Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 2002
 2. Voerman, G., van Delden, M., Druiven, H., den Hollander, F., & Keyzer, A. (2002). Archipol: IWI-project. Het archiveren van websites van Nederlandse politieke partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 3. Geerts, P., & van Empel, G. (2002). Bescherming van de intellectuele eigendom. (5 ed.) Kluwer.
 4. Griffiths, J., & Klijn, A. (2002). Can Doctor's hands be bound? Advance directives under current Dutch law. In Euthanasia and law in the Netherlands Guerini e Associati.
 5. Lokin, J. H. A. (2002). From the Greek Basilica Tradition. In de Ligt, L. , de Ruiter, J. , Slob, E. , Tevel, J.M. , van de Vrugt, M. , & Winkel, L.C. (Eds.), Viva Vox Iuris Romani: Essays in Honour of Johannes Emil Spruit (pp. 251 - 256). (Studia Amstelodamensia. Studies in Ancient Law and Society; Vol. XXXVIII). Amsterdam.
 6. Molier, G. (2002). Geweldsverbod Essentieel Voor Wereldvrede. Trouw, 21 - 21.
 7. Stolte, B. H. (2002). Magic and Byzantine law in the seventh century. In JN. Bremmer, & Veenstra (Eds.), Metamorphosis of Magic from Late Antiquity to the Early Modern Period (pp. 105-115). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 1). Leuven: Peeters.
 8. Lokin, J. H. A. (2002). Pacta sunt servanda; ja toch? In Buijs, D.C. , van Gerven, W. , Hartkamp, A.S. , Kapteyn, P.J.G. , Spier, J. , Timmerman, L. , & Wolters, H.J. (Eds.), Mok-aria: Opstellen aangeboden aan Prof. mr. M.R. Mok ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag (pp. 187 - 194). Deventer.
 9. van Bochove, T. E. (2002). Paratitla, Xenodochia and Constitutio Leoniana: The antecessor Julian on Justinian’s Nov. 7,1. In L. de Ligt, J. de Ruiter, E. Slob, J. M. Tevel, M. van de Vrugt, & L. C. Winkel (Eds.), Viva Vox Iuris Romani: Essays in Honour of Johannes Emil Spruit (pp. 399-409). (Studia Amstelodamensia. Studies in Ancient Law and Society; Vol. XXXVIII). Amsterdam: Gieben.
 10. Stolte, B. H. (2002). Si velit eas in Graecam vocem transformare, Or, Translating the Digest. In de Ligt, L. , de Ruiter, J. , Slob, E. , Tevel, J.M. , van de Vrugt, M. , & Winkel, L.C. (Eds.), Viva Vox Iuris Romani: Essays in Honour of Johannes Emil Spruit (pp. 141 - 147). (Studia Amstelodamensia. Studies in Ancient Law and Society; Vol. XXXVIII). Amsterdam: Gieben.
 11. Stolte, B. H. (2002). The Challenge of Change: Notes on the Legal History of the Reign of Heraclius. In Reinink, G.J. , & Stolte, B.H. (Eds.), The Reign of Heraclius (610-641): Crisis and Confrontation (pp. 191 - 204). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. II). Leuven / Paris / Dudley, MA.
 12. 2001
 13. Stolte, B. H. (2001). Balancing Byzantine law. In N. nn (Ed.), Pre-actes I: Seances plenieres (pp. 162 - 166)
 14. Herweijer, M. (2001). Beleid voeren voor het platteland. In R. Engbersen, A. van der Kooij, B. Fokkens, & N. Beun (Eds.), De krachten gebundeld (pp. 15 - 28). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 15. Stolte, B. H. (2001). In Search of the Origins of the Nomocanon of the Fourteen Titles. In C. Papastathis (Ed.), Byzantine Law. Proceedings of the International Symposium of Jurists (pp. 183 - 194). Thessaloniki: Bar Association of Thessaloniki.
 16. Herweijer, M., Schilstra, A. J., van der Windt, H. J., Lievegoed, M. E., Hensema, A., & Luijkx, I. T. (2001). Natuur en Landschap onder de Loep: Onderzoek naar de effecten van het natuur- en lanschapsbeleid in de Provincie Groningen. Groningen: Provincie Groningen.
 17. Geerts, P., (2001). Noot onder Hoge Raad 28 april 2000, Tijdschrift voor Antilliaans Recht-Justicia 2001, p. 29 e.v. (Extra Suave), Apr 28, 2000. (Tijdschrift voor Antilliaans Recht-Justicia; Vol. 2001).

ID: 33821