A. (2017). Vlas in Ezinge: de herkenbaarheid van linnenproductie in het terpengebied. In G. Aalbersberg, S. Boersma, & M. Schepers (Eds.), Paleo-Palfenier. Met Rita van Egypte tot Ezinge: Festschrift ter gelegenheid van het afscheid van Rita Palfenier van het Groninger Instituut voor Archeologie (pp. 121-131). Eelde: Barkhuis Publishing.
 19. Aalbersberg, G., Boersma, S., Weijns, M., & Schepers, M. (2017). Voorwoord: De Paleo-Palfenier: met Rita van Egypte tot Ezinge. In Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge (pp. VII-VIII). Eelde: Barkhuis Publishing.
 20. van der Goot, A., Borsje, B., Folmer, E., Hartman, S., Mehnen, N., & Schepers, M. (Eds.) (2017). Weg met de dijk. (Noorderbreedte; Vol. Speciale Uitgave 3A). Stichting Noorderbreedte.
 21. Arnoldussen, S., & Smit, L. (2017). Zat er nog wat in? Archeobotanisch onderzoek aan een Westeinder raatakker. In G. Aalbersberg, S. Boersma, & M. Schepers (Eds.), Paleo-Palfenier: Met Rita van Egypte tot Ezinge (pp. 53-63). Eelde: Barkhuis/University of Groningen.
 22. 2016
 23. Nieuwhof, A. (2016). Back to Ezinge: The habitation history of a terp settlement. Poster session presented at Waddenland Outstanding, Husum, Germany.
 24. Nieuwhof, A. (2016). De lege vierde eeuw. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 83-98). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 25. Bakker, M., & Varwijk, T. (2016). Een verhaal over trends en continuïteit: aardewerkonderzoek nieuwe stijl toegepast op het aardewerk van Jelsum. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 181-206). [12] (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 26. Schepers, M. (2016). Gebruiksplanten in het terpen- en wierdengebied. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 141-152). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 27. IJssennagger, N., Nicolay, J., Hattenberg, T., & Amsterdam, E. (2016). Gemeten goud: Een onderzoek naar goudgehaltes van vroegmiddeleeuwse objecten uit Friesland. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 207-221). [13] (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 28. van Popta, Y., & Aalbersberg, G. (2016). Onbekend, maar niet onbemind: terpen en terponderzoek in de Noordoostpolder. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 129-140). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 29. de Langen, G., & Mol, H. (2016). Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen. In A. Nieuwhof (Ed.), Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden (pp. 99-128). [6] (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
 30. Nieuwhof, A. (Ed.) (2016). Van Wierhuizen tot Achlum: Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 98). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...13 Next

ID: 14837791