Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

University of Groningen > Faculty of Behavioural and Social Sciences > Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

 1. 2014
 2. Ruijssenaars, W., Loykens, E., & Struiksma, C. A. J. (2014). Dyslexie 2.0: Integratie van theorie en praktijk. In L. Verhoeven, P. de Jong, & F. Wijnen (Eds.), Dyslexie 2.0 : Update van het Protocol Dyslexie en Behandeling (pp. 207-227). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers.
 3. van der Linden, J. (2014). Education and development in the two Sudans: Koboko and Tuti, a discussion of two cases. In P. Wabike, & J. van der Linden (Eds.), Education for Social Inclusion: ESLA Research Report 1 (pp. 67-86). Groningen: Globalisation Studies Groningen.
 4. Ellemers, J., & van Essen, M. (2014). Een singulier cultuursocioloog: Pieter Jan Bouman (1902-1977). In H. Amsing, & M. van Essen (Eds.), Over professoren: Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 176-199). Van Gorcum.
 5. Verheij, F., & Knorth, E. J. (2014). Essentie van de residentie [The essence of inpatient child care]. In F. Verheij (Ed.), Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie. (pp. 34-60). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 6. Struiksma, C. A. J., Loykens, E., & Ruijssenaars, W. (2014). Evaluatie van het Protocol Dyslexie, Diagnostiek en Behandeling. In L. Verhoeven, P. de Jong, & F. Wijnen (Eds.), Dyslexie 2.0: Update van het Protocol Dyslexie en Behandeling (pp. 177-192). Antwerpen/Apeldoorn: Garant Publishers.
 7. van Yperen, T. (2014). Evidence-based werken in de jeugdzorg. In L. Tavecchio, & C. Van Dijkum (Eds.), Praktijkonderzoek in ontwikkeling: Nieuwe inzichten en voorbeelden (pp. 29-46). Boom Lemma.
 8. Mombarg, R. (2014). Gezonde en actieve leefstijl. In Talentvol opgroeien (pp. 51-53). Hanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing.
 9. Roorda, G., Vos, P., Drijvers, P. H. M. P., & Goedhart, M. (2014). Graphing calculator supported instrumentation schemes for the concept of derivative: a case study. In C. Nicol, S. Oesterle, P. Liljedahl, & D. Allan (Eds.), Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36 (Vol. 5, pp. 55-64). Vancouver, Canada: PME.
 10. van der Putten, A., & Grietens, H. (2014). Het land binnen de grenzen: over onderzoek naar mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. In B. Van der Meulen, A. Van der Putten, P. Poppes, & K. Reynders (Eds.), Sporen van de reiziger: Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht (pp. 51-65). Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.
 11. Pijl, S. J. (2014). How special needs funding can support inclusive education. In L. Florian (Ed.), The SAGE handbook of special education (2nd edition ed., Vol. Volume 1, pp. 251-261). Los Angeles, California: SAGE Publications Inc..
 12. Kalverboer, M. (2014). How to asses and determine the child's best interests from a perspective of child development and child rearing. In How to asses and determine the child's best interests from a perspective of child development and child rearing
 13. van der Putten, A. (2014). In de voetsporen van Bladergroen…. In B. Van der Meulen, A. Van der Putten, P. Poppes, & K. Reynders (Eds.), Sporen van de reiziger. : Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht (pp. 105-127). Garant Publishers.
 14. Kalverboer, M. (2014). Independent Monitoring & Evaluation: Model & Results in Kosovo and Albania. In Expert Meeting Monitoring of Returned Children
 15. Grgurina, N., & Barendsen, E. (2014). Informatics Education at the Crossroads: Round Table on the Dutch Case. In Y. Gülbahar, E. Karatas, & M. Adnan (Eds.), ISSEP 2014 : 7th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives, 22-25 September 2014 Istanbul, Turkey (pp. 137-138). Ankara, Turkey: Ankara University Press. International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives, ISSEP. Proceedings
 16. Vanderfaeillie, J., Grietens, H., & Maes, B. (2014). Inleiding. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening, deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp. 15-22). Leuven: Uitgeverij Acco.
 17. Ghesquière, P., & Ruijssenaars, W. (2014). Kinderen en jongeren met een leerstoornis. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Eds.), Handboek Jeugdhulpverlening (pp. 59). Leuven/Den Haag: Uitgeverij Acco.
 18. Grietens, H., Bosmans, G., & Baeyens, D. (2014). Kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening, deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp. 23-58). Leuven: Uitgeverij Acco.
 19. Tammenga-Helmantel, M., Menke-Bazhutkina, I., & Steringa, S. (2014). Learning styles and appropriate instruction: A study of the effect of learning styles on learning gains regarding grammar instruction in Dutch foreign language education. In S. Dengscherz, M. Businger, & J. Taraskina (Eds.), Grammatikunterricht zwischen Linguistik und Didaktik (pp. 93-108). Tübingen: Narr Verlag.
 20. Ruijssenaars, W., Hamers, J. H. M., Leseman, P. P. M., & Ruiter, S. A. J. (2014). Leergeschiktheid, leertests en onderwijs. In J. A. Tak, J. D. Bosch, S. Begeer, & G. Albrecht (Eds.), Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten (pp. 571-593). Utrecht: De Tijdstroom.
 21. Ruijssenaars, W., Minnaert, A., & Ghesquière, P. (2014). Leerproblemen en leerstoornissen. In P. Prins, & C. Braet (Eds.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (tweede, geheel herziene druk ed., pp. 349-371). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 22. Amsing, H. (2014). Leon van Gelder (1913-1981): Een gedreven onderwijspionier. In Over professoren: Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 153-173). Koninklijke Van Gorcum.
 23. Dekker, J. J. H. (2014). Looking at Filtered Realities. Images of Childhood and Parenting in the Dutch Golden Age. In K. te Heersen (Ed.), Pädagogische Reflexionen des Visuellen (pp. 27-46). (Visuelle Kultur. Studien und Materialien; Vol. 7). Münster / New York: Waxmann Verlag.
 24. Grietens, H. (2014). Minderjarige slachtoffers van mishandeling en verwaarlozing. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. M. (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening, deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (pp. 331-367). Leuven: Uitgeverij Acco.
 25. Dekker, J. J. H. (2014). Mirrors of reality? Material culture, Historical Sensation, and the Significance of Images for Research into Long-Term Educational Processes. In P. Smeyers, & M. Depaepe (Eds.), Educational Research: Material culture and its representation (pp. 31-51). (Educational research; Vol. 8). Springer.
 26. Koops, W., Busato, V., & van Essen, M. (2014). Moeten wij onze voorgangers kennen? In W. Koops, V. Busato, & M. van Essen (Eds.), Moeten wij onze voorgangers kennen?: Pioniers van de gedragswetenschappen, Deel 2, Van fenomenologie naar empirisch-analytische psychologie (pp. 9-26). Uitgeverij Bert Bakker.
 27. Maulana, R., Opdenakker, M-C., & Bosker, R. J. (2014). On the Contingency of Changes in Teacher-student Interpersonal Relationships: Perspectives from the Netherlands and Indonesia. In J. van Tartwijk, M. Brekelmans, P. den Brok, & T. Mainhard (Eds.), Theorie en praktijk van leren en de leraar (pp. 57-68). SWP Uitgeverij.
 28. Schreuder, P. (2014). 'Op de leercanapé'. Hendrik Nieuwenhuis en de opvoedkunde in Groningen. In Over professoren: Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 106-130). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 29. Kalverboer, M. (2014). Orthopedagogiek, vreemdelingenrecht en het belang van het kind. In Orthopedagogiek: state of the art (pp. 217-232). (O & A-Reeks). Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.
 30. Kyriakides, L., & Creemers, B. P. M. (2014). Promoting quality in education: a Dynamic Approach to School Improvement. In M. Pfeiffer (Ed.), Schuldqualität und Schulentwicklung: Theorien, Analysen und Potentialen (pp. 9-25). Munster.
 31. Jansen, E. (2014). Promoting talent for university education: Raising the corner of the veil. In M. Wolfensberger, L. Drayer, & J. Volker (Eds.), Pursuit of Excellence in a networked society (pp. 233-239). Waxmann Verlag.
 32. Luijkx, J. (2014). Samen: ouders, broers en zussen van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. In B. F. van der Meulen, A. A. J. van der Putten, P. Poppes, & K. Reynders (Eds.), Sporen van de reiziger: Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht (pp. 277-291). Antwerpen ; Apeldoorn: Garant Publishers.
 33. Kamstra, A. (2014). Sociale netwerken. Onderzoek naar de sociale netwerken van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. In B. F. van der Meulen, A. A. J. van der Putten, P. Poppes, & K. Reynders (Eds.), Sporen van de reiziger: Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht (pp. 249-262). Antwerpen-Apeldoorn: Garant Publishers.
 34. Charalambous, E., Kyriakides, L., & Creemers, B. P. M. (2014). The impact of the dynamic approach to school improvement in promoting quality and equity in education. In The impact of the dynamic approach to school improvement in promoting quality and equity in education
 35. de Groot, B., & van den Bos, K. (2014). Visuele aandacht bij enkelvoudige en co-morbide dyslexie. In L. Verhoeven, P. F. de Jong, & F. Wijnen (Eds.), Dyslexie 2.0: Update van het Protocol Dyslexie: Diagnose en Behandeling (pp. 75-92). (Studies over Taalonderwijs; Vol. 8). Apeldoorn: Garant Publishers.
 36. Ruijssenaars, W., & Minnaert, A. (2014). Voorwoord Basisboek RTI. In M. Schölvinck, & L. Jansen (Eds.), Basisboek RTI. Groei meten voor passend onderwijs (pp. 6-7). Huizen: Pica.
 37. Poppes, P. (2014). Wat is het probleem nu? Gedragsproblemen bij mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. In B. F. Van der Meulen, A. A. J. Van der Putten, P. Poppes, & K. Reynders (Eds.), Sporen van de reiziger: Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige veratandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht. (pp. 205-219). Antwerpen : Apeldoorn: Garant Publishers.
 38. Korpershoek, H. (2014). What motivates pre-university students to excel in school? In M. V. C. Wolfensberger, L. Drayer, & J. J. M. Volker (Eds.), Pursuit of excellence in a networked society : Theoretical and practical approaches coming from the conference "Evoking excellence in higher education and beyond" (pp. 151-156). Münster, Germany: Waxmann Verlag GmbH.
 39. van Essen, M. (2014). Wilhelmina Bladergroen (1908-1983) - een 'practiciënne in de wetenschap'. In Wilhelmina Bladergroen (1908-1983): Over professoren. Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 131-152). Assen: Van Gorcum.
 40. van Essen, M. (2014). Woldendorp, Alberdina. In Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland Huygens.
 41. 2013
 42. Oldenburger, M. N. C., Visser, L., & van der Meulen, B. (2013). Het gebruik van het G.T.I. en de Bayley-III-SNA bij personen met EMB. Unpublished. In De Landelijke dag EMB gedragsdeskundigen en onderzoekers
 43. van Essen, M. (2013). Kroonjuweel als motor: Leven en loopbaan als Wilhelmina Bladergroen (1908-1983). In A. M. T. Bosman (Ed.), Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk: Themanummer Hulde aan Roel De Groot (11/12 ed., Vol. 52, pp. 480-493). Garant Publishers.
 44. Visser, L., van der Meulen, B., Ruiter, S., Timmerman, M., & Ruijssenaars, W. (2013). The Bayley-III accommodated for motor and/or visual impairment: “Low motor/vision version”. In L. Visser, & B. F. van der Meulen (Eds.), New developments in the assessment of young children with the Bayley-III
 45. Munde, V., & Vlaskamp, C. (2013). Alertness observations in individuals with profound intellectual and multiple disabilities. In J. Merrick, S. Aspler, & M. Morad (Eds.), Disability and Chronic Disease (pp. 69-83). New York: Nova Science Publishers.
 46. Grgurina, N. (2013). Computational thinking in dutch secondary education. In Informatics in Schools: Local Proceedings of the 6th International Conference ISSEP 2013--Selected Papers (pp. 119)
 47. Grgurina, N., Barendsen, E., Zwaneveld, B., van de Grift, W., & Stoker, I. (2013). Computational thinking skills in Dutch secondary education. In Proceedings of the 8th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (pp. 31-32). (WiPSE '13). New York, NY, USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2532748.2532768
 48. Andringa, T., & van den Bosch, K. (2013). Core effect and soundscape assessment: Fore- and background soundscape design for quality of life. In Inter-Noise and Noise-Con Congress and Conference Proceedings (pp. 2273-2282). Innsbruck: INCE.
Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...27 Next

ID: 34245