Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 2020
 2. Case note: ECLI:EU:C:2019:424, 2020 In : Nederlandse Jurisprudentie 1514-1516 (Hof van Justitie Europese Unie 16/05/2019)
 3. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:EU:C:2020:458. Milieu en Recht, 47(7), 550-557. [M en R 2020/72].
 4. Bröring, H. E., & Meester, J. H. (2020). Case note: ECLI:NL:CBB:2019:565. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(22-23), [AB 2020/214].
 5. Tollenaar, A. (2020). Case note: ECLI:NL:CRVB:2020:771. Gemeentestem, 2020(7507), [Gst 2020/77].
 6. Case note: ECLI:NL:GHARL:2019:9352 (DFW/Ziggo), In : Tijdschrift voor Internetrecht 21-24 (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05/11/2019)
 7. Case note: ECLI:NL:HR:2019:1494, 2020 In : Tijdschrift voor Insolventierecht (Hoge Raad (Civiele Kamer) 04/10/2019)
 8. Verstijlen, F. M. J. (2020). Case note: ECLI:NL:HR:2019:1578. Nederlandse Jurisprudentie, 2020(22/23), 3052-3053. [NJ 2020/182].
 9. Verstijlen, F. M. J. (2020). Case note: ECLI:NL:HR2019:1948. Nederlandse Jurisprudentie, 2020(15/16), 1869-1871. [NJ 2020/108].
 10. Case note: ECLI:NL:RBAMS:2019:6863, 2020 In : Jurisprudentie Onderneming en Recht 82 (Rechtbank Amsterdam 19/09/2019)
 11. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:NL:RBNNE:2020:1151. Milieu en Recht, 47(5), 358-362. [M en R 2020/48].
 12. Case Note: ECLI:NL:RVS:2019:2912, 2020 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 28/08/2019)
 13. Case note: ECLI:NL:RVS:2019:3417, 2020 In : Bouwrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 09/10/2019)
 14. Case note: ECLI:NL:RVS:2019:3628, 2020 In : AB Rechtspraak Bestuursrecht (Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 30/10/2019)
 15. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:NL:RVS:2020:260. Milieu en Recht, 47(3/4), 241-246. [M en R 2020/31].
 16. Mendelts, P. (2020). Case note: ECLI:NL:RVS:2020:74. AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(21), 1283-1290. [AB 2020/204].
 17. Veen, van der, G. A., & de Graaf, K. J. (2020). Climate Litigation, Climate Act and Climate Agreement in the Netherlands. In M. M. Roggenkamp, & C. Banet (Eds.), European Energy Law Report (Vol. XIII, pp. 457-469). Cambridge: Intersentia.
 18. Geelhoed, W. (2020). Commentaar bij boek II, titel IX - Meineed. In C. P. M. Cleiren, J. H. Crijns, & M. J. M. Verpalen (Eds.), Tekst & Commentaar Strafrecht (13 ed., pp. 1179-1188). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (2020). commentaar bij Titel I Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Algemene en institutionele bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst en Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 20. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel II Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Merken). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 21. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Ed.) (Accepted/In press). commentaar bij Titel III Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Tekeningen of Modellen). In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 22. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel IV Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overige bepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 23. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel V Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Overgangsbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 24. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Titel VI Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (Slotbepalingen). In P. G. F. A. Geerts, & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 25. Geerts, P. G. F. A., & Visser, D. J. G. (Accepted/In press). commentaar bij Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. In P. G. F. A. Geerts , & D. J. G. Visser (Eds.), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (Vol. 2020). Wolters Kluwer.
 26. Kolkman, W. (2020). Commentaar op Burgerlijk Wetboek Boek 4 art. 63-92 (Erfrecht). In R. L. Albers-Dingemans, P. G. Knoppers, & A. L. G. A. Stille (Eds.), Sdu Commentaar Erfrecht (online) (2020 ed.). [4:63-4:92] (Sdu Commentaar artikelsgewijs). Sdu Uitgevers.
 27. Ibili, F. (2020). De 'nauwste band' in art. 26 lid 1 sub c van de Verordening Huwelijksvermogensstelsels. In F. Ibili, A. N. Labohm, & B. E. Reinhartz (Eds.), Van notariaat tot rechtspraak: Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.H.N. Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in het Gerechtshof Den Haag (pp. 45-49). (Ars Notariatus; Vol. 171). Deventer: Wolters Kluwer.
 28. Kolkman, W., & Salomons, F. R. (2020). De persoon, afstamming en adoptie, gezag en omgang, levensonderhoud, bescherming van meerderjarigen. (19 ed.) (Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht 1, Personen en familierecht; Vol. 1). Deventer: Wolters Kluwer.
 29. Rachovitsa, M. (Accepted/In press). Designing for the Best Composition of International Courts: The Value of Diverse and Specialised International Law Expertise on the Bench. In E. de Brabandere (Ed.), International Procedure in Interstate Litigation: A Comparative Approach Cambridge University Press.
 30. Fortuna, M. (2020). Different Strings of the Same Harp: Interpretation of Customary International Law versus Identification of Custom and Treaty Interpretation. (TRICI-Law Research Paper Series; No. 001/2020). University of Groningen. Faculty of Law.
 31. Ranchordás, S. (Accepted/In press). Digitale platformen: globale staten naast de staat? In L. Besselink (Ed.), De economische constitutie. Staatsrechtsconferentie 2019 University of Amsterdam Press.
Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...164 Next

ID: 33821