Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

University of Groningen > Faculty of Behavioural and Social Sciences > Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

 1. 1995
 2. Polstra, L. (1995). Tussen de lijnen. Andragogisch Instituut.
 3. Zandberg, T. (1995). Uit huis geplaatste kinderen. In M. Meijer, R. Kohnstamm, R. Willemaers, S. G. A. Bakker, T. W. J. Schulten, J. Rispens, & G. Cluskers (Eds.), Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten. (pp. 1 - 14). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 4. van der Kamp, M., Scheeren, J. A. M., & Veendrick, L. A. M. (1995). Van geletterdheid naar basisvaardigheden. Comenius, 2, 179 - 193.
 5. Van Batenburg, T. A. (1995). Veel uitvallers mbo blijven studeren. Profiel, 9, 27 - 27.
 6. Meijers, F., Veendrick, L. A. M., & Wardekker, W. (1995). Volwasseneneducatie en identiteitsvorming: een inleiding. Comenius, 2, 115 - 120.
 7. Edelenbos, P. (1995). Vooronderzoek leermiddelen IVBO ten behoeve van de basisvorming. Groningen: GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen.
 8. Van Batenburg, T. A. (1995). Voortijdig schoolverlater is vaak geen onderwijsverlater. Didaktief, 9, 19 - 20.
 9. Hoeben, W. T. J. G. (1995). Vormen en methoden van evaluatie. In J. J. Peters, J. G. L. Thijssen, & P. W. J. Schramade (Eds.), Handboek Bedrijfsopleidingen (pp. 685 - 706). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 10. Swildens, W. E. (1995). Wensen en ervaringen van cliënten. In W. Zeldenrust (Ed.), Dagwerk. Opstellen over dagbesteding en arbeidsrehabilitatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. (pp. 47 - 59). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 11. Kinébanian, A., & Zeelen, J. J. M. (1995). Werken aan arbeidsproblemen. Utrecht: Boom Lemma.
 12. Veendrick, L. A. M. (1995). Youngsters on the bottom ranks of the employment ladder. In P. van Lieshout, & M. du Bois-Reymond (Eds.), Dutch Welfare system. (pp. 29 - 50)
 13. Doornenbal, J. M. (1995). "Zij strijkt de haren uit haar ogen en hij steekt zijn handen in zijn broekzakken". In E. Singer, & J. M. Doornenbal (Eds.), Beste ouders. (pp. 65 - 77). Utrecht: Kosmos - Z & K uitgevers.
 14. 1994
 15. 1993
 16. Witte, T. (1993). Poëtica van leerlingen. In F. A. H. Berndsen, H. van Dijk, & G. J. de Vries (Eds.), Poëtica-onderzoek in de praktijk: Bundel bijdragen over de poëtica van enkele nederlandse letterkundigen (pp. 129-138). Groningen: Uitgeverij Passage.
 17. 1992
 18. 1991
 19. Bakker, N. (1991). De professor geeft raad: Waterink als opvoedingsvoorlichter en adviseur van moeders. In J. C. Sturm (Ed.), Leven en werk van prof.dr. Jan Waterink, een Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966) (pp. 67-82). Kampen: Uitgeverij Kok.
 20. Bakker, N. (1991). E. van Calcar-Schiotling (1822-1904): De gave van het woord. In Vrouwelijke pedagogen in Nederland (pp. 34-46). Nijkerk: Intro.
 21. Bakker, N. (1991). G.J.H. Riemens-Reurslag (1886-1950): Ritme en romantiek. In M. van Essen, & M. Lunenberg (Eds.), Vrouwelijke pedagogen in Nederland (pp. 118-131). Nijkerk: Intro.
 22. Bakker, N. (1991). Opvoedingsvoorlichting aan Nederlandse ouders (1890-1960). In A. Pennings (Ed.), Bijdragen aan pedagogisch onderzoek (pp. 215-216). Amersfoort/Leuven: Uitgeverij Acco.
 23. van de Grift, W. (1991). Schaalvergroting en gemiddelde leerlingprestaties. In De grensverleggende basisschool Noordhoff Uitgevers.
 24. 1990
 25. van Dellen, T., Vaessen, W., & Schoemaker, M. M. (1990). Clumsiness Definition and Selection of Subjects. In A. F. Kalverboer (Ed.), Developmental Biopsychology: Experimental and Observational Studies in Children at Risk (8 ed., Vol. International Academy for Research in Learning Disabilities monograph series, pp. 135-153). [6] Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
 26. Vos, W., & van de Grift, W. (1990). Didactisch handelen op de basisschool. In Professionalisering van onderwijsgevenden ITS.
 27. van de Grift, W., & Brouwer, A. (1990). Leerkrachtpercepties van onderwijskundig leiderschap en gemiddelde leerlingprestaties in het basisonderwijs. In Organisatie van onderwijsinstellingen Nijmegen: ITS.

ID: 34245