Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 1993
 2. Voerman, G. (1993). Premature Perestroika: the Dutch Communist Party and Gorbachev. In D. S. Bell (Ed.), Western European Communists and the Collapse of Communism (pp. 157 - 171). Oxford: Berg Publishers.
 3. Geerts, P., Arkenbout, E. J., & van der Kooij, P. A. C. E. (1993). Wetgeving intellectuele eigendom. Koninklijke Vermande.
 4. 1992
 5. Geerts, P., & van Empel, G. (1992). Bescherming van de intellectuele eigendom. (2 ed.) Kluwer.
 6. de Bruin, J., van Hees, B., Praat, P., Swart, J., van der Windt, H., & Winter, H. (1992). De amoebe en onzekerheden: Omgaan met onzekerheid geilustreerd aan de hand van het visserijbeleid voor het waddengebied. Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 7. Geerts, P., van der Kooij, P. A. C. E., & Arkenbout, E. J. (1992). Rechtspraak intellectuele eigendom. Koninklijke Vermande.
 8. 1991
 9. Voerman, G. (1991). Inleiding. In G. Voerman (Ed.), De Vrijzinnig-democratische traditie: VDB tussen Socialisme en Liberalisme (pp. 9-11). Amsterdam: Wiardi Beckmann Stichting.
 10. 1990
 11. Meijering, R. (1990). ῥωμαϊκαὶ ἀγωγαί: Two Byzantine Legal Treatises on Legal Actions. In L. Burgmann, M. T. Fögen, R. Meijering, & B. H. Stolte (Eds.), Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte : Fontes Minores VIII Lexica iuridica Byzantina (Vol. 17, pp. 1-152). Frankfurt am Main: Löwenklau Gesellschaft E.V., Frankfurt.
 12. 1988
 13. 1987
 14. Meijering, R. (1987). Literary and Rhetorical Theories in Greek Scholia. Groningen: Egbert Forsten.
 15. 1985
 16. Meijering, R. (1985). Aristophanes of Byzantium and scholia on the composition of the dramatic chorus. In W. J. Aerts, J. H. A. Lokin, S. L. Radt, & N. van der Wal (Eds.), Scholia: Studia ad criticam interpretationemque textuum graecorum et ad historiam iuris graeco-romani pertinentia viro doctissimo D. Holwerda oblata (pp. 91-102). Groningen: Egbert Forsten.
 17. van den Berg, P., Rinzema, J., Offringa, M., & van Nienes, A. P. (1985). De archieven van de Universiteit van Franeker 1585-1812. Rijksarchief in Friesland.
 18. 1984
 19. 1982
 20. 1979
 21. Vellinga, W. (1979). Gevaar en schuld op de weg. Alphen aan den Rijn: H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn.
 22. 1973
Previous 1...161 162 163 164 165 Next

ID: 33821