Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

University of Groningen > Faculty of Behavioural and Social Sciences > Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

 1. 2015
 2. Bosmans, G., Vanderfaeillie, J., Grietens, H., & Hellinckx, W. (2015). De bijzondere jeugdbijstand: Een hulpverleningsveld in (constante) transitie. In J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening, deel 2: Nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld (pp. 177-218). Leuven: Uitgeverij Acco.
 3. Knot-Dickscheit, J., & Post, W. (2015). De orthopedagoog in het speelveld van transitie en transformatie. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Janssen, W. J. Post, I. Haakma, & G. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (Eerste druk ed., pp. 234-243). Leuven / Den Haag: Uitgeverij Acco.
 4. Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2015). Educational effectiveness: the development of the field. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences (2nd edition ed., Vol. 7, pp. 224-228). Amsterdam: Elsevier.
 5. Batstra, L., Nieweg, E. H., Engelsman, R. C. A., & Hadders-Algra, M. (2015). Een 'stepped diagnosis' aanpak voor drukke dwarse en dromerige kinderen. In S. Vandamme (Ed.), Van nu en straks: Over toekomstdenken (pp. 81-92). Gent: Academia Press.
 6. Grgurina, N., van Veen, K., Barendsen, E., Zwaneveld, B., & Suhre, C. (2015). Exploring Students' Computational Thinking Skills in Modeling and Simulation Projects: A Pilot Study. In J. Gal-Ezer, S. Sentance, & J. Vahrenhold (Eds.), WiPSCE '15: Proceedings of the 10th Workshop in Primary and Secondary Computing Education (pp. 65-68). New York, NY, USA: ACM Press Digital Library.
 7. Visser, L., van der Meulen, B., Ruiter, S., & Boers, E. (2015). Grenzen van grenzentests. In J. Knot-Dickscheit, A-M. Huyghen, M. Janssen, W. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 121-136). Den Haag: Uitgeverij Acco.
 8. Grietens, H. (2015). Immigrant children and families in the child welfare system - the Netherlands. In M. Skivenes, R. Barn, K. Križ, & T. Pösö (Eds.), Child welfare systems and migrant children: A cross country study of policies and practices (pp. 62-81). (International Policy Exchange Series). New York, NY: Oxford University Press.
 9. Janssen, H. (2015). Interpersoonlijke communicatie: Orthopedagogische interventies maken het verschil. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Post, W. J. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging Leuven ; Den Haag: Uitgeverij Acco.
 10. Timmerman, G., & van Essen, M. (2015). Jongenscrisis of meisjessucces? De feminisering van het onderwijs als verklaring voor 'het' jongensprobleem. In W. Koops, B. Levering, M. de Winter, & J. van Tartwijk (Eds.), In de schoolbanken: De complexe en dynamische wereld van het onderwijs (pp. 95-110). Amsterdam: SWP Uitgeverij.
 11. Knot-Dickscheit, J., & Tausendfreund, T. (2015). Kinderen in gezinnen met meervoudige problematiek. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Janssen, W. J. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (Eerste druk ed., pp. 193-204). Leuven / Den Haag: Uitgeverij Acco.
 12. Ruijssenaars, W., & Muris, P. (2015). Leerstoornissen. In I. Franken, P. Muris, & D. Denys (Eds.), Psychopathologie: Oorzaken, diagnostiek en behandeling (Tweede druk ed., pp. 87-103). Utrecht: De Tijdstroom.
 13. van Essen, H., Koops, W., & Busato, V. (2015). Moeten wij onze voorgangers kennen. In V. Bursato, M. van Essen, & W. Koops (red.) (Eds.), Pioniers van de gedragswetenschappen: Deel 3, Vier grondleggers van de pedagogiek (pp. 9-27). Uitgeverij Bert Bakker.
 14. Warrens, M. J. (2015). On Cronbach’s alpha as the mean of all split-half reliabilities. In Quantitative Psychology Research - The 78th Annual Meeting of the Psychometric Society (Vol. 89, pp. 293-300). Springer New York LLC. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07503-7_18
 15. Deunk, M. (2015). Ongemerkt leren op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. In J. H. Loonstra (Ed.), Van baby tot kleuter: De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (pp. 235-260). Antwerpen ; Apeldoorn: Garant Publishers.
 16. Grietens, H., Haakma, I., Huyghen, A., Janssen, H., Knot-Dickscheit, J., & Post, W. (2015). Orthopedagogiek, een kwetsbare discipline? In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Janssen, W. J. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (Eerste druk ed., pp. 15-17). Leuven / Den Haag: Uitgeverij Acco.
 17. Grietens, H., Steenbakkers, A., & Wubs, D. (2015). Over de betekenis van verhalend onderzoek in de orthopedagogiek. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Janssen, W. J. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 289-299). Leuven: Uitgeverij Acco.
 18. Dekker, J., Depaepe, M., Del Mar del Pozo Andrés, M., & Grosvenor, I. (2015). Paedagogica Historica. In J. L. Hernández Huerta, A. Cagnolati, & A. Diestro Fernández (Eds.), Connecting History of Education: Scientific Journals as international tools for a global world (pp. 159-164). (Collection Ágora; No. 3), (Series Educación; Vol. 3). Salamanca: Ediciones FarenHouse.
 19. van Essen, H. (2015). Schilperoort, Anna Barbera (1778-1853). In Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 20. Creemers, B. P. M., & Kyriakides, L. (2015). School Improvement. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd edition ed., Vol. 21, pp. 91-95). Amsterdam: Elsevier.
 21. Dekker, J. J. H., & Grietens, H. (2015). Sexual abuse in Dutch child protection, 1945-2010. In J. Sköld, & S. Swain (Eds.), Apologies and the legacy of abuse of children in 'care': International perspectives (pp. 106-113). (Palgrave Studies in the History of Childhood). New York: Palgrave MacMillan.
 22. Grietens, H., Haakma, I., Huyghen, A., Janssen, H., Knot-Dickscheit, J., & Post, W. (2015). Slotbeschouwing. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Janssen, W. J. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (Eerste druk ed., pp. 311-312). Leuven / Den Haag: Uitgeverij Acco.
 23. van Essen, H. (2015). Stellwag, Helena Wilhelmina Frederika (1902-1996). In Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
 24. van Dellen, T. (2015). The competencies of the European Adult and Continuing Educator from the perspective of different work domains. In E. Nuissl von Rein, P. Adinarayana Reddy, S. Lattke, & D. Uma Devi (Eds.), Facets of Professionalization among Adult Education Teachers: Eurasian Perspective (pp. 106-128). [6] New Delhi: Sarup Book Publishers.
 25. Meijer, W. (2015). The relation between the human right to education and human rights education. In M. L. Pirner, J. Lähneman, & H. Bielefeldt (Eds.), Menschenrechte und Interreligiöse Bildung: Referate und Ergebnisse des Nürnberger Forums 2013 (pp. 127-137). (Pädagogische Beiträge zur Kulturbegegnung; Vol. Band 32). Berlin: Eb-Verlag.
 26. Harder, A. T., & Knorth, E. J. (2015). Uncovering what is inside the 'black box' of effective therapeutic residential youth care. In J. K. Whittaker, J. F. del Valle, & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care with children and youth: Developing evidence-based international practice (pp. 217-228). (Child Welfare Outcomes). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 27. van Essen, H., & Imelman, J. D. (2015). Vanuit de didactiek naar de opvoedingswetenschap. Helena Wilhelmina Frederika Stellweg (1902-1996). In Pioniers van de gedragswetenschappen. Deel 3, Vier grondleggers van de pedagogiek (pp. 167-239). Uitgeverij Bert Bakker.
 28. Evenboer, K., Huyghen, A-M., & Tuinstra, J. (2015). Wat gebeurt er in de zorg voor jeugd? Van zwarte doos naar TAZJE. In J. Knot-Dickscheit, A. M. N. Huyghen, H. J. M. Janssen, W. J. Post, I. Haakma, & H. Grietens (Eds.), Orthopedagogiek maakt verschil!: Profiel en toekomst van een discipline in beweging (pp. 245-253). Leuven/ Den Haag: Uitgeverij Acco.
 29. Breeuwsma, G., & Boelhouwer, M. (2015). Wat je ziet dat ben je (niet) zelf... Kanttekeningen bij een portret. In G. Breeuwsma, M. Boelhouwer, & H. Steenbeek (Eds.), Een portret van de wetenschapper als kunstenaar: Liber Amicorum voor Paul van Geert (pp. 10-31). 's-Hertogenbosch: Uitgeverij BOXPress.
 30. 2014
 31. Deinum, J., Nap, M., & Pol, H. (2014). Overheid, identiteit en deugdelijkheid. In J. Weigand-Timmer, & G-J. Spijker (Eds.), De school van de burger: Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving (pp. 104-113). Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie.
 32. Dekker, J. J. H. (2014). A Belief in Magic: Professionalization in Post Second World War Child Protection. In P. Smeijers, & M. Depaepe (Eds.), Discourses of change and changes of Discourse (pp. 32-47). Leuven: KU Leuven.
 33. Creemers, B. P. M. (2014). Using Educational Effectiveness Research to Design Theory-driven Evaluation Aiming to Improve Quality of Education. In H. G. Holtappels (Ed.), Schulentwicklung und Schulwirksamkeit als Forschungsfeld (pp. 75-97). Waxmann Verlag.
 34. Opdenakker, M-C., & Minnaert, A. (2014). Learning environment experiences in primary education: Their importance to academic engagement. In Interpersonal relationships in Education: From theory to practice (pp. 183-194). (Advances in learning Environments Research; Vol. 5). Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.
 35. Post, W. J., & van Duijn, M. A. J. (2014). Teaching hypothesis testing: a necessary challenge. In K. Makar, B. de Sousa, & R. Gould (Eds.), ICOTS-9 Proceedings: Sustainability in statistics education [C238] ISI.
 36. van Duijn, M. A. J., & Post, W. J. (2014). Teaching scientific integrity through statistics. In K. Makar, B. de Sousa, & R. Gould (Eds.), ICOTS-9 Conference Proceedings: Sustainability in statistics education [C237] ISI.
 37. Jansen, H., & Knot-Dickscheit, J. (2014). Door de transitie verdwijnen cliënten natuurlijk niet. In De gemeente als Kinder-psychiater? Transitie van de jeugd-ggz: kans of bedreiging Amersfoort: Uitgeverij Pepijn BV..
 38. Grgurina, N., Barendsen, E., Zwaneveld, B., & Veen, K. V. (2014). Computational Thinking in Dutch Secondary Education: Teachers' Perspective. In M. Thomas, & M. Weigend (Eds.), Informatik und Natur: 6. Münsteraner Workshop zur Schulinformatik (pp. 27-29). (Informatik und Natur, 6. Münsteraner Workshop zur Schulinformatik). Münster: Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
 39. Post, W., & van Duijn, M. (2014). How Willem Heiser influenced our professional attitude: The past, the present, and the future. In M. de Rooij, & C. M. van Putten (Eds.), Psychology and Statistics: Ready for the Future?: Liber Amicorum for Willem J Heiser. Leiden University Press.
 40. Grietens, H. (2014). A European perspective on the context and content for social pedagogy in therapeutic residential care. In J. K. Whittaker, J. F. del Valle, & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care for children and youth: Developing evidence-based international practice (pp. 288-300). London: Jessica Kingsley Publishers.
 41. Parlevliet, S. (2014). 'Als het niet onwaar is, dan is het fantasie': Fantasieverhalen. In R. Ghesquiere, V. Joosen, & H. van Lierop-Debrauwer (Eds.), Een land van waan en wijs: Geschiedenis van de Nederlandse jeugdliteratuur (pp. 121-153). Amsterdam/Antwerpen : Atlas-Contact.
 42. Grietens, H. (2014). Assessment van psychopathologie: categorisch of dimensioneel? In P. Prins, & C. Braet (Eds.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (Tweede, geheel herziene druk ed., pp. 211-230). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 43. Knorth, E. J., & Harder, A. T. (2014). Commentary on 'Improving the research base for therapeutic residential care: logistical and analytical challenges meet methodological innovations' by Bethany R. Lee and Richard P. Barth. In J. K. Whittaker, J. F. del Valle, & L. Holmes (Eds.), Therapeutic residential care with children and youth: Developing evidence-based international practice (pp. 243-244). (Series: Child Welfare Outcomes). London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
 44. Mannila, L., Dagiene, V., Demo, B., Grgurina, N., Mirolo, C., Rolandsson, L., & Settle, A. (2014). Computational Thinking in K-9 Education. In ITiCSE '14 Proceedings of the 2014 conference on Innovation & technology in computer science education (pp. 1-29) https://doi.org/10.1145/2713609.2713610
 45. Grgurina, N., Barendsen, E., Zwaneveld, B., van Veen, K., & Stoker, I. (2014). Computational thinking skills in dutch secondary education: exploring teacher's perspective. In Proceedings of the 9th workshop in primary and secondary computing education (pp. 124-125). (WiPSCE '14). New York, NY, USA: ACM Press. https://doi.org/10.1145/2670757.2670761
 46. Grgurina, N., Barendsen, E., Zwaneveld, B., van Veen, K., & Stoker, I. (2014). Computational thinking skills in dutch secondary education: exploring pedagogical content knowledge. In Proceedings of the 14th Koli Calling International Conference on Computing Education Research (pp. 173-174). New York: ACM Press.
 47. van der Ploeg, P. (2014). Dalton Plan. In D. C. Phillips (Ed.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy (Vol. 1, pp. 207-208). SAGE Publications Inc..
 48. Vanderfaeillie, J., Maes, B., & Grietens, H. (2014). De doelgroepen nader bekeken. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening, Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (Vierde, herwerkte uitgave ed., pp. 399-408). Leuven: Uitgeverij Acco.
 49. Amsing, H., & van Essen, M. (2014). De genese van een faculteit. In H. Amsing, & M. van Essen (Eds.), Over professoren: Een halve eeuw psychologie, pedagogiek en sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (pp. 1-31). Koninklijke Van Gorcum.
 50. Harder, A. T., & Knorth, E. J. (2014). Delinquente jeugdigen [Delinquent youth]. In H. Grietens, J. Vanderfaeillie, & B. Maes (Eds.), Handboek jeugdhulpverlening, Deel 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen (Vierde, herwerkte uitgave ed., pp. 299-329). Leuven/Den Haag: Uitgeverij Acco.
 51. Maulana, R., & Opdenakker, M-C. (2014). Do teacher-student interpersonal relationships deteriorate over time? An investigation of within-year changes and links with autonomous motivation in Indonesia. In D. Zandvliet, P. den Brok, T. Mainhard, & J. van Tartwijk (Eds.), Interpersonal relationships in education: From theory to practice (pp. 133-158). (Advances in Learning Environments Research; Vol. 5). Rotterdam: Sense Publishers.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...27 Next

ID: 34245