1. 2013
 2. B. Steger, M., Goodman, J. E., & Wilson, E. K. (Eds.) (2013). Justice globalism: ideology, crises, policy. London: SAGE Publications Inc.
 3. Jedan, C. (2013). Overcoming the Divide between Religious and Secular Values. In C. Jedan (Ed.), Constellations of Value : European Perspectives on the Intersections of Religion, Politics and Society (pp. 1-15). (Theorizing the Postsecular : International Studies in Religion, Politics and Society; No. 1). Zurich: Lit Verlag.
 4. Wilson, E. K., & Bleiker, R. (2013). Performing Political Apologies. In E. Resende, & D. Budryte (Eds.), Memory and Trauma in International Relations: Theories, Cases and Debates (pp. 42-56). London: Routledge.
 5. Wilson, E. K. (2013). Rethinking Religion and Politics in Postsecular Europe. In Christoph Jedan (Ed.), Constellations of value (pp. 121 - 138). Zürich: Lit Verlag.
 6. Wilson, E. K. (2013). "That they may life". (blog ed.) Sydney, Australia: Centre for public Christianity.
 7. Jedan, C. (2013). Towards the Postsecular : Rawls and the Limits of Secular Public Reason. In C. Jedan (Ed.), Constellations of Value : European Perspectives on the Intersections of Religion, Politics and Society (pp. 109 - 120). (Theorizing the Postsecular : International Studies in Religion, Politics and Society; No. 1). Zurich / Berlin: Lit Verlag.
 8. 2012
 9. Wilson, E. K. (2012, Nov 29). Moving Beyond Reason vs Faith: The Role of Religion in Responding to Climate Change, Parts One and Two. (blog ed.) Sydney, Australia: Australian Broadcasting Corporation.
 10. Wilson, E. K. (2012). Globalists. In G. Ritzer (Ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Globalization Vol II (pp. 845 - 846). Chichester, UK: Blackwell Publishing.
 11. Wilson, E. K. (2012). Globality. In G. Ritzer (Ed.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Globalization Vol II (pp. 848 - 849). Chichester, UK: Blackwell Publishing.
 12. Wilson, E. K. (2012). International Relations. In H. K. Anheier, & M. Juergensmeyer (Eds.), Sage Encyclopedia of Global Studies; vol. VII (pp. 945 - 949). Thousand Oaks: SAGE Publications Inc..
 13. Jedan, C. (2012). Law, natural. In R. S. Bagnall, & K. Brodersen (Eds.), The Encyclopedia of Ancient History (pp. 3958 - 3959). Oxford: Blackwell Publishing.
 14. Jedan, C. (2012). Liberalism versus Religion? Towards an Improved Rawlsian Proviso. Unpublished. In C. Jedan (Ed.), Constellations of Value: European Perspectives on the Intersections of Religion, Politics and Society (Theorizing the Postsecular. International Studies in Religion. Politics and Society; No. 1). Berlin: Lit Verlag.
 15. Wilson, E. K. (2012). Westphalia, Treaty of, and Post-Westphalian World. In M. Juergensmeyer, & H. K. Anheier (Eds.), Sage Encyclopedia of Global Studies; Vol IV (pp. 1787 - 1790). Thousend Oaks: SAGE Publications Inc..
 16. 2011
 17. Slob, W. H. (2011). Atheistische theologie. In T. Boer, H. Maat, A. Meester, & J. Muis (Eds.), Van God gesproken; over religieuze taal en relationele theologie. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Luco J. van den Brom (pp. 67 - 79). Zoetermeer: Boekencentrum.
 18. Slob, W. H. (2011). Ik ben de weg, de waarheid en het leven. In de Waagschaal, 40(4), 5 - 8.
 19. 2010
 20. Slob, W. H. (2010). Oude kaas, twijfel en theo-logoi. (Oraties, afscheids- en gelegenheidsredes). Groningen: FGG.
 21. Jedan, C. (2010). Beyond the Secular? Public Reason and the Search for a Concept of Postsecular Legitimacy. In C. Jedan, A. L. Molendijk, & J. Beaumont (Eds.), Exploring the Postsecular. The Religious, the Political and the Urban. (pp. 311 - 327). (International Studies in Religion and Society; No. 13). Leiden / Boston: Martinus Nijhoff/Brill.
 22. Jedan, C., Van Oudenhoven, J. P., Sluis, A. F., & de Looijer, G. (2010). Deugden, burgerschap en participatie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 23. Jedan, C. (2010). Die Dummen und der Weise. Zur dichotomischen Anthropologie der Stoiker. In C. Jedan, & L. Jansen (Eds.), Philosophische Anthropologie in der Antike (pp. 185 - 204). (Topics in Ancient Philosophy; No. 5). Frankfurt / Lancaster: Ontos.
 24. Molendijk, A., Beaumont, J. R., & Jedan, C. (2010). Exploring the Postsecular: the religious, the political and the urban. (International studies in religion and society; Vol. 13). Leiden : Brill.
 25. Jedan, C. (2010). Faustus: Epicurean and Stoic? On the Philosophical Sources of the Pseudo-Clementines. In J. N. Bremmer (Ed.), The Pseudo-Clementines (pp. 142 - 156). (Studies on Early Christian Apocrypha; No. 10). Louvain/Paris: Peeters.
 26. Jedan, C. (2010). Göttliches und menschliches Handeln in der frühen Stoa. In J. Müller, & R. Hofmeister Pich (Eds.), Wille und Handlung in der Philosophie der Kaiserzeit und Spätantike (pp. 25 - 44). (Beiträge zur Altertumskunde; No. 287). Berlin / New York: De Gruyter Mouton.
 27. Slob, W. H. (2010). Hoe is de christelijke kerk met het Joodse volk verbonden? In A. van der Deijl, S. de Jong, & A. M. Spijkerboer (Eds.), Doornse Catechismus; Oude vragen, nieuwe antwoorden (pp. 111 - 113). Kampen: Uitgeverij Kok.
 28. Jedan, C. (2010). Im Visier der Ärzte. Hippokrates und Galen über die Natur des Menschen. In C. Jedan, & L. Jansen (Eds.), Philosophische Anthropologie in der Antike (pp. 311 - 340). (Topics in Ancient Philosophy; No. 5). Frankfurt / Lancaster: Ontos.
 29. Jedan, C. (2010). Levenskunst – de toekomst van religie? In J. E. A. Kroesen, Y. B. Kuiper, & P. T. G. Nanninga (Eds.), Religie en cultuur in hedendaags Nederland. Observaties en interpretaties (pp. 126 - 131). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 30. Jedan, C., & Jansen, L. (2010). Philosophische Anthropologie in der Antike. (5 ed.) Frankfurt / Lancaster: Ontos.
 31. Jedan, C., & Jansen, L. (2010). Philosophische Anthropologie in der Antike. Zur Einführung. In C. Jedan, & L. Jansen (Eds.), Philosophische Anthropologie in der Antike (pp. 1 - 9). (Topics in Ancient Philosophy; No. 5). Frankfurt / Lancaster: Ontos.

ID: 28587