Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 1998
 2. Voerman, G. (1998). Inleiding. In I. Lipschits (Ed.), Verkiezingsprogramma's 1998 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 mei 1998: bijeengebr. door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ; en van een reg. voorz. door I. Lipschits (pp. x-xii). Groningen: DNPP / SDU.
 3. Lokin, J. H. A. (1998). Rechtsgeschiedenis. Ars Aequi, (katern 66), 3219-3220. [AAK19983219].
 4. Lokin, J. H. A. (1998). Rechtsgeschiedenis. Ars Aequi, (katern 68), 3355-3356. [AAK19983355].
 5. Herweijer, M. (1998). Schaal en gemeente. In A. F. A. Korsten, & P. W. Tops (Eds.), Lokaal bestuur in Nederland (pp. 135 - 156). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
 6. Stolte, B. H. (1998). The documents in the case. In G. de Gregorio, & O. Kresten (Eds.), Documenti medievali Greci e Latini. Studi comperativi (pp. 401 - 415). Spoleto: Centro Italiano di studi sull'alto medioevo.
 7. Herweijer, M. (1998). Veronderstellingen over de effecten van algemene regels. In A. B. Ringeling, & J. van Geest (Eds.), Evalueren met beleid (pp. 77 - 95). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 8. Lokin, J. H. A. (1998). Zwischen Code und Pandekten: Der Einfluss der Pandektistik auf die Werke von Diephuis und Opzoomer. In R. Schulze (Ed.), Rheinisches Recht und europäische Rechtsgeschichte (pp. 253 - 265). Berlijn: Duncker & Humblot.
 9. 1997
 10. van Bochove, T. E. (1997). Οὐ κελεύομεν· συνεκεφαλαιώσαμεν καὶ ῥᾳδίαν ἔντευξιν παρέσχομεν: Some remarks with respect to the nature of the preface to the Basilica. In S. Troianos (Ed.), Analecta Atheniensia ad ius Byzantinum spectantia (Vol. I, pp. 155-168). (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe; Vol. 10). Athen / Komotini: Ant.N. Sakkoulas Publishers.
 11. Scholten, J. (1997). Boekhouden. In J. Scholten, P. R. de Geus, & C. Klumper (Eds.), Jaarrekeninglezen (pp. 103 - 111). 's Gravenhage: Nederlandse Orde van Advocaten.
 12. Scholten, J. (1997). De jaarrekening: balans & verlies- en winstrekening. In J. Scholten, P. R. de Geus, & C. Klumper (Eds.), Jaarrekeninglezen (pp. 9 - 32). 's Gravenhage: Nederlandse Orde van Advocaten.
 13. Scholten, J. (1997). De jaarrekening nader belicht. In J. Scholten, P. R. de Geus, & C. Klumper (Eds.), Jaarrekeninglezen (pp. 42 - 67). 's Gravenhage: Nederlandse Orde van Advocaten.
 14. Herweijer, M. (1997). Die Zusammenlegung von Kommunen. In H-J. Busse, & U. Mix (Eds.), Praktische Beispiele der Verwaltungsreform in Europa (pp. 92 - 99)
 15. Geerts, P., van der Kooij, P. A. C. E., & Arkenbout, E. J. (1997). Rechtspraak intellectuele eigendom. (3 ed.) Koninklijke Vermande.
 16. Stolte, B. H. (1997). Rechtspraktijk ten tijde van Justinianus: bronnen en problemen. In B. C. M. Jacobs (Ed.), De rechtspraktijk in beeld: Van Justinianus tot de Duitse bezetting, Handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres, KU Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997 (pp. 83 - 93). Tilburg: Tilburg University.
 17. Lokin, J. H. A. (1997). The novels of Leo and the decisions of Justinian. In S. Troianos (Ed.), Analecta Athenisiensa ad ius Byzantinum spectantia I (pp. 131 - 140). Athene-Komotini: Ant.N. Sakkoulas Publishers.
 18. Voerman, G. (1997). The relationship between the Dutch and the Russian communists, 1909-1991. In C. Horstmeier (Ed.), Around Peter the Great: three centuries of Russian-Dutch relations (pp. 58 - 64). (Baltic studies; Vol. 4). Groningen: Instituut voor Noord- en Oosteuropese Studies.
 19. Herweijer, M. (1997). Tussen het bezwaar en de beslissing op dat bezwaar. In M. Herweijer, K. F. Schuiling, & H. B. Winter (Eds.), In wederkerigheid (pp. 199 - 210). Deventer: Kluwer.
 20. 1996
 21. Scholten, J. (1996). De verantwoording van de derdengelden in de jaarrekening van notarissen. In C. M. T. Boneco, A. Bos, & C. D. Knoops (Eds.), FMA-Kroniek 1996 (pp. 325 - 340). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
 22. Brandsma, F. (1996). Dorotheus and his Digest translation. Groningen: Egbert Forsten.
 23. Herweijer, M. (1996). Interprovinciale samenwerking. In M. van Dam (Ed.), Het onzichtbare bestuur: over provincies en regio's (pp. 67 - 89). Delft: Eburon.

ID: 33821