Groningen Centre for Law and Governance

University of Groningen > Faculty of Law > Groningen Centre for Law and Governance

 1. 2005
 2. Stolte, B. H. (2005). Trebatius in Palimpsest. Notes on Cicero Ad Familiares VII, 18. In Rena van den Bergh (Ed.), Ex Iusta Causa Traditum, Essays in honour of Eric H. Pool (pp. 316 - 320). Pretoria: Fundamina.
 3. 2004
 4. Herweijer, M., & de Jong, P. O. (2004). Alle regels tellen. Beleidswetenschap, 3, 241.
 5. Meijering, R., van der Wal, N., Lokin, J. H. A., & Stolte, B. H. (Eds.) (2004). H.J. Scheltema Opera minora ad iuris historiam pertinentia. Groningen: Chimaira Publishing.
 6. Stolte, B. (2004). Inleiding. In Henrik Brenkman, Historia Pandectarum, Utrecht 1722 reprinted (pp. I-XX). (Ius commune : Rechtstradition der Europäischen Länder. Historia et interpretatio fontium iuris ; Vol. 1). Frankfurt am Main: Vico Verlag.
 7. Stolte, B. H. (2004). Is Byzantine Law roman Law? In B. H. Stolte (Ed.), Acta Byzantina Fennica 2 (N.S.) (pp. 111 - 126)
 8. Stolte, B. H. (2004). ‘Quod in palimpsesto, laudo equidem parsimoniam. A Workshop on Legal and Other Palimpsests (Groningen, 11 June 2004)’. In B. H. Stolte (Ed.), Palimpsestos : News from Rinascimento Virtuale - digitale palimpsestforschung: Rediscovering written records of a hidden European Heritage (Vol. 34). Zaragoza.
 9. van Holsteyn, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). VVD'66. Openbaar Bestuur, 28-31.
 10. 2003
 11. Munneke, S. A. J. (2003). Controle door de Staten-Generaal op de Europese besluitvorming. In D. J. Elzinga (Ed.), De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 12. Herweijer, M. (2003). Ex ante toetsing van doelmatigheidsvoorstellen. In N. Mol, N. Groenendijk, & P. de Vries (Eds.), Promotieboek voor Boorsma (pp. 221 - 234). Enschede: University of Twente.
 13. Nethe, M. Y. (2003). Goed schuldeiserschap en onderhands dwangakkoord. In J. N. Schutte-Veenstra, & E. E. G. Gepken- Jager (Eds.), LT (pp. 213 - 228)
 14. Stolte, B. (2003). 'Historical Notes on Ius Commune: the Western and Eastern Meditteranean'. In E. Chrysos (Ed.), The idea of European Community in History: Conference Proceedings, I. Athens: National and Capodistrian University of Athens, Greek Ministery of Education and Religious Affairs (pp. 111-121). Martinus Nijhoff.
 15. Stolte, B. H. (2003). Historische interpretatie en de historie van interpretatie. In Rechtswetenschappelijk onderzoek : over object en methode (pp. 43-52). (CRBS-reeks; Vol. 8). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 16. Herweijer, M. (2003). Juridisch onderzoek. In J. L. W. Broeksteeg, & E. F. Stamhuis (Eds.), Rechtswetenschappelijk onderzoek (pp. 23 - 33). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 17. Herweijer, M. (2003). Juridisch onderzoek. In J. W. L. Broeksteeg, & E. F. Stamhuis (Eds.), Rechtswetenschappelijk onderzoek : over object en methode (CRBS-reeks; Vol. 8). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 18. Stolte, B. (2003). Jurisdiction and Representation of Power, or, the Emperor on Circuit. In L. de Blois e.a. (Ed.), The Representation and Perception of Roman Imperial Power. Proceedings of the Third Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, c. 200 B.C. - A.D. 476), Netherlands Instititute in Rome, March 20-23, 2002), (pp. 261-268). Amsterdam: Gieben.
 19. Adams, M., den Hartog, G., & Griffiths, J. (2003). Knelpunten in de euthanasiediscussie: een inventarisatie. In J. Griffiths, M. Adams, & G. den Hartog (Eds.), Euthanasie: Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie (pp. 1 - 18). Kampen: Kok/Agora.
 20. Graaf, K. J. D., Marseille, A. T., & Herweijer, M. (2003). Mediation in bezwaar: Evaluatie Mediationproject Provincie Overijssel. (Serie uitgaven van de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde ; Vol. 17). Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der rechtsgeleerdheid.
 21. Herweijer, M. (2003). Normen en rechtshandelingen. In J. L. W. Broeksteeg, & E. F. Stamhuis (Eds.), Rechtswetenschappelijk onderzoek (pp. 53 - 65). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 22. Herweijer, M. (2003). Normen en rechtshandelingen: rechtswetenschap als interpreteren en observeren. In J. W. L. Broeksteeg, & E. F. Stamhuis (Eds.), Rechtswetenschappelijk onderzoek : over object en methode (pp. 53-65). (CRBS-reeks; Vol. 8). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 23. Herweijer, M. (2003). Overheden. In M. Herweijer, & A. Hoogerwerf (Eds.), Overheidsbeleid (pp. 37 - 63). Deventer: Kluwer.
 24. Stolte, BH. (2003). The Corpus Iuris Civilis - Codification and the encyclopedia of legal knowledge. In AA. Macdonald, MW. Twomey, & GJ. Reinink (Eds.), Learned Antiquity (pp. 81-99). (Groningen Studies in Cultural Change; Vol. 5). Leuven: Peeters.
 25. Geerts, P., & Rijnders, J. R. M. (2003). Wetgeving ICT & Recht. Kluwer.
 26. 2002
 27. Voerman, G., van Delden, M., Druiven, H., den Hollander, F., & Keyzer, A. (2002). Archipol: IWI-project. Het archiveren van websites van Nederlandse politieke partijen. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

ID: 33821