Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

University of Groningen > Faculty of Behavioural and Social Sciences > Nieuwenhuis Institute (Pedagogical and Educational Sciences)

 1. 1995
 2. Jansen, E. P. W. A., & Joostens, T. H. (1995). Studenten, studievoortgang, studie vergeleken. In B. P. M. Creemers (Ed.), Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 1995 (pp. 202 - 203). Groningen: GION, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling, Rijksuniversiteit Groningen.
 3. Rookmaker, H. C., & Oppenhuizen, C. J. (1995). Studievaardigheidsonderwijs. Twee manieren om aan te werken. In IVLOS (Ed.), LDS '95 Studievaardigheden. (pp. 23 - 25). Utrecht: University of Utrecht.
 4. Zandberg, T. (1995). Tagespflege: Ein neuer Ansatz mit ermutigenden Ergebnissen. In Pflegekinder:Aktuelle Probleme-Zukunftsweisende Modelle. (pp. 84 - 86)
 5. Strijker, J., & Zandberg, T. (1995). The Effect of Supplementary Education on Problematic Children. In L. W. C. Tavecchio, B. F. van der Meulen, J. J. Hox, J. M. A. M. Janssens, & J. J. F. ter Laak (Eds.), Advances in Family Research (pp. 167 - 176). Amsterdam: Thesis.
 6. Bakker, N. (1995). The Netherlands/Nederland/Pays-Bas. In P. Caspard (Ed.), International Guide for Research in the History of Education. (pp. 150 - 163). Frankfurt am Main: P.I.E. - Peter Lang.
 7. Pijl, S. J. (1995). The resources for teachers with special needs students: an international perspective. In C. Clark, A. Dyson, & A. Millward (Eds.), Towards indusive schools ? (pp. 54 - 62). David Fulton.
 8. Zandberg, T. (1995). Uit huis geplaatste kinderen. In M. Meijer, R. Kohnstamm, R. Willemaers, S. G. A. Bakker, T. W. J. Schulten, J. Rispens, & G. Cluskers (Eds.), Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten. (pp. 1 - 14). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 9. Hoeben, W. T. J. G. (1995). Vormen en methoden van evaluatie. In J. J. Peters, J. G. L. Thijssen, & P. W. J. Schramade (Eds.), Handboek Bedrijfsopleidingen (pp. 685 - 706). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 10. Swildens, W. E. (1995). Wensen en ervaringen van cliënten. In W. Zeldenrust (Ed.), Dagwerk. Opstellen over dagbesteding en arbeidsrehabilitatie in de Geestelijke Gezondheidszorg. (pp. 47 - 59). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 11. Veendrick, L. A. M. (1995). Youngsters on the bottom ranks of the employment ladder. In P. van Lieshout, & M. du Bois-Reymond (Eds.), Dutch Welfare system. (pp. 29 - 50)
 12. Doornenbal, J. M. (1995). "Zij strijkt de haren uit haar ogen en hij steekt zijn handen in zijn broekzakken". In E. Singer, & J. M. Doornenbal (Eds.), Beste ouders. (pp. 65 - 77). Utrecht: Kosmos - Z & K uitgevers.
 13. 1993
 14. Witte, T. (1993). Poëtica van leerlingen. In F. A. H. Berndsen, H. van Dijk, & G. J. de Vries (Eds.), Poëtica-onderzoek in de praktijk: Bundel bijdragen over de poëtica van enkele nederlandse letterkundigen (pp. 129-138). Groningen: Uitgeverij Passage.
 15. 1991
 16. Bakker, N. (1991). De professor geeft raad: Waterink als opvoedingsvoorlichter en adviseur van moeders. In J. C. Sturm (Ed.), Leven en werk van prof.dr. Jan Waterink, een Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966) (pp. 67-82). Kampen: Uitgeverij Kok.
 17. Bakker, N. (1991). E. van Calcar-Schiotling (1822-1904): De gave van het woord. In Vrouwelijke pedagogen in Nederland (pp. 34-46). Nijkerk: Intro.
 18. Bakker, N. (1991). G.J.H. Riemens-Reurslag (1886-1950): Ritme en romantiek. In M. van Essen, & M. Lunenberg (Eds.), Vrouwelijke pedagogen in Nederland (pp. 118-131). Nijkerk: Intro.
 19. Bakker, N. (1991). Opvoedingsvoorlichting aan Nederlandse ouders (1890-1960). In A. Pennings (Ed.), Bijdragen aan pedagogisch onderzoek (pp. 215-216). Amersfoort/Leuven: Uitgeverij Acco.
 20. van de Grift, W. (1991). Schaalvergroting en gemiddelde leerlingprestaties. In De grensverleggende basisschool Noordhoff Uitgevers.
 21. 1990
 22. van Dellen, T., Vaessen, W., & Schoemaker, M. M. (1990). Clumsiness Definition and Selection of Subjects. In A. F. Kalverboer (Ed.), Developmental Biopsychology: Experimental and Observational Studies in Children at Risk (8 ed., Vol. International Academy for Research in Learning Disabilities monograph series, pp. 135-153). [6] Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
 23. Vos, W., & van de Grift, W. (1990). Didactisch handelen op de basisschool. In Professionalisering van onderwijsgevenden ITS.
 24. van de Grift, W., & Brouwer, A. (1990). Leerkrachtpercepties van onderwijskundig leiderschap en gemiddelde leerlingprestaties in het basisonderwijs. In Organisatie van onderwijsinstellingen Nijmegen: ITS.
 25. Kalverboer, A. F., de Vries, H. J., & van Dellen, T. (1990). Social Behavior in Clumsy Children as Rated by Parents and Teachers. In A. F. Kalverboer (Ed.), Developmental Biopsychology: Experimental and Observational Studies in Children at Risk (8 ed., Vol. International Academy for Research in Learning Disabilities monograph series, pp. 257-271). [12] Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
 26. Vos, W., van de Grift, W., & Mulder, H. (1990). Zogen in de basisschool. In Opleiden voor school en bedrijf Lisse: Swets & Zeitlinger.
 27. 1989
 28. van de Grift, W., & Kurek-Vriesema, C. (1989). De management- en administratietaken van de schoolleiding in de basisschool. In Onderwijsvernieuwing Swets & Zeitlinger.
 29. Houtveen, T., & van de Grift, W. (1989). Leerkrachtpercepties van externe begeleiding. In Onderwijsvernieuwing Lisse: Swets & Zeitlinger.
 30. 1988
 31. van de Grift, W., & Lagerweij, N. A. J. (1988). Het programma van de Onderzoeksthemagroep Onderwijsvernieuwing. In Hoe verbeteren we onderwijs? De Lier: Academisch Boeken Centrum.
 32. Lagerweij, N. A. J., & van de Grift, W. (1988). Innovatieonderzoek en onderwijsverbetering. In Hoe verbeteren we onderwijs? De Lier: Academisch Boeken Centrum.
 33. van de Grift, W. (1988). Schoolleider en schoolverbetering. In Hoe verbeteren we onderwijs? De Lier: Academisch Boeken Centrum.
 34. Bakker, N. (1988). Van kindergebreken naar opvoedingsfouten: Een historisch onderzoek naar de bespreking van gedragsproblemen in opvoe¬dingsvoorlichting aan Nederlandse ouders, 1890-1940. In J. R. M. Gerris, & J. van Acker (Eds.), Gezinsrelaties onderzocht. (pp. 161-173). (Gezinsonderzoek; Vol. 2). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 35. 1987
 36. Bakker, N. (1987). De wetenschap der moeders: De vrouwenbeweging en het streven naar professio¬nalisering van het ouderschap in Nederland aan het begin van de 20ste eeuw. In J. J. H. Dekker (Ed.), Pedagogisch werk in de samenleving: De ontwikkeling van professionele opvoeding in Nederland en België in de 19de en 20ste eeuw (pp. 47-61). Leuven/Amersfoort: Uitgeverij Acco.
 37. 1986
 38. van de Grift, W., & Mulder, H. P. (1986). Het meten van leerlingpercepties van het onderwijsleerklimaat in de wiskundeles. In Naar beter onderwijs Tilburg, Zwijssen.
 39. van de Grift, W. (1986). Leerkrachtpercepties van onderwijskundig leiderschap. In Schoolleiding en management Lisse: Swets & Zeitlinger.
 40. van de Grift, W. (1986). Zelfpercepties van onderwijskundig leiderschap en gemiddelde leerlingprestaties. In Effectiviteit van onderwijsorganisaties Lisse: Swets & Zeitlinger.
 41. 1984
 42. Bakker, N., & Talsma, J. (1984). Frauen und Arbeit in der Zwischenkriegszeit - Näherinnen in Amsterdam. In G. Botz, & J. Weidenholzer (Eds.), Mündliche Geschichte und Arbeiterbewegung: Eine Einführung in Arbeitsweisen und Themenbereiche der Geschichte "geschichtsloser" Sozialgruppen (pp. 281-292). Wien/Koln: Böhlau Verlag.
 43. 1982
 44. Bakker, N., & Talsma, J. (1982). Women and work between the wars: the Amsterdam seamstresses. In P. Thompson, & N. Burchardt (Eds.), Our common history: the transformation of Europe (pp. 171-184). London: Pluto Press.
Previous 1...23 24 25 26 27 Next

ID: 34245