Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 1998
 2. Lokin, J. H. A. (1998). Contra verba et voluntatem. In B. C. M. Jacobs, & E. C. Coppens (Eds.), Een rijk gerecht (pp. 237 - 247)
 3. Herweijer, M. (1998). Effecten van plannen. In A. B. Ringeling, & F. van der Meer (Eds.), Bestuurskunde en praktijk (pp. 111 - 120). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
 4. Voerman, G. (1998). Inleiding. In I. Lipschits (Ed.), Verkiezingsprogramma's 1998 : verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 6 mei 1998: bijeengebr. door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ; en van een reg. voorz. door I. Lipschits (pp. x-xii). Groningen: DNPP / SDU.
 5. Lokin, J. H. A. (1998). Rechtsgeschiedenis. Ars Aequi, (katern 66), 3219-3220. [AAK19983219].
 6. Lokin, J. H. A. (1998). Rechtsgeschiedenis. Ars Aequi, (katern 68), 3355-3356. [AAK19983355].
 7. Herweijer, M. (1998). Schaal en gemeente. In A. F. A. Korsten, & P. W. Tops (Eds.), Lokaal bestuur in Nederland (pp. 135 - 156). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
 8. Stolte, B. H. (1998). The documents in the case. In G. de Gregorio, & O. Kresten (Eds.), Documenti medievali Greci e Latini. Studi comperativi (pp. 401 - 415). Spoleto: Centro Italiano di studi sull'alto medioevo.
 9. Herweijer, M. (1998). Veronderstellingen over de effecten van algemene regels. In A. B. Ringeling, & J. van Geest (Eds.), Evalueren met beleid (pp. 77 - 95). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 10. Lokin, J. H. A. (1998). Zwischen Code und Pandekten: Der Einfluss der Pandektistik auf die Werke von Diephuis und Opzoomer. In R. Schulze (Ed.), Rheinisches Recht und europäische Rechtsgeschichte (pp. 253 - 265). Berlijn: Duncker & Humblot.
 11. 1997
 12. van Bochove, T. E. (1997). Οὐ κελεύομεν· συνεκεφαλαιώσαμεν καὶ ῥᾳδίαν ἔντευξιν παρέσχομεν: Some remarks with respect to the nature of the preface to the Basilica. In S. Troianos (Ed.), Analecta Atheniensia ad ius Byzantinum spectantia (Vol. I, pp. 155-168). (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Athener Reihe; Vol. 10). Athen / Komotini: Ant.N. Sakkoulas Publishers.
 13. Scholten, J. (1997). Boekhouden. In J. Scholten, P. R. de Geus, & C. Klumper (Eds.), Jaarrekeninglezen (pp. 103 - 111). 's Gravenhage: Nederlandse Orde van Advocaten.
 14. Scholten, J. (1997). De jaarrekening: balans & verlies- en winstrekening. In J. Scholten, P. R. de Geus, & C. Klumper (Eds.), Jaarrekeninglezen (pp. 9 - 32). 's Gravenhage: Nederlandse Orde van Advocaten.
 15. Scholten, J. (1997). De jaarrekening nader belicht. In J. Scholten, P. R. de Geus, & C. Klumper (Eds.), Jaarrekeninglezen (pp. 42 - 67). 's Gravenhage: Nederlandse Orde van Advocaten.
 16. Herweijer, M. (1997). Die Zusammenlegung von Kommunen. In H-J. Busse, & U. Mix (Eds.), Praktische Beispiele der Verwaltungsreform in Europa (pp. 92 - 99)
 17. Geerts, P., van der Kooij, P. A. C. E., & Arkenbout, E. J. (1997). Rechtspraak intellectuele eigendom. (3 ed.) Koninklijke Vermande.
 18. Stolte, B. H. (1997). Rechtspraktijk ten tijde van Justinianus: bronnen en problemen. In B. C. M. Jacobs (Ed.), De rechtspraktijk in beeld: Van Justinianus tot de Duitse bezetting, Handelingen van het XIVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres, KU Brabant, Tilburg, 24 en 25 januari 1997 (pp. 83 - 93). Tilburg: Tilburg University.
 19. Lokin, J. H. A. (1997). The novels of Leo and the decisions of Justinian. In S. Troianos (Ed.), Analecta Athenisiensa ad ius Byzantinum spectantia I (pp. 131 - 140). Athene-Komotini: Ant.N. Sakkoulas Publishers.

ID: 33821